03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ÎNTÂLNIREA DLUI DAN NECULĂESCU CU MEMBRII COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI

14 aprilie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Astăzi, în cadrul vizitei oficiale în Ucraina şi regiunea Cernăuţi, dl Dan Neculăescu, secretarul de stat pentru afaceri regionale, co-preşedinte al Comisiei interguvernamentale mixte româno-ucrainene în chestiunile protecției drepturilor persoanelor ce aparţin minorităților naționale, după întâlnirea cu conducerea ţinutului şi municipiului – Ivan Muntean, preşedintele Consiliului Regional,  Oleksandr Fyşciuk, şeful Administraţiei Regionale de Stat, Oleksandr Paskar, viceprimar al oraşului Cernăuţi, a avut o discuţie constructivă cu lideri ai comunităţii româneşti, cu primari şi directori de şcoli din ţinut.

Moderată de dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, la întâlnirea cu înalţii demnitari români  în frunte cu dl Dan Neculăescu împreună cu echipa sa au participat şi dnii Cristian-Leon Ţurcanu, Ambasadorul României în Ucraina, ministru consilier Ionel Ivan, adjunct al şefului misiunii diplomatice române la Cernăuţi.  

Relatând despre rezultatele întâlnirii cu oficialităţile ucrainene de la Kiev şi Cernăuţi, Secretarul de Stat  Dan Neculăescu  a comunicat că a avut o rundă de consultări cu adjunctul ministrului de externe al Ucrainei, Vasyl Bodnar, discuţia axându-se pe tema protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, a avut o întrevedere informală cu omologul ucrainean, Svitlana Fomeko, prim-adjunct al ministrului Culturii, co-preşedinte al Comisiei interguvernamentale mixte ucraineano-române, ce a vizat principalele problematici de pe agenda relațiilor bilaterale, accentul punându-se pe necesitatea soluționării  pe termen lung a aspectelor ce ţin de dreptul la învățământ în limba maternă pentru elevii şcolilor cu limba română de predare din Ucraina.

Oficialul român a menţionat preocuparea permanentă a autorităților române  privind protejarea și promovarea drepturilor românilor din Ucraina, transmiţând  oficialităţilor ucrainene centrale şi regionale necesitatea de a găsi soluții concrete ce ar răspunde  interesului legitim al minorității române din Ucraina de a beneficia de exercițiul dreptului la educație în limba maternă, conform hotărârii Comisiei de la Veneţia, în particular, a art. 7 al Legii educaţiei ce, practic, exclude limba română din şcoală. În calitatea sa de diplomat, dl  Dan Neculăescu  s-a adresat cu rugămintea ca înainte de a lua decizi, orice hotărâre urmează să fie adoptată după consultări cu comunitatea românească, reiterând sprijinul ferm al României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale recunoscute internațional. Totodată, înaltul demnitar român a specificat că a propus ca următoarea şedinţă a Comisiei Mixte să se desfăşoare la Bucureşti, ca partea ucraineană să se prezinte cu chestiuni concrete rezolvate în favoarea comunităţii româneşti din Ucraina.

În timpul întâlnirii de la Consulatul General al României de la Cernăuţi cu membrii comunităţii româneşti, discuţia a fost aprinsă, accentul s-a pus, în primul rând,  pe drasticul articol nr.7, pe introducerea prin directive a proiectului experimental a bilingvismului în şcolile cu limba română de predare, care, practic, ucrainizează şi mai rapid şcolile româneşti, pe acordarea burselor elevilor românilor din Ucraina.  

La finele întâlnirii,  secretarul de stat Dan Neculăescu  a asigurat comunitatea românească din nordul istoric al Bucovinei de un demers sincer, dar sigur, din partea României, când vine vorba de situaţia românilor din ţinut.

Nicolae TOMA

Foto: „Zorile Bucovinei”