02 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

O SĂRBĂTOARE A SUFLETULUI ROMÂNESC – NESTEMATE DIN COMOARA DE AUR A VOLOCII

20 noiembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Dacă ar fi plecat la Chişinău, precum Ioan Paulencu, sigur, ar fi evoluat pe cele mai mari scene din lume, ar fi fost demult artist al poporului, dar a rămas să le aline, prin cântec, prin melodioasa-i voce, dorurile consătenilor, să le altoiască discipolilor dragostea de limbă, de tot ce e autentic, românesc.  Mă refer la rapsodul, poetul, pedagogul Nicolae Mintencu din Voloca, dascăl cu merite deosebite, unicul  Învăţător Emerit al Ucrainei din ţinut, care nu demult a trecut răbojul celor 75 de toamne cu rod bogat în activitatea-i de inginer al sufletului omenesc.

Or, ziua de 19 noiembrie a fost una cu semnificaţie dublă pentru Domnia Sa, precedată de două evenimente majore – lansarea cărţii „Şcoala din Voloca – izvor de cunoştinţe”, al cărui autor este, şi aniversarea zilei de  naştere – 15 noiembrie 1942, când în constelaţia universală a valorilor noastre naţionale  a apărut o stea ce străluceşte nu doar pentru voloceni, pentru românii din Ucraina, ci pentru toţi cei care-şi iubesc neamul, păstrează cu sacralitate şi perpetuă valorile în care s-au născut, fapt sensibilizat de Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, de dna Maria Onofreiciuc, director-adjunct, dar şi de majoritatea celor prezenţi la sărbătoarea sufletului românesc în frumoasa sală a Casei de Cultură din Voloca, recent reparată capital, graţie osârduitorului primar. „Şcoala din Voloca întotdeauna a fost o cetate a Limbii Române, un izvor nesecat de cunoştinţe, datorită muncii depuse de direcţia şcolii, profesori, de întreg colectivul pedagogic. Datorită dl Mintencu astăzi avem o zi deosebită – lansarea cărţii „Şcoala din Voloca – izvor de cunoştinţe” – prima istorie a şcolii noastre ce a văzut lumina tiparului”, a conştientizat dna Maria Onofreiciuc. Or, apariţia unei cărţi este o adevărată sărbătoare a sufletului.

 Scrisă într-un stil simplu, pe înţelesul tuturor,  fiecare absolvent al şcolii din Voloca se poate reflecta în oglinda timpului, cartea fiind o nestemată din comoara de aur a Volocii, îi face cinste nu doar dl Mintencu, ci şi tuturor acelor care au învăţat în această şcoală – oameni gospodari precum octogenarului Ionică  Semeniuc, unul dintre organizatorii Muzeului etnografic al comunei,  meşteri fauri cu mâini de aur, precum meşteriţa populară Maria Bojescu, artişti consacraţi, personalităţi marcante ale Volocii care iubesc arta populară, cultura noastră românească şi fac tot posibilul pentru promovarea ei, precum Ion Paulencu, Artist al Poporului din Republica Moldova, artista Dina Cocea, etc., personalităţi de vază ale Volocii, care  păstrează  cu demnitate limba română, chiar în condiţiile vitregite în care continuăm să ne ducem existenţa efemeră.

Distins cu diverse menţiuni ce îi oferă cinstea cuvenită,  dl Nicolae Mintencu este excepţionalul dascăl pentru care pedagogia, poezia, cântecul, portul şi tradiţiile populare sunt o vocaţie. Nu în zadar 27 dintre discipolii pe care  i-a instruit i-au urmat calea în pedagogie, devenind profesori de limba română.

„Prinşi în tumultul zilei cotidiene, mulţi dintre noi  nici măcar nu-şi dau seama de esenţa valorilor noastre spirituale şi sfinte ale neamului românesc. Cu multă dragoste şi consideraţie, cu un mesaj de salut din partea Statului Român şi Consulatului General al României la Cernăuţi, l-a îmbrăţişat pe sărbătorit cu cele mai bune gânduri de preţuire dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, „pentru faptele, esenţa Domniei Sale”: „Împărtăşim împreună o bucurie a sufletului unei vieţi dedicate mamei, folclorului, limbii române. Este cu adevărat o sărbătoare a sufletului. Orice carte ce apare este un document ce rămâne în veşnicie. Înveşniceşte autorul, omul. Slavă celor ce au această putere de a împărtăşi valorile moştenite aşa precum o face dascălul, artistul, istoricul, publicistul, ziaristul, profesorul Nicolae Mintencu. Cea de-a 8-a carte pe care o lansează, desigur, nu este ultima. Autorul ei este un model de urmat, o personalitate de care fiecare sat are nevoie, care la această frumoasă vârstă continuă să ne educe, să fie un model pentru fiecare român, păstrător al valorilor moştenite”.

