03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Lupta pentru școlile românești din Ucraina continuă!

29 septembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Joi, 28 septembrie, deputații PMP Eugen Tomac, președinte al Grupului parlamentar al Partidului Mișcarea Populară, și Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, au transmis o scrisoare Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, prin care îi solicită intervenţia în privinţa rezolvării inechităţilor create de Ucraina prin adoptarea noii Legi a învăţământului, lege care conţine prevederi ce diminuează dreptul la învăţământ în limba maternă pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale.

În scrisoare se precizează: “Ne adresăm dumneavoastră pentru a vă solicita respectuos intervenţia în privinţa rezolvării inechităţilor create de adoptarea noii Legi a învăţământului din Ucraina, lege care conţine, la articolul 7, prevederi ce diminuează dreptul la învăţământ în limba maternă pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale.
Demersul nostru vizează nevoia de respectare a drepturilor unei comunităţi autohtone de peste 400.000 de români care trăiesc în Ucraina şi care se văd astfel privaţi de dreptul fundamental de a învăţa în continuare în limba lor maternă. Noua lege prevede în mod explicit dreptul la învăţământ în limba maternă doar pentru nivelurile preşcolar şi primar (clasele I-IV). Comparativ, vechea lege prevedea acest drept pentru toate nivelurile învăţământului preuniversitar. Autoritățile ucrainene nu au consultat, în momentul adoptării noii Legi a educației, minoritatea națională românească tradițională și nici alte minorități naționale din Ucraina vizate direct de noile reglementări.
Prin adoptarea noii Legi a învăţământului, Ucraina a decis să încalce unilateral Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanţa la 2 iunie 1997, mai precis articolul 13, al. (5) al acestui tratat, care prevede: „Părţile contractante vor crea, pentru persoanele aparţinând comunităţii române din Ucraina şi pentru cele aparţinând minorităţii ucrainene din România, aceleaşi condiţii pentru studierea limbii lor materne. Părţile contractante reafirmă că persoanele sus-menţionate au dreptul să fie instruite în limba lor maternă, într-un număr necesar de şcoli şi instituţii de stat pentru învăţământ şi specializare, situate ţinând seama de răspândirea geografică a minorităţilor respective. Ele au, de asemenea, dreptul de a folosi limba lor maternă în raporturile cu autorităţile publice, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu angajamentele internaţionale ale părţilor contractante.”
Vă adresăm respectuos rugămintea să interveniţi pentru corectarea noii Legi a învăţământului care încalcă flagrant prevederile Cartei Europene a Limbilor Minoritare şi Regionale ale cărei principale obiective constau în oferirea de protecţie pentru limbile regionale şi ale minorităţilor naţionale tradiționale şi în promovarea dreptului lor de a-și instrui copiii în limba maternă și de a-și utiliza propriile limbi în sfera publică şi privată.
În opinia noastră, învățământul public pentru minoritățile tradiționale trebuie să se desfășoare în limbile acestor minorități, cu alocarea unui număr suficient de ore pentru studiul limbii oficiale a statului. Învățământul în limba maternă a minorităților tradiționale trebuie să privească toate nivelurile învățământului public, de la grădiniță la universitate. Învățământul tradițional în limbile minorităților tradiționale din Ucraina vizează dreptul lingvistic major al acestor minorități și totodată constituie o premisă primordială pentru menținerea diversității lingvistice și culturale din Ucraina. O limbă tradițională în care statul nu-ți mai oferă posibilitatea să studiezi și să te formezi va sfârși întotdeauna prin a dispărea irecuperabil. Beneficiile învățământului de toate gradele în limbile materne ale minorităților naționale tradiționale sunt indiscutabile și ar trebui luate în calcul de statul ucrainean.
Educația în limbile minorităților tradiționale în școlile publice de toate gradele din Ucraina constituie vectorul cel mai important al reproducției culturale, al socializării și formării identității naționale și, astfel, reprezintă un mijloc de neînlocuit pentru conservarea și protejarea acestei identități. Învățământul în limbile minorităților naționale tradiționale este vital pentru protecția drepturilor acestor minorități, care trebuie să aibă acces la toate nivelurile educației publice în limba maternă, cu asigurarea studiului adecvat și suficient al limbii oficiale ucrainene.
Noua lege a Educației din Ucraina contravine Convenţiei cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, instrument care vorbeşte de non-discriminare, promovarea egalităţii, promovarea condiţiilor necesare pentru păstrarea şi dezvoltarea culturii, religiei, limbii şi tradiţiilor, libertatea de asociere, exprimare, libertatea de gândire, a conştiinţei şi a religiei, utilizarea limbii materne în spaţiul public şi privat, oral şi în scris, precum şi în relaţiile cu autorităţile, educație în limba minorităţii, libertatea de a crea instituţii educaţionale, participare la viaţa economică, culturală şi socială, participare la viaţa publică, interzicerea asimilării forţate.
Nu în ultimul rând, dorim să vă semnalăm faptul că minoritatea română tradițională din Ucraina este artificial divizată între români (etnonimul propriu), moldoveni (infranim românesc) și volohi (exonim slav atribuit românilor), lucru care reflectă perpetuarea politicii de fragmentare în scopul unei mai ușoare asimilări, politică moştenită de Ucraina de la defuncta URSS. Vom observa în context că în ultimii 93 de ani Ucraina a trecut la limba ucraineană de predare 205 școli cu predarea în limba română, din 282 câte au existat istoric în cuprinsul acesteia. Toate aceste școli au fost înființate cu mult înainte de proclamarea statului ucrainean independent, unele având tradiție multiseculară de funcționare.
Considerăm că implicarea Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE în procesul de mediere în ceea ce priveşte aspectele controversate, antidemocratice și antiminoritare cuprinse în articolul 7 al Legii educației din Ucraina, cu privire la definirea învăţământului în limbile minoritare, este absolut necesară şi contăm, împreună cu cei peste 400.000 de români autohtoni din Ucraina, pe sprijinul competent și eficient al Excelenței Voastre, astfel încât drepturile individuale ale omului și cele exercitate împreună de membrii minorităților naționale tradiționale din Ucraina să fie garantate și asigurate efectiv, cel puțin la nivelul din perioada anterioară, sovietică, când politicile asimilaționiste au cunoscut forme mai blânde decât cele actuale. Vă rugăm, Excelență, să primiți dovada profundei noastre considerații”.