02 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ANI, EXCELENŢĂ!

5 iulie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Am adunat într-un buchet al împlinirilor cele mai sacre gânduri, urări de sănătate şi prosperitate, având onoarea de a-i adresa călduroase felicitări cu prilejul zilei de naştere distinsei doamne, Eleonora MOLDOVAN, Consulul General al României la Cernăuţi, hărăzită de destin să reprezinte cu demnitate România aici, în nordul istoric al Bucovinei, să împartă şi românilor, şi ucrainenilor, bunătate şi generozitate din dragostea sa nemărginită faţă de Ţară şi Neam, de valorile identitare.

Apreciem foarte mult, Excelenţă, dedicaţia şi contribuţia Dv. în organizarea şi susţinerea  activităţilor de aleasă prestanţă a societăţilor naţional-culturale româneşti din ţinut. Ziua de naştere, pe care o sărbătoriţi astăzi, e un  prilej fericit pentru a vă mărturisi respectul şi admiraţia faţă de virtuţile Dv. de excelent diplomat, susţinător şi edificator în  consolidarea relaţiilor de prietenie şi bună vecinătate între popoarele român şi ucrainean. Prin bogăţia sufletului Dv. generos aţi pus preţ mereu pe cele mai sacre valori umane: Adevărul, Frumosul şi Binele.

Vă urăm,dnă Eleonora MOLDOVAN,  sănătate şi succese în responsabila şi nobila dumneavoastră activitate, fie-vă, viaţa mereu o floare cu petale aducătoare de noroc,  înmiresmată de aromele împlinirilor, în nectarul căreia să culegeţi nenumărate bucurii şi frumoase realizări, speranţa, fericirea, să le savuraţi din plin din lumina inocentă a răsăritului ce va deschis o nouă  poartă în calea anilor, povestea vieţii vă fie, alături de distinsul Dumneavoastră soţ, consulul  Aurelian RUGINĂ,  tot mai frumoasă în împliniri.

Cu înaltă recunoştinţă şi aleasă consideraţie,

colaboratorii ziarului „Zorile Bucovinei”,

 membrii  Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi