29 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Festivalul – concurs internaţional de creaţie literar-artistică pentru elevii românii de pretutindeni „Moştenite din străbuni”

25 noiembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Îniţiat şi organizat de către Fundaţia Civică Raională „Gheorghe Asachi” Herţa împreună cu colaboratorii săi, Festivalul – concurs internaţional de creaţie literar-artistică  pentru elevii românii de pretutindeni „Moştenite din străbuni”, ajuns la ediţia a III-a şi-a desfăşurat la 5 noiembrie a.c. Etapa finală la Bilca, Suceava, România, fiind consacrată aniversării a 137 de ani de la naşterea, aici, a profesorului şi jurnalistului George Tofan (care şi-a desfăşurat activitatea la început de secol XX la Suceava, Cernăuţi şi Chişinău) şi sărbătoririi a 99 de ani de la unirea Bucovinei cu Patria Mamă (28.11.1918).

Despre Şcoala Gimnazială „George Tofan” Bilca am aflat de la dna Elena Negru, învăţătoare, interpretă de muzică populară, coordonatoarea grupului folcloric „Bilcuţa”, prezentatoare a multor emisiuni de folclor la TV Bucovina, pe care am cunoscut-o în cadrul Festivalului de folclor „Flori în Bucovina”, ediţia a III-a (organizat anual de către Asociaţia culturală „Friends Forever” Târgu Mureş, condusă de dna Lucia Maria Neamţu – colaborator al Fundaţiei „Gheorghe Asachi”) desfăşurată la 29 aprilie a.c. la Rădăuţi. Acceptând să fiu preşedinte al juriului am fost curioasă să aflu mai multe despre membrii acestuia şi localităţile din care provin. Ulterior Elena Negru a acceptat să fie membru al juriului internaţional al Festivalului nostru „Moştenite din străbuni” alături de Gheorghina Guşulei (originară din Ropcea, rn. Storojineţ, Ucraina) – profesor de muzică şi interpretă de muzică populară din Dorohoi, Ovidiu Foca – directorul Casei de Cultură din Rădăuţi, Theodora Bînzari – profesor şi pictor din Iaşi, Viaceslav Bînzari (originar din Taxobeni, rn. Făleşti, R. Moldova) – profesor de canto la Liceul de Arte Iaşi şi interpret de muzică populară, ş.a. jurizând împreună, la 7 mai a.c., la etapa raională Făleşti, R.Moldova. Am acceptat apoi invitaţia la Bilca unde l-am cunoscut pe directorul Şcolii „George Tofan”, distinsul profesor Costică Ionel Negru – un bun manager şi om de cuvânt. În baza Acordului de parteneriat încheiat între Şcoala din Bilca şi Fundaţia „Gheorghe Asachi” Herţa am hotărât să desfăşurăm etapa finală a Festivalului „Moştenite din străbuni” la Bilca.

 Şcoala Gimnazială „George Tofan” a devenit în prezent o adevărată bijuterie a zonei. Construită pe amplasamentul vechii şcoli (atestată în anul 1886), în baza unui proiect european complex (care include o sală de sport dată în exploatare în 2009; o grădiniţă model  finalizată  în 2012, un teren de sport  dat în folosinţă în 2015 şi clădirea şcolii cu arhitectură modernă şi dotări tehnologice şi didactice de ultimă oră, finalizată în 2016). Ziua de 5 noiembrie, anul curent, va rămâne în memoria sătenilor şi invitaţilor la manifestările organizate aici, ca una din cele mai bogate zile în spiritualitate prin semnificaţia deosebită: la biserica parohială (care a rotunjit 140 de ani de la sfiinţirea sa)  s-a oficiat slujba de pomenire (a profesorului şi jurnalistului George Tofan) de către un sobor de preoţi (trei din ei de la bisericile din Bilca, respectiv: Gheorghe Calancea, Cristian Hoşbotă, Lucian Taciuc) în frunte cu Episcopul Sucevei şi Rădăuţiului Damaschin Dorneanul, care au sfinţit apoi, în prezenţa a peste 500 de participanţi la manifestări şi invitaţi din diferite colţuri ale ţării, localul şcolii gimnaziale cu toate anexele sale. Amfitrionul întregii manifestări, profesorul Costică Ionel Negru – directorul şcolii, a acordat cuvântul personalităţilor prezente: Gheorghe Flutur – preşedintele CJ Suceava,  Zaharie Rusu – primarul comunei Bilca, Elena Nandriş – primarul com. Mahala, Cernăuţi, Ucraina,  Inspectorul Şcolar General Suceava, Şefa DGE Făleşti, R. Moldova, Directorul Liceului „Spiru Haret” Chişinău ş.a. Un model demn de preluat l-a oferit directorul Costică Ionel Negru prin recunoştinţa arătată foştilor directori ai şcolii gimnaziale din Bilca cărora le-a acordat cuvântul şi le-a oferit diplome şi premii.

