28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DIN VOLOCA – DISTINSĂ CU MEDALIA DE BRONZ

28 martie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Comuna Voloca, această frumoasă şi pitorească aşezare românească din apropierea Cernăuţiului, vechii ctitorii a lui Alexandru cel Bun, învecinată cu Dumbrava Roşie şi cu Legendarii Codri ai Cosminului unde, în octombrie 1497, cu 520 ani în urmă, Voievodul Ştefan cel Mare a câştigat una din cele mai victorioase bătălii, învingându-i pe leşi şi pe regele lor, Ioan Albert, e vestită în întreaga lume nu doar prin meşteşugul rochiilor de mireasă, ci şi prin personalităţi marcante, precum fraţii Paulescu şi Pintilescu, Artiştii Poporului din Moldova, Ioan Paulencu şi Dina Cocea etc., prin păstrarea din moşi-strămoşi a portului popular, a datinilor şi tradiţiilor româneşti, pe care gospodarii le transmit cu dragoste generaţiei tinere. Oriunde nu s-ar afla, volocenii, peste tot, seamănă dor de Ţară şi de grai, urcând scara succesului la orice concurs şi festival, fie naţional sau internaţional.

 Deşi nu e de mirare faptul că aceşti vlăstari de viţă românească revin întotdeauna la baştină încununaţi de lauri, şi de data aceasta, elevii Şcolii Medii Voloca pe Derelui, conduşi de directorul adjunct Maria Onofreiciuc, participând la Expoziţia Internaţională „Instituţiile de învăţământ moderne – 2017” ce s-a desfăşurat între 16-18 martie a.c. la Casa de creaţie a copiilor şi tineretului în capitala Ucrainei, or. Kyiv, alături de semeni din 750 de instituţii de învăţământ din Ucraina, România, Republica Moldova, Bulgaria, Georgia, Polonia, Slovenia, Lituania etc., au fost distinşi cu medalia de bronz şi diplomă pentru participarea activă la crearea sistemului învăţământului naţional actual calitativ.

Ce-i drept, tinerii, încurajaţi şi susţinuţi de conducerea şcolii (director Gheorghe Poclitar), de profesori şi părinţi, au muncit cu perseverenţă asupra temei lucrării „Procesele inovatoare în formarea unei personalităţi creatoare şi educaţia tinerei generaţii”, reliefând procesul educativ şi formarea personalităţii într-o şcoală cu limba română de predare din nordul Bucovinei, în deosebi prin experienţa activităţii profesorului de limba şi literatura română, rapsodul Nicolae Mintencu, Învăţător Emerit al Ucrainei, anume prin zestrea moştenită din bătrâni – comoară păstrată de veacuri cu sfinţenie la Voloca – portul naţional, dansul şi cântecul popular.

De altfel, şi în cazul respectiv, a fost confirmat încă o dată adevărul că doar iubindu-şi graiul, studiind şi cunoscând bine  limba maternă, copilul însuşeşte excelent şi alte limbi, în special elevii de la ŞM Voloca vorbesc fluent şi limba de stat – ucraineana. Deci, limba română nu e o piedică în calea succesului şi perseverării tinerilor.

Felicia NICHITA