28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Festivalul-concurs Internațional de muzică populară românească ”ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE”

14 iunie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

În perioada 08 -10iunie 2017, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, Școala Populară de Artă și Civilizație Românească ”Ciprian Porumbescu” au  organizat una dintre cele mai de amploare acțiuni culturale din Regiunea Cernăuți, Festivalul-concurs Internațional de muzică populară românească ”ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE”, care aajuns la aXIII-a ediție.

Această acțiune are următoarele obiective:

- afirmarea, lansarea şi încurajarea tinerilor interpreţi, promovarea şi stimularea celor mai autentici şi mai talentaţi propagatori ai cântecului şi dansului popular românesc.

- implicarea eficientă a mijloacelor mass-media locale, regionale şi naţionale în procesul de valorificare scenică şi promovare a potenţialului artistic şi creativ al tinerilor interpreţi de muzică populară românească.

Ediția actuală a Festivalului a fost organizatăîn parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, Asociația ”PROSMEC” din Moțca, Județul Iași, Centrul Cultural ”Bucovina” al Consiliului Județean Suceava,cu sprijinul Consiliului Județean Iași,a deputatului poporului Ucrainei, adevărat român- Grigore Timiș și cu concursul Consulatului General al României laCernăuți.  Acest eveniment, ca și multe altele, organizate de Centrul Bucovinean de Artă, în ultimii ani, prin partenerii media, a cunoscut o remarcabilă creștere a audienței,fiind o sărbătoare de suflet a românilor din nordul Bucovinei, Ținutul Herța și nordul Basarabiei și o unică rampă de lansare a tinerilor interpreți de muzică popularăromânească din Regiunea Cernăuți.

Parada portului popular, încă una din acțiunile din cadrul Festivalului, ce a plecat din fața primăriei orașului Cernăuți spre strada Domnească, unde s-a cântat și s-a dansat”Hora Unirii”, a devenit o carte de vizită a celei de-a XIII-a ediții a Concursului internațional de muzică populară românească ”În grădina cu flori multe”

Valorificarea culturii naționale și a tradițiilor strămoșești,  propagarea comorilor folclorice românești – sunt scopurile  acestei acțiuni,  prin care Centrul Bucovinean de Artă dorește să contribuie la prosperarea național-culturală a neamului în această zonă istorică.  

Prestațiile fanfarelor de la Chetriș și Scobinți(Județul Iași, România) atât la paradă, cât și în spectacole din cadrulfestivalului,  au dus vestea desfășurării  evenimentului în întreg ținutul bucovinean. Pentru etapa finală  a Festivalului-concurs au fost selectaţi 60 de participanţi (peste 30 dintre ei sunt discipolii Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească din Cernăuți) și 8 formații din Ucraina, România, Republica Moldova şi Italia (Sicilia), cu vârste cuprinse între 6 şi 25 de ani, care au concurat la trei secţiuni: interpretare vocală, interpretare instrumentală şi formații. Concursul, ca de obicei,  a constituit un bun prilej de evaluare a muncii depuse de profesori şi instructori  în sprijinul copiilor cu aptitudini, pentru ca aceştia să-şi poată afirma talentul şi preocupările muzicale, nivelul de pregătire al concurenţilor fiind superior ediţiilor anterioare.

Marele premiu - Trofeul  Festivalului  a rămas la Cernăuți,fiind cucerit de discipola Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească din Cernăuți - solista Ana-Maria Calancea.

Cu premiul I pe lista câştigătorilor figurează: SabrinaPalamariu (Herța, Cernăuți), Valentin Buzumurga (Noua Suliță, Cernăuți),Adriana Lupu (Herța, Cernăuți), Bârsilă Petronela (Târgu Jiu), Vicovan Constantin (Hliboca, Cernăuți), Emilia Nicorici (Noua Suliță, Cernăuți), Șeremet Elisabeta (Botoșani),Merca Tudor (Huedin, Județul Cluj), Corbu Eduarda (Noua Suliță, Cernăuți), Onuți Georgiana (Suceava, România).

În calitate de oaspeți, care au onorat Festivalul”ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE”,au fost Eleonora Moldovan, Consul general al României la Cernăuți, Edmond Neagoe – consul,  Zvetlana Preoteasa, reprezentant al Institutului ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni din București, secretari din mai multe județe ale României, veniți la Cernăuți pentru participarea la un simpozion organizat de Centrul Bucovinean de Artă.

Tot în cadrul festivalului a avut loc și  lansarea de traduceri ale cărților ”Ciocoii noi cu bodyguard ” de Dinu Săraru (în limba rusă)  și ”Memorii de război” de George Topîrceanu (în limba bulgară), efectuate de trăducătorul –interpret, fostul Consul la Cernăuți - Coreneliu-Ionel Ciubotaru.

Organizatorii acestei acțiuniculturale de anvergurăau depus efort dorind șă sublinieze relevanţa desfăşurării ei într-un spațiu multietnic și multicultural, și susțin că indentitatea culturală este elementul definitoriu pentu om și cetățean.Partenerii în organizarea  acestui eveniment sunt  animați  de dorinţa  de a susţine astfel de activităţi culturale pentru a-i ajuta pe tinerii creativi de etnie română din acest spațiu istoric să-şi atingă aspiraţiile, fiind convinși că datorită acestui sprijin, dar și elanului, ambiţiei şi dorinţei tinerilor, prin propagarea și valorificarea comorilor populare românești va fi păstrată vie flacăra românismului la Cernăuți.

  Directorul Festivalului,  președintele Centrului Bucovinean de Artă

  Iurie Levcic