03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

2700 de copii şi tineri români din Ucraina, Republica Moldova şi diaspora se vor odihni în taberele din Sulina şi Oglinzi

10 aprilie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Pentru grupurile care se vor constitui în diaspora se recomandă: a) grupul să se constituie din minim 9 copii şi b) să fie însoţit de un adult, care îşi va asuma responsabilitatea pentru siguranţa membrilor grupului.

Organizatorii vor suporta cheltuielile de cazare şi masă pentru toţi participanţii din cele două tabere. De asemenea, MPRP va organiza şi va suporta transportul pentru participanţii din comunităţile istorice, precum şi cheltuielile de transport din Bucureşti până la tabere şi retur pentru grupurile participante din diaspora. Precizăm că participanţii din diaspora îşi vor asigura, din surse proprii, cheltuielile de transport din ţara de reşedinţă până la Bucureşti şi retur.

În 2018, pentru grupurile din diaspora au fost alocate 220 de locuri (50 la tabăra Oglinzi și 170 la tabăra Sulina), iar înscrierile se pot face până la data de 4 mai 2018, la misiunile diplomatice sau direct la MPRP, la următoarea adresă de e-mail taberearc@mprp.gov.ro. În cazul în care locurile nu vor fi ocupate până la data menţionată mai sus, acestea vor fi realocate participanţilor din comunităţile istorice.

Pentru locurile alocate participanţilor din comunităţile istorice se va păstra procedura de selecție din anii anteriori, respectiv prin misiunile diplomatice ale României în străinătate și mediul asociativ.

http://www.mprp.gov.ro