28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Adresarea reprezentanţilor comunităţii naţionale româneşti din Ucraina privind limitarea posibilităților folosirii limbilor minorităților naționale în spațiul informațional ucrainean.

13 iunie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

ADRESARE PUBLICĂ

a reprezentanţilor comunităţii naţionale româneşti din Ucraina către Rada Supremă a Ucrainei, Preşedintele Ucrainei, organizaţiile internaţionale şi guvernele ţărilor democratice din lume

Noi, reprezentanții comunităţii naţionale româneşti din Ucraina, am întâmpinat cu o mare neliniște și îngrijorare hotărârea Radei Supreme a Ucrainei privind limitarea posibilităților folosirii limbilor minorităților naționale în spațiul informațional ucrainean.

Considerăm această decizie drept o gravă încălcare a drepturilor și libertăților noastre fundamentale ale omului și cetățeanului. Asemenea pași legislativi sunt în contradicție cu Constituția Ucrainei, legislația națională și angajamentele de drept internațional pe care și le-a asumat Ucraina, în particular:

- principiile constituționale ale protecției limbilor minoritare, prevăzute de art. 10, 11 ale Constituției Ucrainei;

- mecanismele naționale ale protecției drepturilor și libertăților lingvistice ale omului și cetățeanului, prevăzute de art. 8 al Legii Ucrainei cu privire la principiile politicii lingvistice de stat;

- angajamentele internaționale pe care și le-a asumat Ucraina privind interzicerea restricțiilor în folosirea limbilor minorităților naționale, prevăzute de art. 4, 7, 11, 13 ale Cartei Europene a limbilor regionale sau limbilor minoritare din 05.11. 1992, precum și Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale din 1.02. 1995 (art. 5, 6, 7, 10) și Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră din 05.05. 1989 (art. 4).

Această hotărâre a parlamentului ucrainean o calificăm drept un pas nejustificat în direcția restrângerii democrației în Ucraina, în particular, intensificarea limitării drepturilor socio-culturale ale minorităților naționale. Ne declarăm îngrijorați de cursul unor forțe politice reprezentate în parlamentul ucrainean, orientat la scindarea poporului multinațional al Ucrainei pe criterii etnice, culturale sau confesionale, de încercările promovării ideologiei inferiorității socio-culturale a unor grupuri sociale și comunități. Vedem în aceasta un mare pericol pentru poporul ucrainean și popoarele țărilor Europei.

Noi, reprezentanții comunității naționale românești din Ucraina, în numele membrilor noștri împărtășind poziția altor comunități naționale din Ucraina, ne adresăm:

Către Rada Supremă a Ucrainei cu cerința de a revedea hotărârea privind limitarea posibilităților folosirii limbilor minorităților naționale în spațiul informațional ucrainean. Cerem ca în viitor să se renunțe la politica suprimării și limitării drepturilor noastre constituționale;

către Președintele Ucrainei, ca garant al drepturilor noastre constituționale, cu cerința de a pune ”veto” pe proiectul de lege nr. 5313 adoptat de Rada Supremă a Ucrainei la 23 mai 2017 ”Cu privire la introducerea modificărilor la unele legi ale Ucrainei referitoare la limba mediilor audiovizuale (electronice) de informare publică”;

către organizațiile internaționale și guvernele țărilor democratice din lume cu apelul de a sprijini poziția noastră. Rugăm să se influențeze asupra autorităților ucrainene cu scopul de a le face să respecte angajamentele de drept internaționale pe care și le-a asumat Ucraina și normele societății democratice europene deschise.

Originalitatea culturii naționale ucrainene nu trebuie să se dezvolte pe contul unificării politicii culturale și înăbușirii artificiale a drepturilor reprezentanților altor culturi ale poporului multinațional al Ucrainei.

Vasile Tărâţeanu, preşedintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi,

Marin Gherman, preşedintele Centrului Media „BukPress”,

Vitalie Zâgrea, preşedintele Liga Tineretului Român „Junimea”,

Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii  pentru Cultura Românească „M. Eminescu” din regiunea Cernăuţi,

Nicolae Toma, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi


Відкрите звернення

представників румунської національної громади України

до Верховної Ради України, Президента України,

міжнародних організацій та урядів демократичних країн світу

Ми, представники румунської національної громади України із великим занепокоєнням та стурбованістю сприйняли рішення Верховної Ради України щодо обмеження можливостей використання мов національних меншин у українському інформаційному просторі.

Ми вважаємо це рішення грубим порушенням наших основоположних прав і свобод людини і громадянина.  Такі законодавчі кроки суперечать Конституції України, національному законодавству та взятим Україною на себе міжнародно-правовим зобов’язанням. Зокрема:

-  конституційним засадам захисту мовних меншин, передбачених статтями 10, 11 Конституції України;

-  національним механізмам захисту мовних прав і свобод людини і громадянина, передбачених статтею 8 Закону України «Про засади державної мовної політики»; 

-  міжнародним зобов’язанням, взятим на себе Україною щодо заборони обмеження у використанні мов національних меншин, передбачених статтями 4, 7, 11, 13 Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин від 05.11.1992 року. А також, Рамковою Конвенцією про захист національних меншин від 1.02.1995 року (статтями 5, 6, 7, 10)  та Європейською конвенцією про транскордонне телебачення від 05.05.1989 р. (статтею 4).

Це рішення українського парламенту ми розглядаємо, як невиправданий крок до згортання демократії в Україні. Зокрема, посилення обмежень соціокультурних прав національних меншин. Ми стурбовані курсом окремих політичних сил, представлених в українському парламенті, на розкол багатонаціонального народу України за етнічною, культурною або конфесіональною ознакою. Спробами просування ідеології соціокультурної «меншовартості» окремих соціальних груп та громад. Вбачаємо в цьому велику небезпеку для українського народу та народів країн Європи.

Ми представники румунської національної громади України від імені наших членів та розділяючи позицію інших національних громад України звертаємось:

до Верховної Ради України з вимогою переглянути рішення щодо обмеження можливостей використання мов національних менших у українському інформаційному просторі. Закликаємо, надалі відмовитись від політики утисків та обмежень стосовно наших конституційних прав.

до Президента України, як гаранта наших конституційних прав, з вимогою накласти «вето» на прийнятий Верховною Радою України 23 травня 2017 проект закону № 5313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації». 

До міжнародних організацій та урядів демократичних країн світу із закликом підтримати нашу позицію. Просимо вплинути на українську владу з метою дотримання нею міжнародно-правових зобов’язань України та норм відкритого європейського демократичного суспільства. 

Самобутність української національної культури не має розвиватися за рахунок політики культурної уніфікації та штучного придушення прав представників інших культур багатонаціонального народу України.