25 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MAICA DOMNULUI SĂ NE OCROTEASCĂ DE VICIUL DE A NE TRĂDA STRĂBUNII DIN MORMINTE

29 august 2016 р. | Categorie: Noutăţi

„Credinţa este o rădăcină pe care cresc tulpinile, florile şi fructele faptelor bune”. Or, o  astfel de rădăcină viguroasă a dăinuirii prin credinţă dă rod pe pământ românesc, în grădina evlaviei din parohia Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Pătrăuţii de Jos, precum, de altfel, în întreg spaţiul românesc din Bucovina istorică. Am cuminicat cu cele sfinte, gustând din izvorul bucuriei de a împărtăşi fericirea duhovnicească a  confraţilor  din frumoasa vatră de vrednici români, satul Pătrăuţii de Jos,  însoţindu-i pe excepţionalii diplomaţi de la Consulatul General al României la Cernăuţi –  consulul Edmond Neagoe şi soţia sa, Carmen,  la invitaţia Sfinţiei Sale Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, şi a parohului Dumitru Gavriloaie, de a-i avea alături, la 28 august,  la praznicul  hramului Bisericii Adormirea Maicii Domnului din localitate, când creştinii ortodocşi celebrează cea mai însemnată şi frumoasă sărbătoare, consacrată Născătoarei de Dumnezeu.

Praznicul Adormirii Maicii Domnului, Uspenia sau Sfântă Maria Mare, cum este numit în popor, prilejuieşte pomenirea Adormirii Maicii lui Dumnezeu, a Sfintei Fecioare Maria, adică mutarea ei din viaţa aceasta trecătoare, la cea veşnică şi eternă, în Împărăţia Fiului ei.

După oficierea Sfintei Liturghii de un sobor de alese feţe bisericeşti, susţinute de parohul Dumitru, în frunte cu protopopul Vasile Covalciuc, cu multă dragoste şi evlavie duhovnicească Sfinţia Sa i-a îndemnat pe toţi creştinii să fie şi în continuare ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu şi râvnitori întru săvârşirea celor bune, să-şi păstreze credinţa, tradiţiile şi graiul,  împărtăşindu-ne din tainele  Sfintei Tradiţii a Bisericii ce spune că simţindu-şi apropierea sfârşitului vieţii ei pământeşti, Maica Domnului s-a aşezat în casa ei din grădina Ghetsimani, pe un pat, aşteptând mutarea către Împărăţia Fiului ei, Mântuitorul Iisus Hristos. Sfinţii Apostoli care erau împrăştiaţi prin lume pentru a propovădui Evanghelia Mântuitorului Hristos, au fost aduşi în chip minunat pe nori, la Ierusalim, pentru a o prohodi pe Maica Domnului şi a-i aşeza trupul în mormânt. Dintre ei lipsea însă Toma. Ajungând la Ierusalim după 3 zile, adică tocmai după înmormântarea Maicii Preacurate,  s-a rugat să-i fie deschis şi lui mormântul pentru a o vedea încă o dată. Milostivindu-se, Sfinţii Apostoli au deschis mormântul Maicii Sfinte, însă au văzut că, prin minune, trupul ei fusese mutat împreună cu sufletul către cereştile locaşuri, iar mormântul era gol.  Preacucernicul protopop a mai conştientizat că „Pace” în prezent e cel mai însemnat cuvânt, spus de preoţi în biserică:. „Primele cuvinte rostite de preot în biserică sunt „Cu pace Domnului să ne rugăm”, „să ne rugăm pentru pace”. Biserica întotdeauna s-a rugat pentru pace. Pacea începe din inimile noastre -  pace în ţară, în localitate, în familie. Biserica îi cheamă pe toţi la pace, la dragoste şi la iertare, nu la rău, nu la ură, căci răutatea distruge, pacea însă naşte şi dă dragoste, viaţă. De aceea  să aveţi mereu pacea în suflete. Să duceţi această pace în familie, la copii”.

Aşteptaţi cu drag şi întâmpinaţi de preoţi şi credincioşi cu mare bucurie şi dragoste creştinească, scumpii oaspeţi ai pătrăucenilor, generoşii diplomaţi români Edmond şi Carmen Neagoe au dat  de pomană de sufletul  regretatelor rude, mai bine zis, celor două Marii, trecute în veşnicie – mama doamnei Carmen şi o altă mamă de suflet, la care distinsa familie Neagoe a ţinut mult, când persoana era în viaţă, plecarea cărora o deplâng sincer şi cu multă  tristeţe.

