02 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - MOMENT DE MĂREAŢĂ SĂRBĂTOARE ŞI RODNIC BILANŢ PENTRU MISIUNEA DIPLOMATICĂ ROMÂNĂ LA CERNĂUŢI

30 noiembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Consulul General al României la Cernăuţi, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, a precedat suita manifestărilor festive dedicate Zilei Naţionale a României cu o conferinţă de presă, la care a ţinut un sincer şi substanţial dialog cu reprezentanţi ai mass-media din ţinut. La întâlnire a fost prezent întreg corpul diplomatic - ministrul-consilier Ionel Ivan, consulii Aurelian Rugină şi Edmond Neagoe. Semnificativ faptul că în ajunul marcării celui mai măreţ eveniment din istoria românilor, în România s-a sărbătorit de către Biserica Ortodoxă şi la nivel de stat Sfântul Andrei, care este ocrotitorul Ţării. Astfel, întâlnirea cu jurnaliştii a fost inaugurată în cadrul solemn a două mari sărbători pentru neamul românesc de pretutindeni.

Având în vedere încărcătura simbolică extraordinară a acestora, doamna Consul General a ţinut să ne transmită cele mai bune gânduri şi profunde sentimente legate de manifestările organizate la Cernăuţi, dedicate Zilei Naţionale, valorilor poporului român, care se cer promovate într-o formă corectă, cu respectarea tradiţiei istorice. Or, după cum a menţionat Excelenţa Sa: „1 decembrie, Ziua Naţională a României, reflectă îndeplinirea dezideratului de libertate şi demnitate naţională a mai multor generaţii. Evenimentul istoric prin care s-a înfăptuit Marea Unire de la 1918 este aniversat de românii din întreaga lume, ca simbol al actului de voinţă al poporului român. Conştienţi fiind de adevăratele valori ce ne revin ca naţiune, avem îndatorirea de a le păstra, a le preţui şi promova aşa cum se cuvine”. Doamna Eleonora Moldovan s-a referit la semnificaţia încă a unui marcant eveniment istoric: „În 2016, sărbătorim Ziua Naţională sub imboldul unei date istorice – 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. E un moment de vârf în programul diplomaţiei publice, iniţiat în 2014 şi care se va finaliza în 2018, prin sărbătorirea centenarului Marii Uniri. Participarea la primul război mondial n-a reprezentat pentru români un act de agresiune, ci împlinirea dezideratului naţional de secole. Diplomaţia română depune eforturi şi-i revine obligaţia şi responsabilitatea de a se implica activ, în consonanţă cu celelalte structuri de stat, la promovarea diversităţii culturale, a toleranţei în spirit european, la nivel individual şi colectiv, implicit buna convieţuire şi respectul reciproc – vectori esenţiali ai relaţiilor culturale, pe care ţara noastră le susţine şi le promovează în mod constant pe plan extern. Un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte oferta cultură a României şi deschiderea în spirit european şi internaţional este conferirea, la 16 septembrie 2016, oraşului Timişoara a statutului de capitală europeană. Vom promova Timişoara şi ca oraş care a declanşat în decembrie 1989 evenimentele ce aveau să pună capăt unui regim totalitar”.

Laitmotivul mesajului şefei misiunii consulare române la Cernăuţi, după cum se evidenţiază proeminent şi în activitatea-i de zi cu zi, îl constituie relaţiile bilaterale, dialogul constructiv, pragmatic, dintre statele vecine şi popoarele noastre – românii şi ucrainenii. Contribuţia dnei Eleonora Moldovan şi a corpului diplomatic ce-l conduce la consolidarea prieteniei româno-ucrainene, la apropierea dintre români şi ucraineni prin cunoaşterea personalităţilor ce ne reprezintă pe unii şi pe alţii este evidentă şi nu necesită dovezi. Dar, pornind de la faptul că marile sărbători sunt, mai întâi de toate, un prilej de bilanţ, ne vom opri la cele mai importante momente punctate de dna Consul General, referitor la relaţia bilaterală româno-ucraineană şi la minorităţile naţionale ca poduri de legătură între cele două state, îndeosebi la nivel regional, între Suceava şi Cernăuţi: „Vreau să notez că relaţia României cu statul vecin Ucraina este foarte pragmatică. În ultimii trei ani o cunoaştem într-un format foarte practic şi în interesul celor două popoare. Iată doar câteva rezultate foarte bune ale dialogului interstatal român-ucrainean, care vizează semnarea unor acte bilaterale, deschiderea la Slatina, regiunea Transcarpatică, a unui Consulat al României, zeci de întâlniri la nivel regional, dar şi de rang înalt, între Preşedinţii ţărilor noastre, Miniştrii de Externe, reprezentanţi ai Ministerelor Apărării etc. Toate acestea dau sens pragmatic relaţiei noastre. Ne exprimăm acordul, sprijinul şi asistenţa poporului român pentru demersul european al statului vecin”.