Ca organizator al Festivalului „Moştenite din străbuni”, în cuvântul ce mi-a fost acordat mi-a revenit misiunea de a detalia specificul Festivalului – concurs internaţional de creaţie literar-artistică  pentru elevii românii de pretutindeni „Moştenite din străbuni”, şi a invita pe toţi cei prezenţi, după prânzul festiv şi Parada Portului Popular, la Căminul Cultural, unde, după recitalurile susţinute de invitaţii (grupul folcloric al Liceului „Spiru Haret” din Chişinău condus de Valentina Osoianu şi grupul „Muguri de pe Târnave” din Blaj, condus de Cristina Dolcoş) Şcolii şi Primăriei din Bilca,  am desfăşurat Etapa Finală a Ediţiei a III-a a acestuia, care a început cu imnul festivalului, „Veghează Ştefan la hotar” (muzica şi versurile subsemnata), intonat de către grupul folcloric „Picături muzicale” de la gimnaziul Obreja Veche, R. Moldova (deţinător al premiului întâi la etapa raională Făleşti) acompaniaţi de Fanfara elevilor din cadrul Direcţiei Cultură Făleşti, dirijor Anatol Ermolovici.Şi-au susţinut apoi „Proba de foc”, în scenă, deţinătorii premiului unu la etapa raională (zonală) la cele 5 secţiuni ale Festivalului-concurs. Astfel, la secţiunea „Creaţie literară” Daniela Lupuşor, elevă la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Făleşti, a citit în faţa publicului spectator creaţia sa în proză „Aici la Bilca” folosind cuvintele cheie primite în dimineaţa acelei zile de la Juriul internaţional, învrednicindu-se de premiul juriului „Mihai Eminescu”, înmânat de epigramistul şi poetul Emil Ianuş, care  i-a oferit şi un premiu special, oferindu-le tuturor celor prezenţi, cu spontanietate şi umor o proaspătă epigramă care a făcut deliciul spectatorilor. Alexandru Voloşen, elev la Liceul teoretic „A. Mateevici”  Răuţel, rn. Făleşti, ne-a demonstrat talentul său de a lucra în lemn (confecţionând prin diferite tehnici moştenite de la străbuni frumoase obiecte) prezentând publicului trei  din frumoasele sale sculpturi, fiind apreciat  cu Premiul „Meşter popular”, înmânat de către doamna Elena Negru – membru al juriului. La secţiunea „Arte plastice”, tânăra pictoriţă Chiaburu Mihaela, eleva gimnaziului „I. Dumeniuc” Călugăr, rn. Făleşti, prezentându-ne trei din picturile sale, ne-a convins că stăpâneşte bine diferite tehnici ale picturii pe carton sau pânză, fiind distinsă cu Premiul „Artur  Verona”. Eleva Mirela Şorunga  din Catranîc, rn. Făleşti, concurentă la secţiunea „Jurnalism”, care a lucrat în acea zi alături de membrul juriului Alina Chiriac Ivaşcu (jurnalist la Compania Tele Radio Moldova Chişinău), ne-a prezentat videoclipul „Etapa finală a festivalului „Moştenite din străbuni” – ed. III-a, Bilca, 2017” care oglideşte sintetic şi sugestiv evenimentele cultural-spirituale şi artistice ale ziua de 5 noiembrie la Bilca;premiul „Mircea Motrici”, de care s-a învrednicit, i-a fost înmânat de către soţia jurnalistului Rozalia Motrici, preşedintele Asociaţiei culturale „Mircea Motrici” Suceava, din numele căreia Mirela a primit şi un premiu special. La secţiunea „Etnofolclor”, grupurile folclorice „Picături muzicale”, Obreja Veche, Făleşti, (coordonator prof. Ala Rucşineanu), şi „Bilcuţa”  (coorconator înv. Elena Negru) au adus în scenă, conf. Regulamentului festivalului, câte 3 cântece culese la baştina fiecăruia, specificând unde, când şi de la cine au fost culese şi interpretându-le acapela, cum se făcea pe vremuri. Ambele grupuri au comentat şi costumul popular al zonei respective. Grupul folcloric „Bilcuţa” s-a învrednicit de premiul „George Tofan”, înmânat de membrul juriului prof. Gheorghina Guşulei, iar Grupul folcloric „Picături muzicale” a fost distins cu premiul „Gheorghe Cernea”  înmânat de Alexandru Teodoreanu – nepotul folcloristului Gheorghe Cernea.

