03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SĂ NE PĂSTRĂM GRAIUL CA SĂ NU FUGĂ NOROCUL DE NOI CA DE DĂNILĂ PREPELEAC

29 septembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

La 29 septembrie curent, „Caravana cu poveşti” a ajuns la românaşii din Boian, unde a avut loc primul spectacol în nordul Bucovinei istorice, eveniment organizat cu ocazia începutului de an şcolar de Institutul Cultural Român prin Direcţia Românii din Afara Graniţelor în parteneriat cu Asociaţia cadrelor didactice de etnie română din Ucraina, Centrul Cultural „Eudoxiu Hurmuzachi”, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi.

Piesa „Dănilă Prepeleac”, adaptată într-o manieră originală de Bogdan Jianu (Asociaţia „Lupii Albi”) după povestea lui Ion Creangă, a adunat o sală arhiplină de românaşi dornici de a viziona spectacole în limba lor maternă, mulţi nu mai aveau locuri, stăteau în picioare. Adevărul e că şi noi, cei mai în vârstă, ne-am simţit în mrejele copilăriei, urmărind jocul frapant al actorilor –Vlad Miriţă (Dănilă Prepeleac), Dan Ionescu (fratele lui), Ştefan Dinu  (Scaraoțchi), Bogdan Jianu, Adrian Curpene (povestitorul) – împreună cu prichindeii  şi şcolarii  din sala arhiplină a Casei de Cultură din comuna Boian, Noua Suliţă, care au venit împreună cu profesorii din satele învecinate – Priprutie, Mahala, Ostriţa, Tărăsăuţi, Dinăuţi, Stroieşti etc.

Dna Lilia Govornean, preşedinta Asociaţiei cadrelor didactice de etnie română din Ucraina, metodistă la Institutul Postuniversitar, moderatoarea, cea care a osârduit la organizarea  sărbătorii de suflet a copiilor, a prezentat oaspeţii şi a mulţumit  conducerii Institutului Cultural Român, tuturor organizatorilor, Consulatului General al României la Cernăuţi pentru sprijin şi ajutor, primarului Gheorghe Demenciuc, antreprenorului Ion Semeniuc, şefului Casei de Cultură, Ion Hauca pentru găzduirea evenimentului şi primirea călduroasă.

Victoria Plevan, colaboratoare la Secţia Raională de Cultură Noua Suliţă, s-a alăturat cuvintelor de mulţumire, adresate  organizatorilor spectacolului şi actorilor români,  la fel precum şi  primarul Boianului Gheorghe Demenciuc, care  a adresat felicitări tuturor organizatorilor, profesorilor cu ocazia zilei profesionale, recunoscând sincer că această sală demult n-a găzduit atâția copii,  peste 500, mărturisindu-şi dorinţa de a transforma  Casa de Cultură din localitate într-un centru cultural.

Diplomatul român Edmond Neagoe, consul la Consulatul General al României la Cernăuţi, „Prietenul boincenilor” , după cum a accentuat primarul Gheorghe Demenciuc,  a transmis un călduros mesaj din partea Excelenţei Sale, dnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi,  exprimându-şi gratitudinea faţă de acei care au organizat la Boian această frumoasă sărbătoare,  primarului –  pentru inima deschisă, cu care întotdeauna îşi întâmpină oaspeţii, iar actorilor că ne-au adus  bucuria copilăriei, referindu-se mai detaliat la activitatea Asociaţiei „Lupii Albi”.

După succesul din Marele Boian, „Caravana cu poveşti” îşi va continua calea – la 30 septembrie piesa va fi jucată pe scena  Casei de Cultură din  Ciudei, la 1 octombrie – în Casa de Cultură din Mămăliga, 2 octombrie – în Casa de Cultură din Herţa, 3 octombrie –în Casa de Cultură din Iordăneşti.

A fost o zi fericită pentru copiii din respectivele localităţi româneşti din nordul Bucovinei, care s-au bucurat din plin de sărbătoare. Avem şi noi, împreună cu profesorii, primarii, toţi românii din satele noastre ce învăţa de la „Dănilă Prepeleac” ca să nu fugă norocul de noi ca de protagonistul piesei, să nu rămânem cu punga goală, fără şcoli româneşti, trebuie să muncim, să ne apărăm graiul, fiindcă, după cum ne povăţuieşte înţeleptul povestitor din Humuleşti, unde punem noi mâna, pune şi Dumnezeu mila, să nu păţim ca Dănilă Prepeleac – „când e minte, nu-i ce vinde”.

Felicia NICHTA-TOMA