03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Noi, românii din Bucovina istorică, sperăm în sprijinul şi susţinerea mai evidentă a Patriei noastre istorice, căci nu avem de unde aştepta un alt ajutor

21 noiembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

La 20 noiembrie curent, domnul Victor Ionescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni, împreună cu consilierul Costin Ciobanu, care l-a însoţit,   la sediul Consulatului General al României la Cernăuţi, unde noi, românii înstrăinaţi de Ţară, întotdeauna găsim sprijin şi înţelegere, alături de  diplomaţii români, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, adjunctul său Ionel Ivan, ministru consilier, şi consulul Aurelian Rugină,  au avut un sincer dialog cu lideri şi reprezentanţi ai societăţilor-naţional culturale româneşti din ţinut,  ai mass-media, directori de şcoli, profesori, privind problemele cele mai ardente, cele mai importante şi actuale, cu care se confruntă, mai ales în ultimul timp, cea mai numeroasă comunitate românească din Bucovina istorică, temele  abordate vizând atât probleme noi, cât  şi cele  vechi, prioritare fiind păstrarea identităţii româneşti, accentul major punându-se pe distrugătorul articol nr.7 ce ne scoate, practic, limba română din şcoli şi ne distruge identitatea naţională, inaugurarea unei grădiniţe româneşti în Cernăuţi, renovarea capitală a Casei Memoriale Aron Pumnul, care va găzdui viitorul Muzeu „Mihai Eminescu”, bilingvismul în şcoli, o rană ce de-abia începe să sângereze în inima limbii române prin aceeaşi ucrainizare a procesului de învăţământ – proiect  guvernamental, desfăşurat până ce doar în două şcoli din ţinut – Gimnaziul nr.6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuţi, cu limba română de predare, şi Complexul Instructiv Educativ mixt din Boian-Hliniţa. Discuţiile asupra respectivei  tematici fiind mult mai aprinse mai aprofundate, axându-se pe o nouă abordare. Or,  evoluţia evenimentelor, după cum a accentuat şi dna Eleonora Moldovan, „este într-un ritm alert şi Statul Român, prin prisma competenţelor sale, vă este alături şi vă sprijină de fiecare dată”.

Asigurându-ne de sprijinul şi susţinerea Ministerului Românilor de Pretutindeni, domnul subsecretar de stat  Victor Ionescu, înmânându-i distinsului profesor Nicolae Mintencu, care la 15 noiembrie şi-a aniversat ziua de naştere,  o Diplomă de merit din partea Ministerului Românilor de Pretutindeni,  a conştientizat că, „încă sunt multe lucruri de făcut, dar cu înţelegere şi înţelepciune se vor face”. Problema cea mai acută ce necesită soluţionare urgentă, după părerea înaltului demnitar român fiind, totuşi, Legea Educaţiei.

 Vă amintim că respectiva lege, promulgată la 17 septembrie curent cu scopul de a ne asimila,  aşteaptă „sentinţa” Comisiei de la Veneţia ce urmează să decidă soarta românilor bucovineni, oropsiţi şi înstrăinaţi de Patria-mamă, în cea de-a doua jumătate a lui decembrie.

Ne bucură mult faptul că, în ultimul timp, când nevoile au năvălit peste noi cu tăvălugul, inima României bate mai aproape de inima noastră, a celor aproape 500 de mii de români autohtoni din Ucraina, ţara în care trăim şi care insistă, cu orice preţ, să ne asimileze. Oricare ar fi decizia Comisiei de la Veneţia, chiar dacă va fi în favoarea limbii noastre române, ministrul ucrainean al învăţământului L. Grinevyci a declarat că oricum învăţământul în Ucraina se va desfăşura doar în limba de stat, tot ce e posibil…

Noi, românii din istorica provincie a României, sperăm însă în sprijinul şi susţinerea mai evidentă, mai pronunţată, a Patriei noastre istorice, căci nu avem de unde aştepta un alt ajutor. De altfel, legea ucraineană a educaţiei, adică respectivul articol nr. 7, ne va înghiţi doar în câţiva ani limba română, identitatea naţională.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto: „Zorile Bucovinei”