Or cartea e o comoară preţioasă, unde regăsim cele mai de seamă personalităţi ale Volocii, care activează nu doar în comună, ci şi departe, peste hotarele Ucrainei – savanţi, artişti, medici, feţe bisericeşti, întreprinzători, jurnalişti, fermieri, pictori, aviatori, corişti,  sportivi etc., care au sorbit nectarul cărţii din acest izvor al cunoştinţelor, dar care nu-şi uită rădăcinile, baştina, şcoala dragă,  valorile moştenite din străbuni, care urmează să fie păstrate şi perpetuate de tânăra generaţie anume graţie dascălilor, care i-au instruit, le-au semănat în suflete bobul iubirii faţă de Grai şi Neam, de Tradiţii şi Datini, cuvinte de laudatio, pe care le-a meritat pe deplin,  adresându-i sărbătoritului dnii Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române, preşedintele Centrului cultural „Eu. Hurmuzachi”, Nicolae Toma,  redactor-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din Regiunea Cernăuţi, Olena Repina, şefa Secţiei raionale de cultură,  Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „M. Eminescu”, care i-a dedicat şi două epigrame,  Ion Gorda, Preacucernicul Protopop de Hliboca, parohul Bisericii locale „Sfântul Nicolai”, primarul Valentin Hlopina, viceprimarul Vasile Palamariuc, preşedintele fondator al Societăţii „Tradiţiile naţionale bucovinene”, reprezentantul primăriei Valentin Golovaci,  Corneliu Nichitovici, fostul şef al învăţământului,  Gheorghe Cazacu, fostul director-adjunct,  dl. dr.Ilie Popescu, preşedintele Societăţii Regionale „Golgota”, Ion Semeniuc, şeful Casei de Cultură, Ion Bodnar, dirijorul Orchestrei „Trandafir”, Marin Mintencu, fiul jubiliarului, etc.

„Meritul deosebit al lui Nicolae Mintencu constă în faptul că a cuprins în această lucrare monografică toate sau aproape toate personalităţile volocene, prezentându-le succint”, scrie în postfaţă redactorul Dumitru Covalciuc, scriitor, istoric şi publicist. Indiscutabil, prin această valoroasă carte ce conţine  documente, date biografice,  statistici, materiale fotografice etc., dl Nicolae Mintencu ne-a demonstrat că şcoala din Voloca, activând sub patru stăpâniri, pe parcursul unui veac şi jumătate, păstrându-şi statutul de şcoală cu limba română de predare, a avut întotdeauna parte de profesori şi învăţători de elită, care le-au altoit discipolilor dragostea de limba maternă,de tradiţii, de neamul românesc.

Cu un stagiu pedagogic de peste 55 de ani, peste 60 de ani pe tărâmul muzicii, neîntrecut rapsod, interpret de doine şi balade, nestemate din comoara de aur a Volocii,  „Profesor de elită, dl Nicolae Mintencu este un adevărat apostol al neamului, s-a străduit să nu lase să se piardă istoria instituţiei pe care o slujeşte cu elan şi devotament  de peste o jumătate de veac, să nu dispară frumoasele ei tradiţii”, a consemnat Dumitru Covalciuc.

Am spus nu o dată că dacă în fiecare şcoală din satele noastre româneşti am avea măcar câţiva dascăli precum este dl Nicolae MINTENCU, n-am avea şcoli ucrainizate, nici mixte, nici bilingve. 

Evenimentul care i-a adunat pe cei mai fideli discipoli ai sărbătoritului, pe cele mai reprezentative personalităţi ale baştinei, a fost o adevărată duminică a sufletului românesc, s-a încheiat cu  un extraordinar spectacol artistic, susţinut de Orchestra de instrumente populare „Trandafir”, dirijată de Ion Bodnar, avându-i ca solişti pe talentaţii Nicolae Mintencu, Maria Dovghei, profesoară la Şcoala de Arte din Cernăuţi, Elena Onofreiciuc, Ion Semeniuc, Alexandra Paulencu, Gheorghe Golovaci, Adrian Guz, Marius Ursuleac, Ion Bodnar şi fiul Vladislav, Ciprian Lupaşcu, renumita fanfară a Volocii, condusă de Mihai Cocea, care activează de 65 de ani, o notă armonioasă imprimând sărbătorii şi poezia recitată de  nepoţica sărbătoritului, dedicată învăţătorului şi bunelului Nicolae Mintencu, care a primit cu bucurie felicitările prietenilor, dăruindu-le consătenilor un buchet din cele mai frumoase cântece populare.– nestemate din comoara folclorică a Volocii.

Duminica sufletului românesc  a continuat la Voloca  până s-au aprins pe cer luceferii. Surpriza cea mare a jubiliarului, precum şi a spectatorilor din sala arhiplină a Casei de Cultură din Voloca, a constituit-o apariţia în scenă a dăruitului cu har, cunoscutului şi îndrăgitului interpret de muzică populară Grigore Gherman, iubit şi apreciat mult  şi de voloceni, care, prin vocea-i distinctă, prin frumoasele-i cântece lirice şi patriotice, dedicate sărbătoritului,  ne-a adus în prag de iarnă în suflete soarele primăverii, meşteriţa populară cu mâini de aur, Maria Bojescu, dăruindu-i un frumos brâu  brodat, ca să nu uite cărarea de dor  spre Voloca, unde întotdeauna este cu drag aşteptat şi acompaniat de virtuoşii instrumentişti ai faimosului „Trandafir” de la Voloca, dirijaţi de maestrul Ion Bodnar, avându-l ca solist şi pe un alt mare maestru, rapsodul Nicolae Mintencu.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto şi VIDEO: „Zorile Bucovinei”