28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Pe lângă suporturi de curs de Limba și literatura română,MPRP oferă suporturi de curs pentru materiile Geografie și Istorie

19 martie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Stimată doamnă/Stimate domnule,

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MPRP), în conformitate cu atribuțiile și obiectivele stabilite prin Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, Strategia națională pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020 și Programul de guvernare 2018-2020, promovează identitatea lingvistică și culturală română, inclusiv prin susținerea școlilor alternative dezvoltate la nivelul mediului asociativ și a parohiilor românești de peste hotare.

În acest sens, pe parcursul anului trecut s-a desfășurat proiectul propriu MPRP de distribuție, cu titlu gratuit, a 10.000 de suporturi de curs și materiale didactice entităților care organizează cursuri sau competiții educaționale în limba română pentru copiii de origine română din străinătate, intitulat Limba română – educație și comunicare.

MPRP intenționează să continue acest proiect și în 2018, urmărindu-se, astfel, extinderea ariei curriculare pentru care se oferă sprijin, prin includerea, pe lângă suporturi de curs  de Limba și literatura română, a suporturilor de curs pentru materiile Geografie și Istorie, precum și Caiete Auxiliare de limba română.

MPRP transmite reprezentanților mediului asociativ și parohiilor românești și din regiunea Cernăuți, Ucraina, invitația de a trimite solicitări MPRP pentru a primi suporturile de curs menționate mai sus, sau, în eventualitatea în care acestea identifică alte tipuri de suporturi de curs/pentru alte materii, de a transmite lista aferentă în completarea solicitării, alături de grupele de vârstă/clasele pentru care sunt necesare.

Aceste solicitări pot fi trimise la adresa daniel.luta-dumitrascu@mprp.gov.ro până la data de 27 martie 2018.

Cu deosebit respect,

Eleonora Moldovan

Consul general