01 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CEA MAI VECHE ŞCOALĂ, NR.1 DIN CIUDEI, ŞI-A SĂRBĂTORIT ANIVERSAREA DE 200 DE ANI

22 mai 2016 р. | Categorie: Noutăţi

„Şcoala este rădăcină,/Vieţii necesar avânt, /Duce rodul spre lumină /Sau îl lasă... în pământ”. Dincolo de orice, şcoala este rodul speranţei ce ne duce spre zorii luminii ce se  aprind din nou în inimile noastre ori de câte ori ne e dor de copilărie, chemându-ne mereu  să ne întoarcem Acasă, la rădăcină, de unde spiritual nici n-am plecat niciodată. Or, şcoala  îşi are seva din izvorul graiului matern ce izvorăşte din inima pământului străbun, prin arterele căruia circulă sângele neamului românesc, sângele părinţilor, buneilor şi străbuneilor noştri, moştenitori de veacuri ai acestui pământ sfinţit prin gloria şi jertfa înaintaşilor. Iar „Şcoala cea bună, după cum spunea Nicolae Iorga, e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa”. Şi la Şcoala Medie nr.1 din s. Ciudei, raionul Storojineţ, care şi-a sărbătorit cea de-a 200-a aniversare se învaţă „a învăţa” în limba română, după cum, de altfel, în limba română a derulat şi partea festivă, şi spectacolul de gală al sărbătorii, cu excepţia mesajelor de felicitare ale conducătorilor raionului – Iaroslav Bartoş, şeful ARS Storojineţ, Diana Covalciuc, prim-locţiitor, Ivan Losik preşedintele Consiliului Raional, Andrei Gakman, şeful Direcţiei raionale  învăţământ, familie, tineret şi sport.
Adevărul e că „bătrâna” şcoală a întinerit prin grija şi osârdia perseverentului director Radu Petraşescu, care de 25 de ani conduce cu înţelepciune şi tact acest templu al cunoştinţelor. În ziua de 21 mai curent, când îşi aniversa cei 200 de ani, cea mai bătrână şcoală din ţinut a întinerit şi  prin bucuria,  lumina adusă în suflete de către foştii absolvenţi ai celor 60 de promoţii – 1955-2015, care s-au reîntors la şcoala dragă în primăvara copilăriei cu amintiri deosebit de frumoase şi emoţionante – Alexandru Morar, pedagogii Maria Motrescu, Gheorghe Micailu,  soţii Ion şi Emilia Burlă, Pădure Nicolae, profesorul Ion Bândiu, primarul Vasile Pădure, preoţii Vasile Pojoga,  Vasile Popescu, parohul Bisericii locale, cu fiul Nicolae, Mihai Burlă, profesor la  Universitatea din Tiraspol, Eleonora Cercavschi, directorul Liceului „Ştefan cel Mare” din Grigoriopol, Republica Moldova, Gheorghe Cuciureanu, şef de direcţie la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a Republicii Moldova etc.
Răsfoind filele istoriei ŞM nr.1, pe care o conduce de 25 de ani şi în care învaţă în prezent 310 elevi, directorul Radu Petraşescu, care continuă să menţină prestigiul instituţiei de învăţământ, a conştientizat că învăţământul în limba română nu e un obstacol în calea realizării tinerilor în viaţă, ci, dimpotrivă, absolvenţii şcolii deţin un puternic potenţial intelectual, devenind personalităţi remarcabile şi activând fructuos în diverse domenii, afirmând că se va strădui să păstreze şi în continuare cu sfinţenie în şcoală graiul matern, portul naţional şi tradiţiile strămoşeşti.
Prin amintiri deosebit de plăcute, din oaza de vis a copilăriei, trăite în şcoala dragă, unde au învăţat ce este viaţa, omenia, şi-au purtat paşii, convingându-ne că acest cuib al înţelepciunii, cu rădăcină şi tulpină românească, nu le-a fost un obstacol în calea realizării în viaţă,  profesorul Ion Bândiu, fost director de şcoală, ex-primar în Igeşti şi Mahala, care a ţinut să menţioneze faptul că anume învăţând în limba maternă a reuşit să se realizeze în plan profesional, la fel precum şi soţii Ion şi Emilia Burlă, relevând conştiinciozitatea şi generozitatea tuturor dascălilor, dar, în deosebi, a fostului profesor de română Gheorghe Micailu, graţie insistenţei căruia nepoata s-a transferat de la şcoala rusă la Şcoala Nr.1 cu limba română de predare, fapt ce nu i-a fost o piedică în calea de a-şi însufleţi visul, de a deveni unul dintre cei mai buni şi stimaţi medici locali, la fel precum şi soţul Ion, care a fost câţiva ani directorul respectivei instituţii de învăţământ.
Sperăm că în această frumoasă şcoală cu limba română de predare va răsuna şi va dăinui în veci graiul românesc, vor perpetua datinile şi tradiţiile populare., în pofida faptului că şi în prezent, după cum a mărturisit directorul Radu Petraşescu, unii părinţi insistă să-şi dea copiii la şcoli ucrainene. Bunăoară, convingând-o pe o mamă să nu-şi înstrăineze odrasla de limba română,  să-şi dea copilul la ŞM nr. 1, ea a declarat: „Chiar dacă o să-mi pară rău, oricum îl dau la şcoala cu limba ucraineană de predare”.

