01 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA BISERICA DIN VOLOCA SE ROAGĂ DOAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ

22 mai 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Astăzi, în ziua Sfântului Ierarh Nicolae de Vară pe stil vechi, dangătul clopotelor bisericilor noastre creştine a răsunat, îndreptându-le românilor bucovineni paşii spre sfintele lăcaşe de închinare pentru a se ruga Celui de Sus doar în graiul strămoşilor – în limba română.  Or, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, la Biserica din comuna Voloca, cu acelaşi hram, vechi locaş de cult, târnosit la începutul secolului al XX-lea, considerat cel mai vechi templu din lemn al credinţei şi dăinuirii băştinaşilor din seminția dacă, urmaşi ai răzeşilor neînfricatului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sfânta Liturghie a fost oficiată de preacucernicul părinte paroh Ioan Gorda, protopop de Hliboca, ajutat de un sobor de alese feţe bisericeşti, care s-au rugat pentru toţi cei ce poartă numele Nicolae şi pentru soţiile lor, să fie sănătoşi şi norocoşi.

Harnici, păstrători fideli ai sfintelor valori creştine şi spirituale, ale sacrelor idealuri ale neamului, gospodari de viţă românească, volocenii au venit cu mic şi mare să se roage şi să se închine Sfântului Nicolae, ocrotitorul comunei Voloca şi al bisericii ce îi poartă numele de aproape 200 de ani, stă de strajă întru apărarea credinţei, care, ca păstor sufletesc a dovedit dragoste şi grijă faţă de turma sa nu doar în trebuinţele sufleteşti, ci şi în cele materiale, ajutându-i pe cei oropsiţi şi pedepsindu-i pe cei răi, astfel lăsându-ne o învăţătură demnă de urmat că nu viaţa aceasta este cea pentru care trăim, nu lumea aceasta este cea pentru care ne zbuciumăm, ci trebuie să lăsăm o urmă frumoasă pe acest pământ străbun, o învăţătură demnă de urmat, precum faptele Sfântul Nicolae, să găsim cheia la poarta sufletului urmaşilor, cheia ce întăreşte în credinţă, în dragoste şi iubire de cele sfinte ale neamului, de grai, de glia strămoşească.

După oficierea Sfintei Liturghii, preacucernicul Ioan Gorda, în cuvântul său de învăţătură către enoriaşi, a vorbit despre iertare şi sacrificiul Sfântului Ierarh Nicolae în numele credinţei şi ocrotirii celor sărmani, în numele iubirii de aproapele, a mulțumit tuturor celor care au contribuit la înfrumuseţarea cu flori a bisericii, pentru bunăvoință, deschidere și promovarea valorilor creștine,  preoţilor, coriştilor de la Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Hruşăuţi, înălţată întru cinstirea şi preamărirea Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt,  dirijaţi de Gheoghe Sadovei, membrilor corului  bisericesc din Voloca, dirijaţi de  Ioan Bodnar, pentru frumoasele şi înălţătoarele cântări, felicitându-i pe toţi acei ce poartă numele Nicolae şi Nicoleta, familiei care a donat o evanghelie frumoasă, o sfântă relicvă ce  va dăinui prin credinţă din generaţie în generaţie. 

Alături de localnici, la slujbă au luat parte Gheorghe Predii,  şeful Administraţiei Raionale de Stat Hliboca, distinşii diplomaţi români Ionel Ivan, ministru consilier la Consulatul General al României la Cernăuţi, cu eleganta sa soţie Mioara, oaspeţi dragi şi aşteptaţi ai părintelui protopop Ioan Gorda, ai tuturor enoriaşilor, care au imprimat sărbătorii o rază de lumină şi bucuria că Patria nu-şi uită copiii, e mereu alături în bucurii şi dureri.

Dl Gheorghe Predii, şeful ARS, le-a adresat volocenilor alese felicitări cu ocazia sărbătorii Sântului Ierarh Nicolae şi Învierii Domnului: „În  această zi frumoasă am o mare plăcere să vă felicit cu hramul bisericii. Voloca e unul din cele mai mândre sate din Bucovina, cu vechi şi frumoase tradiţii, cu o istorie bogată, cu mari personalităţi, e o comună înfloritoare, e ca o floare  pe harta Bucovinei. Vă mulţumesc tuturor pentru ceea ce faceţi pentru sat, raion, ţară. Doresc tuturor pace în suflete, pace în Ucraina”.

În căldurosul şi sufletistul său mesaj de felicitare, cu ocazia Sfântului Nicolae de Vară, dl Ionel Ivan, ministru consilier la Consulatul General al României la Cernăuţi, a ţinut să menţioneze: „Am venit azi în mijlocul dumneavoastră, pe care vă considerăm oameni minunaţi, buni gospodari şi meşteri pricepuţi. Aveţi aici o inestimabilă valoare materială. Dar, în afară de bogăţia materială, aveţi şi o inegalabilă bogăţie spirituală –  acest sfânt locaş datează de la 1829. Sunteţi urmaşii dacilor liberi şi ai răzeşilor lui Ştefan cel Mare, aveţi o istorie minunată. Trebuie să fiţi cunoscuţi nu numai pentru meşteşugul rochiilor de mireasă, dar şi pentru această comoară spirituală, pentru istoria acestor meleaguri, care este cartea de căpătâi a naţiunii române. Să trăiţi în pace cu vecinii ucraineni ca cetăţeni loiali ai Ucrainei. Dorim din suflet să deschidem porţile Europei pentru dumneavoastră, să anulăm acest regim de vize, să fie pace în Ucraina, în familiile dumneavoastră”.

După agapa de hram, pregătită de osârduitoarele gospodine din Voloca, îndrumate de părintele Ioan Gorda, distinşii diplomaţi români au primit cu bucurie  invitaţia maestrului Ioan Bodnar, dirijorul Corului Bisericesc şi conducătorul Ansamblului popular „Trandafir”, a rapsodului şi profesorului Nicolae Mintencu, membrii ambelor coruri – din Hruşăuţi şi Voloca – cântându-le „La mulţi ani!”.

Părăseam satul natal mândră de consătenii harnici, ospitalieri, talentaţi în toate, cu gândul ce poate fi mai dumnezeiesc, mai împlinit, decât un om care-şi cinsteşte sfinţii, părinţii şi înaintaşii, care-şi păstrează cu sacralitate credinţa, tradiţiile, graiul, moştenite din străbuni, precum o fac volocenii,  mulţi dintre părinţii şi buneii cărora au dus crucea pe drumul Golgotei neamului românesc, dar nu s-au dezis de Ţară şi Grai.  Or, fie cât de anevoios, drumul nu ţi se pare o povară, dacă la capătul lui te aşteaptă un vis – cel al dăinuirii ca neam prin credinţă şi limbă.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”