02 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Pentru meritele-i deosebite în promovarea şi perpetuarea valorilor identitare, distinsul profesor şi rapsod Nicolae Mintencu din Voloca a fost desemnat cu o diplomă de merit de subsecretarul de stat, dl Victor Ionescu, din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

23 noiembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Pentru meritele-i deosebite în promovarea şi perpetuarea valorilor identitare, distinsul profesor şi rapsod Nicolae Mintencu din Voloca a fost desemnat cu o diplomă de merit de subsecretarul de stat, dl Victor Ionescu, din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Cu un stagiu pedagogic de peste 55 de ani, peste 60 de ani pe tărâmul muzicii, neîntrecut rapsod, interpret de doine şi balade, nestemate din comoara de aur a Volocii,  „Profesor de elită, dl Nicolae Mintencu este un adevărat apostol al neamului, s-a străduit să nu lase să se piardă istoria instituţiei pe care o slujeşte cu elan şi devotament  de peste o jumătate de veac, să nu dispară frumoasele ei tradiţii”, a consemnat Dumitru Covalciuc.

E printre pedagogii fruntaşi,  printre cei mai fideli apărători şi susţinători ai limbii române. Or, ştiindu-l ca pe un ctitor de înalte idealuri şi preţuindu-i rodnicia activităţii, merituosu-i curaj de a păstra şi perpetua valorile identitare româneşti, ziarul„Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, l-au înaintat la onorificul titlu de Învăţător Emerit al Ucrainei, redactorul-şef Nicolae Toma insistând pe lângă autorităţile de atunci ca distinsul dascăl să-l obţină, căci îl merită cu prisosinţă.

Pedagog prin vocaţie, înnobilat cu iubire de Neam, dl Nicolae Mintencu de peste cinci decenii le altoieşte discipolilor săi dragostea pentru graiul matern, învăţându-i să preţuiască şi să înmulţească valorile spirituale ale neamului, afirmându-se  şi în calitate de autor a câtorva cărţi de valoare. Din aceste considerente, rapsodul şi pedagogul Nicolae Mintencu a fost desemnat de „Zorile Bucovinei” „Profesorul anului” la Gala Românilor anului 2016. În calitatea-i de poet şi mesager al comorilor folclorice, inegalabil interpret de muzică populară, a adunat în palmaresul creaţiei nenumărate premii, trofee, lansând câteva generaţii de profesori,  poeţi şi interpreţi. De altfel, la 17 octombrie curent, rapsodul şi profesorul Nicolae Mintencu, Cetăţean de Onoare al comunei Voloca,  s-a aflat în prima linie, printre puţinii profesori prezenţi la protestul  românilor din ţinut împotriva distrugătorului articol nr. 7 ce ne scoate limba română din şcoli.

Zorile Bucovinei