 Printre oaspeţii onorifici ai sărbătorii s-au numărat consulul Edmond Neagoe, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi, Olga Ostafi, specialist principal la Direcţia învăţământ şi ştiinţă a ARS Cernăuţi, Lilia Govornean, metodistă laInstitutul Postuniversitar de perfecționare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuți, poeţii Arcadie Opaiţ şi Vasile Tărâţeanu, Ilie Popescu, preşedintele Societăţii regionale „Golgota”, deputaţii în Consiliul Regional Ştefan Mitric şi Vasile Liubinski,  Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „Mihai Eminescu”, Petru David, medicul-şef sanitar,  Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi etc.

Bucuria sărbătorii a împărtăşit-o, alături de actualii şi foştii elevi ai şcolii, distinsul diplomat român Edmond Neagoe, care a sensibilizat meritul muncii depuse de  foştii şi actualii conducători şi dascăli în menţinerea acestei cetăţi a cunoştinţelor pe parcursul a 200 de ani, a existenţei ei în timp datorită apropierii de biserică. „Doar educaţia bazată pe credinţă, pe înţelepciune, adevăr, port naţional, limbă, tradiţii, poate să existe şi să ducă la pace. Iar elevii  constituie  puntea de legătură între prezent şi viitor. Deşi vremurile sunt complicate, există o mare şansă ca România şi Ucraina să construiască împreună acest viitor în Uniunea Europeană”.

Cu emoţii pozitive, dna Olga Ostafi, a evocat frumoasele momente, trăite în această oază a cunoştinţelor cu 10 ani în urmă, la cea de-a 190-a aniversare  a ŞM nr.1, sensibilizând hărnicia, perseverenţa, sufletul frumos şi dăruirea cu care-şi instruiesc discipolii pedagogii de aici, rezultatele frumoase la învăţătură ale elevilor, menţionând colectivul şi pe director cu diplome din partea Departamentului învăţământ şi ştiinţă a ARS.

Trebuie, desigur, să menţionăm, că directorul Radu Petraşescu, susţinut de pedagogi, a depus o muncă enormă pentru reuşita aniversarii, momentul de vârf al sărbătorii constituindu-l excepţionalul spectacol, alcătuit din cele mai alese perle folclorice, regizat cu ingeniozitate de conducătorii cercurilor Elena Pădure, Mariana Meglei, Liliana Romaniuc, Diana Meglei. Cu sufletele vibrând de emoţii, rămânând aceeaşi copii de cândva,  foştii absolvenţi şi oaspeţii  au aplaudat frenetic evoluările Ansamblului de instrumente populare „Flori de Busuioc”,  grupurilor de dansatori „Ciudeenii” şi de gimnastică „Excentric”, soliştilor Andrei Romaniuc, Maria Velea, formaţiunilor vocale de fete şi de băieţi din clasele superioare, corului bisericesc „Sfinţii Trei Ierarhi” din localitate, condus de Angela Velea, având-o ca solistă pe simpatica Diana Velea cu vocea-i măiastră, absolventă a Conservatorului din Chişinău.

Felicia Nichita-Toma

Fotografii: „Zorile Bucovinei”