În acest context se impune să menţionăm eforturile Consulatului General al României la Cernăuţi la promovarea legăturilor interstatale şi spiritului de bună vecinătate, astfel ca relaţiile între regiunile de frontieră (Cernăuţi, Transcarpatia şi celelalte care aparţin circumscripţiei consulare) să întreţină un dialog dinamic, util, care ar consfinţi şi valorile asumate de poporul ucrainean pe Maidan, la Kyiv, în timpul revoluţiei Demnităţii. Îndeosebi, dna Eleonora Moldovan a reuşit cu brio, într-o formă exemplară, să implementeze proiectele proprii de promovare a unor remarcabile personalităţi româneşti în rândul comunităţii ucrainene. Ne-a asigurat că va promova şi în continuare valorile istorice comune: „Am încercat în decursul acestui an să aduc în discuţie publică personalităţi române care au dezvoltat dialogul între popoarele noastre. Mă refer la Mitropolitul Petru Movilă, cunoscut şi recunoscut mai mult în România decât în Ucraina. Îl voi promova pe Mitropolitul Dosoftei, care are un loc aparte în ceea ce priveşte relaţia dintre biserici şi popoarele noastre, îl voi promova pe Brâncuşi, pentru ca poporul vecin ucrainean să ne cunoască valorile, iar acest dialog trebuie dinamizat pe ambele părţi”.

Excelenţa sa a menţionat rolul primordial al comunităţii româneşti din Ucraina, în special al societăţilor naţionale din regiunea Cernăuţi la consolidarea acestui dialogul cultural. Cu fineţe diplomatică a răspuns la întrebarea care activităţi ale comunităţii noastre au bucurat-o cel mai mult: „Mulţumesc tuturor instituţiilor implicate în promovarea, dezvoltarea, cultivarea şi dinamizarea dialogului nostru pe plan regional, precum şi comunităţii româneşti din Ucraina, care ne ajută în promovarea acestui dialog bilateral. Referitor la multitudinea proiectelor culturale pe care comunitatea românească de aici, în colaborare cu Consulatul General al României, le-a implementat, toate, absolut toate au fost foarte bine organizate şi sunt foarte importante pentru noi. Având în vedere că toate societăţile naţionale promovează valorile româneşti în acest cadru ucrainean, considerăm că este un demers european de a ne apropia, a consolida şi evidenţia valorile comune ale celor două popoare. Vom continua în spiritul acestor valori, a acestei experienţe să depunem eforturi ca popoarele noastre să se cunoască mai bine, şi comunitatea românească să fie implicată cât mai activ în dialogul bilateral. Doresc să adresez comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi gândurile noastre de apreciere şi mândrie pentru poziţia activă şi coerenţa acţiunilor desfăşurate”.

Dna Consul General a relatat şi despre cooperarea economică, activizarea relaţiilor între oameni de afaceri, firme turistice, Camerele de Comerţ din România şi Ucraina, despre micul trafic de frontieră şi disponibilitatea României de a deschide cât mai curând cele două puncte de trecere – la Proboteşti şi Crasnoilsc. Tot ce ni s-a comunicat în preajma Zilei Naţionale a României e foarte important pentru parcursul european al Ucrainei, pentru comunitatea românească din Cernăuţi, pentru fiecare conaţional, în care bate o inimă de român şi nu uită să fie demn de numele ce-l poartă.

Maria TOACĂ