03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„CÂNTECUL CARE UNEŞTE NEAMUL” – UN SPECTACOL DE VIBRAŢIE ROMÂNEASCĂ (VIDEO)

22 aprilie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

„CÂNTECUL CARE UNEŞTE NEAMUL” –  UN SPECTACOL DE VIBRAŢIE ROMÂNEASCĂ

Ancorat în nimbul Centenarului Marii Uniri, excepţionalul spectacol  „Cântecul care uneşte neamul”  ce s-a desfăşurat la 21 aprilie curent la Cernăuţi, a vibrat în licorile dulci ale cântecului popular românesc în unison cu sala arhiplină a  Teatrului Muzical-Dramatic „O. Kobyleanska”.

Spectacol de vibraţie românească, cu participarea cunoscuţilor şi îndrăgiţilor interpreţi Mariana Deac, Nicolae Furdui Iancu, Victoria Costinean  – titani din constelaţia marilor somităţi ale muzicii populare româneşti,  organizat  în cadrul unui proiect cultural, derulat în comun cu GCC FILM GLOBAL – UPFAR – Centrul Naţional al Cinematografiei Române, Arhiva Naţională de Filme – Cinematica Română, în parteneriat cu Societatea „M. Eminescu”, concertul a constituit pentru românii din nordul istoric al Bucovinei o adevărată sărbătoare de respiraţie românească, desfăşurată  prin eforturile şi graţie conducerii Consulatului General al României la Cernăuţi.

Invitată în scenă de preşedintele Vasile Bâcu, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, însoţită de adjunctul său Ionel Ivan, ministru consilier, şi de consulul Edmond Neagoe, a adus publicului spectator mesajul Centenarului, al României Moderne, mesaj ce este în sufletul fiecărui român, după cum a conştientizat Consulul General al României la Cernăuţi: „Este un an istoric, când privim la cei 100 de ani de la Marea Unire, privim spre următorii 100 de ani şi generaţia noastră, a Centenarului Marii Uniri, generaţia 2018, este capabilă să-şi asume prezentul, trecutul, dar, mai cu seamă, viitorul european al României. Astăzi, prin intermediul cântecelor patriotice, a gândului nostru curat, unit în bine, pe care înaintaşii noştri ni l-au transmis, noi îl cunoaştem şi-l ducem mai departe. Generaţia actuală e capabilă să-şi cunoască trecutul pentru a împărtăşi viitorul. Vă exprim două gânduri frumoase de Centenar, care ar trebui să însoţească fiecare suflet de român, indiferent de locul de trai: fiecare român e dator să cunoască istoria, valorile culturale ale poporului care l-au născut. România de astăzi este stat membru al UE, stat membru al NATO, un popor cu o vocaţie europeană, care şi-a asumat istoria de 100 de ani de statalitate, nu numai  Centenarul Marii Uniri, dar şi 140 de ani de consacrare Independenţei, 159 de ani de la actele amintite de Alexandru Ioan Cuza, ne obligă să fim români conştiincioşi, cunoscători ai valorilor noastre, români de vocaţie europeană. România de astăzi cunoaşte foarte bine ce înseamnă lupta pentru statalitate. 100 de ani în Centenar înseamnă principii democratice, pe care România le-a respectat şi le-a consfinţit în activitatea sa Statul Român, principii de toleranţă, cunoaştere, de respect ale drepturilor omului, minorităţilor naţionale, principii de bună vecinătate cu statele vecine. România este un stat activ, loial, cu o poziţie foarte clară în cadrul NATO şi UE, ceea ce înseamnă că generaţia de astăzi se uită cu recunoştinţă în trecut, e demnă de a-şi asuma viitorul european”.

Dumitru Bohuş,  directorul GCC FILM GLOBAL, fără de care n-ar fi avut loc excepţionalul spectacol, s-a referit la proiecţiile de filme planificate pe tot parcursul  anului Centenarului pentru regiunea Cernăuţi.

Primele armonii sublime şi acorduri corale au strălucit în sclipirile divine  ale spectacolului cu potpuriul inspirat  din cele mai vechi şi veritabile comori folclorice ce ne definesc identitatea, valorificate şi prezentate de osârduitoarea la altarul cântecului popular românesc, dna Victoria Costinean din româneasca comună Ropcea, Lucrător Emerit al Culturii din Ucraina,  care a răvăşit mistuitorul dor al Bucovinei rupte în două, amarul, durerea şi calvarul celor crucificaţi pe Crucea Golgotei Neamului Românesc, „prin pustiuri rătăciţi, fără cruci şi nebociţi”,  pentru că şi-au iubit Limba, Ţara, Neamul, cartea de vizită ale acestei pitoreşti vetre româneşti de pe Valea Siretului  fiind şi membrii celui mai bun Ansamblu Etnofolcloric  model din ţinut, „Izvoraş”,  înveşmântaţi în frumosul costum  naţional din lada bunicilor,  căruia îndrăgita interpretă i-a dat viaţă şi undă verde în oaza dulcelui verb matern,  a inestimabilului tezaur popular.

Aceeaşi tonalitate rezonantă, aceeaşi sensibilitate în exteriorizarea sentimentelor topite în cântecul autentic venit  din zona Clujului, Banatului şi Olteniei,  a vibrat  în  vocea şi în piesele distinsei şi îndrăgitei cântăreţe Mariana Deac.

Mândru  de rădăcinile sale, valorificator de folclor din zona natală, Ţara Moţilor, cunoscutul  cântăreţ Nicolae Furdui Iancu, până a deveni artist consacrat a predat limba română şi franceză, s-a lansat în politică pentru a face „viaţa mai bună”. Personalitate de o mare valoare artistică şi sufletească, celebrul interpret este şi va fi o stea pururi scânteietoare şi un simbol etern al judeţului Alba, al folclorului românesc autentic, al cântecului popular şi patriotic. Adevărul e că românii din acest colţ îndepărtat de Ţară, rareori au posibilitatea să vadă în carne şi oase asemenea celebrităţi. Cu vocea-i minunat timbrată, prin repertoriul select, căruia-i sunt definitorii elementele spaţiului mitic românesc, după interpretarea cântecelor lirice de dor, celebrul cântăreţ Nicolae Furdui Iancu ne-a înflăcărat cu chemarea-i din propriile-i versuri: „Nu uita că eşti român”, încingând „Hora Unirii” în unison cu sala arhiplină a Naţionalului Cernăuţean şi  în duet cu cele două flori ale cântecului românesc – Victoria Costinean şi Mariana Deac, acompaniaţi de maeştrii Ansamblului „Crai nou” din Alba Iulia.

Asemenea spectacole formidabile ce vor avea continuitate în anul Centenarului sunt pentru noi, românii înstrăinaţi şi despărţiţi prin sârma ghimpată, cel mai de preţ cadou din partea Patriei istorice, dar şi o datorie de a ne păstra graiul, portul şi cântecul popular autentic, o chemare pe care suntem datori s-o urmăm: „Nu uita că eşti român,/Că rădăcina de veacuri/ Stă înfiptă în ogor/ Şi nu o poate smulge-un viscol trecător…”.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto şi Video „Zorile Bucovinei”