21 octombrie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

волог.:

тиск:

вітер:

Parteneri media


ÎMBRĂCÂND VEŞMÂNTUL LEGII, LIMBA ROMÂNĂ DOMNEŞTE ŞI LA BOIAN

5 iulie 2013 р. | Categorie: Limba noastră cea română

Şi pe moşia cronicarului Ion Neculce a străbătut o rază de lumină, aducătoare de speranţă pentru neamul nostru românesc că Româna va dăinui veşnic pe acest meleag străbun, cântat cu foc şi patimă în „Doina” lui Mihai Eminescu – Limba Română, îmbrăcând veşmântul legii, domneşte şi la Boian, raionul Noua Suliţă, a devenit regională şi în această veche vatră românească.

Astfel, după cum am aflat nu demult, graţie neistoviţilor boinceni, care îşi iubesc Materna cu durere de inimă – Eleonora BIZOVI, Pintilei BILEŢCHI, Eleonora SFECLĂ, Vasile BOTĂ, Ion BOSOVICI, şi toţi celor aproape 60 de vrednici români, care au făcut parte din grupul de iniţiativă, şi care luptă cu dârzenie şi cutezanţă pentru perpetuarea Graiului Românesc pe acest mioritic picior de plai, Limba Română a obţinut statut de limbă regională, conform Legii Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”.

Chestiunea cu privire la acordarea românei statutului de limbă regională s-a aflat în vizorul Comisiei permanente a Consiliului Sătesc Boian încă din lunile noiembrie-decembrie anul precedent, fiind discutată şi analizată de nenumărate ori, apoi înaintată spre aprobare deputaţilor locali.Or, toţi cei 19 deputaţi, prezenţi la sesiunea Consiliului Sătesc Boian din 22 mai curent, au votat în unanimitate „pentru”, astfel demonstrând prin fapte demne de laudă că, în pofida vicisitudinilor timpurilor, negurilor ce tot mai pronunţat se aştern  peste moşia vechii Dacii,  n-au uitat că sunt români, de unde vin şi încotro se duc, de unde li se trag rădăcinile, cine le sunt strămoşii şi că fără limba maternă copiii lor nu vor avea viitor, dovedind prin acţiuni concrete că-şi iubesc Graiul şi doresc să-l  păstreze pentru urmaşi, ca flacăra lui vie să nu se stingă nicicând în sacra catedrală a Neamului, şi că  încă nu e totul pierdut, încă nu e târziu să ne salvăm sufletul – Limba noastră cea Română.

Deci, stimaţi primari şi deputaţi români  din celelalte consilii săteşti, unde Româna n-a obţinut încă statut de limbă regională,  nu uitaţi că datoria sfântă a fiecărui dintre noi e păstrarea cu sacralitate a Graiului Matern, a identităţii naţionale, fără de care nu vom mai fi un Neam, un Popor, ci – Nimeni.

Felicia NICHITA-TOMA