Bucuria sărbătorii românilor din Pătrăuţi le-a adus lumina credinţei şi dăinuirii în suflete  şi prin cuvintele pline de sens şi pioşenie ale dlui consul Edmond Neagoe, care a conştientizat că aici, în mijlocul acestor purtători de credinţă, neam şi grai, a românilor din Pătrăuţi, se simte acasă: „Cu multă bucurie ne-am alăturat vouă astăzi în acest moment de sărbătoare. Pătrăuţii de Jos e o vatră unde se cinsteşte credinţa, limba română, tradiţiile. M-au emoţionat mult cuvintele pline de înţelepciune ale părintelui Vasile Covalciuc. Adormirea Maicii Domnului pe lângă acel  moment de tristeţe, pe care orice adormire îl aduce unui creştin, înseamnă şi viaţă. Maica Domnului este Născătoarea de Dumnezeu şi ne oferă protecţie, viaţă, căci orice adormire înseamnă nu doar sacrificiu, ci jertfă  dătătoare de viaţă. Să nu uităm că înaintaşii noştri au ştiut să se jertfească pentru credinţa neamului, pentru limbă. Tot în Ziua Adormirii Maicii Domnului, cu 302 ani în urmă, în 1714, la Stambul, în faţa sultanului, domnitorului Constantin Brâncoveanu i s-a cerut să renunţe la credinţa creştină, el n-a renunţat şi a fost supus unor chinuri barbare –  în faţa lui au fost decapitaţi cei 4 fii, ginerele, apoi i s-a tăiat şi lui capul, prin această jertfă dobândind sfinţirea, dar şi continuitatea neamului nostru. Şi aici, la Pătrăuţi, au existat momente grele de-a lungul istoriei, deportări, nedreptăţi. Acest sat, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului, a supravieţuit prin credinţă, prin faptul că fiecare român de aici l-a învăţat pe copilul, nepotul său limba, tradiţiile, obiceiurile, dar, mai ales, i-a lăsat moştenire credinţa strămoşească. Vă doresc Dumnezeu şi Maica Domnului  să vă ajute, să vă protejeze, ca această vatră românească să existe întru eternitate”, a conchis diplomatul român.

Părintele Dumitru le-a mulţumit pentru prezenţă diplomaţilor de la Consulatul General al României la Cernăuţi, preoţilor, primarului satului, tuturor oaspeţilor şi enoriaşilor, menţionând hărnicia şi evlavia creştinilor şi a  slujitorilor sfântului  altar, care au contribuit nemijlocit la efectuarea reparaţiei capitale a locaşului de închinare, vechi de 108 ani, fapt specificat şi de primarul Gheorghe Fedorean:Biserica Adormirea Maicii Domnului e un adevărat pilon al credinţei şi dăinuirii pătrăucenilor. Părintele Dumitru, alte feţe bisericeşti, enoriaşii, au făcut ca biserica noastră să fie mai încăpătoare, să îmbrace un nou veşmânt după reparaţii capitale, fapt pentru care le mulţumesc din suflet”.

De un superb coş cu trandafiri s-a bucurat din partea soţilor Neagoe amabila, simpatica şi generoasa dnă Maria, soţia protopopului Vasile Covalciuc la agapa de hram, pregătită de părintele paroh Dumitru pentru toţi oaspeţii şi consătenii.

Deşi orice sărbătoare este importantă, praznicul Adormirii Maicii Domnului are o semnificaţie deosebită nu doar pentru că în inima vetrei de români Pătrăuţii de Jos se adună creştini din toate colţurile, precum şi în alte localităţi din Bucovina istorică, sfintele lăcaşe ale cărora poartă hramul Sfintei Fecioare Maria, ci şi prin faptul că omoforul Născătoarei de Dumnezeu este, după cum a spus şi Sfinția Sa Vasile Covalciuc, ajutor şi protecţie. Fie ca  acoperământul ei să ne ocrotească de toate relele, de toţi duşmanii noştri, de  viciul de a ne trăda Neamul şi Graiul, străbunii din morminte. De altfel, duşmanul de moarte al nostru suntem noi înşine, când ne înstrăinăm copiii de limba maternă. Să ne îndrume, să ne trezească din adormire şi să ne apere Maica Domnului de o asemenea pierzanie.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”