03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SIMPOZION INTERNAŢIONAL ÎN ROMÂNIA ISTORICĂ

6 noiembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Duminică 6 noiembrie curent, la sediul Societăţii pentru Cultura Românească  „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, si-a desfăşurat lucrările Simpozionul Internaţional „MINORITĂȚI ȘI IDENTITĂȚI NAȚIONALE ÎN SPAȚIUL CENTRAL ȘI EST-EUROPEAN”, Iași – Bălți – Cernăuți. Desfăşurat între  2-6 noiembrie şi organizat de Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, a avut sprijinul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

La Cernăuţi, evenimentul a fost inaugurat  de preşedintele Societăţii „M. Eminescu” Vasile Bâcu.

Transmiţând un mesaj de salut din partea  Consulatului General al României la Cernăuţi, în deosebi, a dnei Consul General Eleonora Moldovan, precum şi mulţumirile personale, consulul Edmond Neagoe a specificat: „De data aceasta salutăm o prezenţă mai amplă, un eveniment bine venit în această perioadă, de o complexitate mult mai mare decât celelalte atât prin natura tridimensională, cât şi prin aceea că mari specialişti din mai multe zone din Republica Moldova, România, Ucraina, participă la acest simpozion cu o temă desăvârşită, delicată, nerezolvată sută la sută în nici o parte a globului, fiindcă a putut fi posibilă realizarea unui asemenea eveniment şi aici la Cernăuţi, dar şi la Iaşi şi Bălţi, acolo de unde multe idei generoase au pornit. Distinsul diplomat român a  punctat  succint faptul că de-a lungul istoriei a existat o tendinţă foarte puternică de asimilare, de distrugere a oricăror elemente care nu semănau cu ansamblul naţiunilor. Din nefericire şi românii din întreaga Românie dar, mai ales din România istorică, au trecut prin perioade foarte grele, în care elementul românesc a fost  asimilat”, dl Edmond Neagoe referindu-se la „şcoală, cultură, biserică, acolo unde Ion a devenit peste noapte Ivan, Ion din Ardeal a devenit Ianoş, fiind în mare măsură deznaţionalizat.  În epoca modernă avem deja un cadrul creat în Uniunea Europeană, dar şi în cadrul transfrontalier România-Republica Moldova-Ucraina, avem condiţiile să ne aşezăm la masa tratativelor pentru a sigura acele soluţii care să asigure lucruri elementare: învăţământul în limba maternă, păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale, folclorul bogat românesc etc.”.

Dna Areta Moşu, vicepreşedinte al Asociaţiunii „Astra”, preşedinte al Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, a făcut un excurs în activitatea respectivului ONG, s-a referit la lansările editoriale ale societăţii, la problemele ce le întâmpină mai ales în regiunea Odessa.

 Moderat de Dan Jumară de la Muzeul Naţional al Literaturii Române din Iaşi, simpozionul s-a axat pe comunicările, ţinute de Constantin Ungureanu  de la  Institutul de Istorie al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău , „Populaţia regiunii Cernăuţi în perioada 1940-2901” ; Iulian Cătălin Dănilă de la Universitatea „Apollonia” din Iaşi,  „Personalităţi culturale cernăuţene şi rolul lor în afirmarea identităţii naţionale”; Dinu Balan de la Universitatea „Ştefan cel Mare din  Suceava, ”Identitate naţională şi religie la români în epoca regenerării naţionale”; Dan Jumară, „Ipostaze  ale naţionalismului în cazul societăţilor studenţeşti din Bucovina habsburgică”; Irina Zamfira Dănilă de la  Universitatea de Arte ”G. Enescu” din  Iaşi,  „Rolul muzicii în păstrarea identităţii naţionale la Cernăuţi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”.

Deplasându-se în Ţinutul Herţa, participanţii la simpozion au fost întâmpinaţi de preotul Nectarie Balan, parohul Bisericii”Sfântul Spiridon” din Herţa, şi de membrele  Cercului „Astra” din localitate, dnele Irina Achiri şi Elena Apetri, care i-au invitat la o sară românească, la o întâlnire cu membri ai comunităţii românilor din Herţa.

Diana TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”