29 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ÎNFRĂŢIREA COMUNELOR ARBORE ŞI BOIAN – PARTENERIAT ÎNTRE FRAŢI ROMÂNI DE SÂNGE

24 martie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

 Zilele acestea, la Boian, raionul Noua Suliţă, a avut loc un eveniment istoric – semnarea înfrăţirii între cele două localităţi din Bucovină – comunele Arbore şi Boian.

Evenimentul a fost inaugurat de intonarea imnurilor de Stat ale României şi Ucrainei, a Imnului Europei, urmat de depunerea jurământului de către cei doi primari – Dan Tiperciuc, comuna Arbore, judeţul Suceava, şi Gheorghe Demenciuc, comuna Boian,  care i-au prezentat pe  membrii delegaţiilor prezente în această zi memorabilă la semnarea documentelor de înfrăţire între cele două localităţi – Marius Manuilă, viceprimar de Arbore, Dănuţ Avram, om de afacere care doreşte să ia cunoştinţă de piaţa din Ucraina şi să investească aici, Cristian Alhone, consilier pentru  probleme de cultură şi situaţii de urgenţă, iar din partea gazdelor au fost prezenţi Ion Semeniuc, directorul general al întreprinderii „Izvoraşul”, deputat în Consiliul Regional, Diana Juc, secretara consiliului sătesc, Gheorghe Vivcear, preşedintele Judecătoriei Raionale, locuitor al satului Arboreni, Svetlana Scriculeac, coordonatoarea proiectului din partea ucraineană, Svetlana Hauca, directoarea CIE „Gimnaziul din Boian”, deputat în Consiliul Raional, şi Sofia Jalbă, director adjunct la aceeaşi instituţie de învăţământ, deputaţii consiliului sătesc Minodora Cuciurean, medicul-şef al centrului de medicină din localitate, Paraschiva Juc, şefa grădiniţei „Luminiţa”, Sergiu Naicu, antreprenor, lucrătorii primăriei Elena Şurubar, Mariana Onciu, Vasile Chibac, Gheorghe Şugani, Domnica Savenco, Veronica Niscoromni, Marinela Scalosca.  A urmat procedura nemijlocită a evenimentului – citirea cărţii de înfrăţire, depunerea jurământului şi semnarea documentelor respective, schimbul de suvenire.

Cei prezenţi la semnarea înfrăţirii au fost felicitaţi de diplomatul român Aurelian Rugină, consul la Consulatul General al României la Cernăuţi, care a specificat în alocuţiunea sa: „ Fraţi români, acest eveniment important – semnarea înfrăţirii între cele două localităţi – e un semn al progresului, al dezvoltării relaţiilor dintre cele două state, între românii din Bucovina.  Vă felicit pentru acest demers, finalizat astăzi, şi vă doresc succes, forţă de muncă, putere, înţelegere în punerea în practică a celor convenite şi marcate prin semnarea lor de către cei doi primari. Doamne ajută!”.

Dan Tiperciuc, primarul comunei Arbore, a specificat:” La 8 martie curent, când i-am avut oaspeţi pe partenerii noştri din Boian, am hotărât în comun ca semnarea documentelor de înfrăţire să aibă loc astăzi la Boian. Mă bucur de deschiderea primarului Gheorghe Demenciuc şi a dumneavoastră, a celor prezenţi în această zi istorică aici, pentru că aţi făcut totul ca înfrăţirea să devină cât mai repede o realitate, deoarece avem împreună un program transfrontalier şi fără înfrăţire nu putem depune proiecte cu finanţare europeană. Doresc să deţinem şi în continuare o relaţie ca între fraţi de acelaşi sânge, căci toţi avem nevoie de dezvoltare, să înaintăm spre progres. De fapt, acest parteneriat l-am gândit de un an de zile, iar rezultatul lui real e în depunerea unor proiecte transfrontaliere comune. E vorba, în particular, de drumuri în comuna Boian şi  în comuna Arbore, de dezvoltarea serviciilor stării de urgenţă în ambele comune. Ne-am dorit mult acest lucru, deoarece avem rude în Arborenii Boianului şi mi se pare normal să încheiem un parteneriat de înfrăţire între români. Să fiu sincer, am revenit cu plăcere în Ucraine, deoarece n-am fost aici din 1988, pe când eram încă copil şi observ că s-u schimbat multe lucruri de atunci. Personal aştept să-mi revăd rudele din Arboreni, unde am câteva mătuşi şi nepoţi ”.

Gheorghe Demenciuc, primarul comunei Boian, a fost şi mai succint, menţionând: „Înfrăţirea pe care am semnat-o astăzi există în realitate de aproape 100 de ani – din anii’ 20 ai secolului trecut, când unii locuitori din Arbore, oameni harnici şi primitori ca toţi românii, au trecut cu traiul aici şi au înălţat pe loc gol o localitate nouă – Arborenii Boianului –  ce poartă cu mândrie numele celor din Arbore şi au relaţii de rudenie cu cei de acolo”.

Sperăm ca acest parteneriat să fie urmat şi de altele cu localităţi din Ţară şi de peste hotare  ce poartă  aceeaşi denumire – Boianul Mare din provincia Alberta, Canada, unde la sfârşitul sec. 19 au plecat sute  de boinceni ce s-au reunit într-un sat cu aceeaşi denumire – Boian, pentru a-şi păstra limba, credinţa. portul şi obiceiurile. „Dragostea de carte i-a călăuzit pe copiii  veniţi cu părinţii lor, precum pe cei născuţi pe continentul nord-american să facă şcoală serioasă, să obţină studii medii şi superioare, devenind cetăţeni de elită ai Canadei: ingineri, profesori, boxeri, tehnicieni sau, cu alte cuvinte, făuritori ai belşugului ţării lor adoptive” , scria în monografia „Boianul” regretatul profesor de română şi patriot român Vasile Bizovi.

Boian e şi denumirea unor localităţi din diverse judeţe ale României – Ardeal, Bihor şi din Bulgaria.  Sperăm că Marele Boian, moşia cronicarului Ion Neculce, în viitorul apropiat, se va înfrăţi şi cu acestea.  

  Nicolae TOMA

Foto "Zorile Bucovinei"