03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA FAŢĂ DE LEGEA EDUCAŢIEI CE DISTRUGE ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN UCRAINA

21 septembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

După semnarea de către spicherul Radei Supreme a Ucrainei a Legii Educaţiei 3419-D,  ce pune cruce pe învăţământul în limba română în Ucraina, la 20 septembrie 2017, Parlamentul României, reunit într-o şedinţă comună, a adoptat, printr-o unanimitate de voturi,  o declaraţie în care şi-a exprimat îngrijorarea faţă de noua Lege a Învăţământului ce, practic, distruge învăţământul în limba maternă pentru etnicii români din Ucraina, deputaţii şi senatorii adresând un apel pentru soluţionarea de urgenţă a situaţiei respective.

         

  Iată conţinutul declaraţiei:

Pornind de la afirmarea voinţei comune de dezvoltare a relaţiilor de prietenie şi cooperare dintre România şi Ucraina, astfel cum au fost stabilite prin Tratatul din 1997 cu privire la relaţiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, precum și alte acorduri bilaterale în vigoare;

Evidențiind celebrarea, în anul 2017, a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și deschiderea reciprocă de a menține aceste relații, în continuare, pe un curs ascendent;

Subliniind sprijinul ferm şi constant al României, în cadrul organizațiilor internaționale, pentru demersurile vizând apropierea de Uniunea Europeană (UE) și respectarea suveranității, integrității teritoriale şi independenţei Ucrainei;

Reamintind faptul că România a fost primul stat membru al Uniunii Europene care a ratificat Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Ucraina;

Luând în considerare rolul fundamental al Parlamentelor în dezvoltarea şi consolidarea democraţiei, precum şi în apărarea drepturilor şi intereselor tuturor cetăţenilor din cele două ţări, în special  cele ale comunității românești autohtone din Ucraina și respectiv cele ale minorității ucrainene din România;

Subliniind că minorităţile naţionale constituie o parte integrantă a societăţii din statul în care trăiesc şi considerând că numai împreună, cetăţenii acestor state pot construi şi consolida state puternice, în beneficiul tuturor cetățenilor,

Parlamentul României

Urmărește cu îngrijorare și maximă atenție evoluţiile generate de recenta adoptare în Rada Supremă a Ucrainei a Legii Educației 3419-D, care limitează drastic dreptul la educație în limba maternă pentru etnicii români din Ucraina, eveniment care a trezit o profundă preocupare şi îngrijorare în România;

Adresează un apel pentru soluționarea cât mai grabnică a actualei situații, prin acțiune cu bună-credință, în spiritul cooperării, prin dialog inclusiv și respectarea strictă a standardelor europene în materia protecției minorităților naționale, a acordurilor multilaterale și bilaterale relevante, la care Ucraina este parte.

Atrage atenția că protecţia, la standarde europene, a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în particular a minorităţii române din Ucraina, care numără peste 400 de mii de persoane, este un fundament al construcţiei democratice în spiritul valorilor europene îmbrăţişate de poporul ucrainean, fără de care nu este posibil, între altele, avansul către obiectivul de aderare la UE, fixat de autoritățile ucrainene.

Solicită și își exprimă încrederea că Rada Supremă va asigura, în cel mai scurt timp, un cadru legislativ care să garanteze protecţia drepturilor cetățenilor aparţinând minorităţilor naţionale din Ucraina, începând cu etnicii români din această țară, acordând o atenție deosebită celor lingvistice, care să respecte prevederile convenţiilor internaţionale relevante, prioritar dispoziţiile Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare şi ale Convenţiei cadru privind protecţia minorităţilor naţionale, cu asistenţa Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) şi a Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE. În cadrul acestui proces, consultarea directă cu reprezentanții autorizați ai minorităților naționale în principal ai etnicilor români din Ucraina, apare drept oportună și necesară;

Susține necesitatea şi solicită implicarea instituției prezidențiale a Ucrainei în soluționarea favorabilă a problemei prin retrimiterea la Rada Supremă a Legii Educaţiei, pentru reexaminare;

Solicită Președintelui și Guvernului României să acţioneze ferm în plan bilateral și în cadrul structurilor internaționale relevante pentru asigurarea unei protecții adecvate a identității lingvistice, culturale și religioase etnicilor români din Ucraina;

Hotărăște formarea unei delegații din membri ai Parlamentului, care se vor deplasa în Ucraina, pentru a iniția un dialog politic cu autoritățile ucrainene competente, în scopul soluționării conform standardelor europene a situației menționate;

Parlamentul României reiterează susţinerea pentru parcursul european al Ucrainei şi îşi exprimă convingerea că în acest proces vor fi respectate standardele internaţionale privind protecția minorităților naționale.

Această declarație  a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 20 septembrie 2017.

PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Liviu DRAGNEA

 

PREŞEDINTELE

SENATULUI 

Călin POPESCU-TĂRICEANU