Organizatorii (directorul Şcolii „George Tofan” Bilca şi subsemnata) le-au înmânat premianţilor trofeul Festivalului şi medalii cu inscripţia care cuprinde numele instituţiilor organizatoare, denumirea festivalului, ediţia, etapa, data şi locul desfăşurării.

Conform regulamentului festivalului-concurs membrii juriului (Gheorghina Guşulei şi subsemnata) şi invitaţii săi speciali au prezentat, pe scenă, în recital cântece folclorice interpretate acapela şi cu acompaniament. Astfel grupurile folclorice „Armonia” din Mahala, Cernăuţi şi „Voiniceii” din Bilca, Suceava ne-au prezentat câte 3 cântece populare specifice zonei de unde provin. Fanfara elevilor din Făleşti ne-a delectat cu un buchet de melodii interpretate cu măiestrie. Cu aplauze binemeritate a fost apreciată prestaţia profesorilor Irina Logan şi Ion Perdivară de la Liceul din Călineşti, rn. Făleşti, care au interpretat în duet 2 cântece patriotice.

Recitalul s-a încheiat cu un buchet de melodii interpretate la vioară de virtuozul violonist Doru Farcaş – originar din Bilca, care şi-a desfăşurat activitatea artistică, pe parcursul anilor, în orchestra profesionistă „Rapsozii Botoşanilor”.

Participanţii în recital au fost distinşi cu diplome acordate de organizatori.

Mulţumim cu evlavie stareţului şi călugărilor sfintei mănăstiri  Sihăstria Putnei pentru căldura cu care ne-au primit, adăpostit şi hrănit, pe toţi invitaţii la festival (peste 100 de persoane).

Mulţumim partenerilor noştri media, prezenţi în sală (Emil Coliban de la Radio Făleşti şi Alina Chiriac Ivaşcu de la Compania TVR Moldova  Chişinău) , celor de la Radio România Internaţional (Roxana Iorgulescu şi Cătălin Maximiuc ) Bucureşti care au intervenit în ziua de 5 noiembrie 2017, pe calea undelor, dedicând ulterior  festivalului o emisiune cu durata de 60 de minute precum şi celor din Cernăuţi care au mediatizat festivalul ulterior  (Vitalie Zâgrea – BucPress şi Radio Cernăuţi).

 Regretăm faptul că n-au reuşit să ajungă la etapa finală de la Bilca, deţinătorii locurilor întâi la etapa raională Herţa, Ucraina.

Prof. Eugenia Cimborovici Teodoreanu

Preşedintele Fundaţiei „Gheorghe Asachi” Herţa şi Preşedintele Juriului internaţional al Festivalului – concurs „Moştenite din străbuni”