03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CĂRŢI CONSACRATE CENTENARULUI UNIRII, CA UN BALSAM LA RANA BUCOVINEI

18 noiembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

La Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi au fost lansate trei cărţi recent apărute, diverse ca format şi conţinut, dar care se întâlnesc sub arca de triumf a Marii Uniri şi aduc câte o picătură de balsam la rana sângerândă a Bucovinei. Volumul „Membrii Consiliului Naţional Român din Bucovina ales la Adunarea Constituantă din 27 octombrie 1918”, întruchipează un vis de mai de demult al scriitorului, folcloristului şi istoricului Dumitru Covalciuc. Aspiraţia sa de a scoate din anonimat şi a readuce în actualitate pe adevăraţii artizani ai unirii Bucovinei cu Patria-mamă s-a realizat prin editarea acestei cărţi, la care a muncit neremunerat, găsind sponsori printre persoane particulare. Despre procesul dificil, dar şi captivant, al „naşterii” acestei importante lucrări a vorbit arhivistul Dragoş Olaru, care l-a ajutat pe autor cu materiale ilustrative. În special, recenzentul a menţionat că Dumitru Covalciuc se impune în paginile volumului nu doar în calitatea-i de cercetător al trecutului Bucovinei, ci şi ca jurnalist talentat, şi ca un maestru al cuvântului artistic.

Dar mai detaliat despre noua sa carte, cu conţinut enciclopedic, a vorbit însuşi autorul, argumentând rolul incontestabil al lui Iancu Flondor la Unire şi menţinerea Universităţii Cernăuţene, explicând de ce l-a omis pe Ion Nistor, rectorul acestei universităţi, de ce i-a inclus numai pe 50 din cei 100 de membri ai Consiliului Naţional. În stilul său de povestitor excepţional, Dumitru Covalciuc a evocat evenimente dramatice şi momente înălţătoare din istoria Bucovinei, povestind cum a adunat fărâmă cu fărâmă informaţii despre personalităţile care au făurit istoria, au făcut să devină realitate visul de aur al atâtor generaţii. Deşi încă n-a intrat în posesia cititorilor, cartea sa a generat un viu interes, provocându-i pe cei prezenţi la discuţii.

La ţărmul aceluiaşi ideal, al Unirii, poate fi ancorat şi volumul „Societatea Medicală „Isidor Bodea”, 20 de ani de activitate”, prezentat de autorul Dragoş Olaru şi redactorul literar, Ştefan Broască. Apariţia cărţii, consacrată atât activităţii publice a medicilor români de astăzi, cât şi patronului respectivei Societăţi medicale, se datorează eforturilor preşedintelui acestei formaţiuni, doctorului Ion Broască. În mare parte autorul s-a bazat pe materiale publicate în ziarul „Zorile Bucovinei”. După cum au menţionat prezentatorii, e foarte important ca realizările societăţilor noastre naţionale să fie „înveşnicite” în pagini de carte. Or, numai ceea ce e scris rămâne, activitatea oricărei asociaţii româneşti fiind o mărturie a izbânzilor şi eşecurilor noastre. Doctorul Ion Broască este primul care nu doar a conştientizat, ci a şi realizat acest lucru, lăsând generaţiilor viitoare un model de slujire comunităţii.

Cu o elevată ofrandă către Ziua Unirii a venit şi scriitorul Vasile Tărâţeanu, care se numără printre realizatorii unei frumoase antologii de poezie – „O triadă a liricii româneşti”. Edificator este că antologia, editată la reşedinţa domnească a Ţării Româneşti, se deschide cu prefaţa „În unire e tăria (poeziei)” de acad. Mihai Cimpoi şi include scurte date biografice şi versuri selecte ale unor poeţi de referinţă din trei părţi ale Patriei limbii române – Târgovişte, Chişinău şi Cernăuţi. Un discurs lirico-filozofic pe marginea culegerii a etalat scriitorul Mircea Lutic, triada din paginile volumului prinzând viaţă în vocile poeţilor prezenţi la această întregitoare sărbătoare a cărţii Bucovinei prin puterea miraculoasă a cuvântului românesc.

Maria TOACĂ