01 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Festivalul-concurs Internațional de muzică populară românească ”ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE

21 mai 2016 р. | Categorie: Noutăţi

C O M U N I C A T

In perioada 12-14 mai 2014, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți a organizat una dintre cele mai  de amploare acțiuni culturale din  Regiunea Cernăuți, Festivalul-concurs Internațional de muzică populară românească ”ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE”, care aajuns la aXII-a ediție.

Această acțiune are următoarele obiective:

- afirmarea, lansarea şi încurajarea tinerilor interpreţi, promovarea şi stimularea celor mai autentici şi mai talentaţi propagatori ai cântecului şi dansului popular românesc.

- implicarea eficientă a mijloacelor mass-media locale, regionale şi naţionale în procesul de valorificare scenică şi promovare a potenţialului artistic şi creativ al tinerilor interpreţi de muzică populară românească.

  Ediția actuală  a Festivaluluia fost organizatăîn parteneriat cu Centrul Cultural ”Bucovina” al Consiliului Județean Suceava,Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, Asociația PROSMEC din Moțca, Județul Iași și cu sprijinul Consiliului Județean Iași și unui român sufletist din SUA,  Gabriel Savu.  Acest eveniment, ca și multe altele organizate de Centrul Bucovinean de Artă  în ultimii ani, prin partenerii media,  a cunoscut o remarcabilă creștere a audienței fiind o sărbătoare de suflet a românilor din nordul Bucovinei, Ținutul Herța și nordul Basarabiei și o unică rampă de lansare a tinerilor interpreți de origine română din Regiunea Cernăuți.

Valorificarea  culturii naționale și a tradițiilor strămoșești,  propagarea comorilor folclorice românești – sunt scopurile  acestei acțiuni,  prin care Centrul Bucovinean de Artă dorește să contribuie la prosperarea național-culturală a neamului în această zonă istorică.

Pentru etapa finală  a Festivalului-concurs au fost selectaţi 60 de participanţi (30 dintre ei sunt discipolii Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească din Cernăuți) și 7 formații din Ucraina, România şi Republica Moldova cu vârste cuprinse între 6 şi 25 de ani, care au concurat la trei secţiuni: interpretare vocală, interpretare instrumentală şi formații folclorice. Concursul, ca de obicei,  a constituit un bun prilej de evaluare a muncii depuse de profesori şi instructori  în sprijinul copiilor cu aptitudini, pentru ca aceştia să-şi poată afirma talentul şi preocupările muzicale, nivelul de pregătire al concurenţilor fiind superior ediţiilor anterioare. Participanții au fost acompaniați de Orchestra”Bucovina” a Școlii Populare de Arte ”Ion Irimescu” din Suceava, dirijor Petrică Oloieru.

Marele premiu - Trofeul  Festivalului  a plecat la Suceava, solistului Iulian Emanuel Luncanu.

Cu premiul I pe lista câştigătorilor figurează: SabrinaPalamariu (Herța, Cernăuți),  Petruța Secara (Ruginoasa, Iași), Serafim Păduraru(Herța, Cernăuți),Gabriela Manole (Suceava), Elena Patraucean (Storojineț, Cernăuți),TaisiaStrugaru (Tereblecea, Cernăuți),  Marius Poclitaru (Voloca, Cernăuți),  Ovidiu Goia (Cluj), Diana Covaliu (Suceava).

În pofida faptului că nici această ediție a Festivalului nu a fost sprijinită de Departamentul Politici pentru Relația  cu Românii de Pretutindeni,  organizatorii acestei acțiuni culturale de anvergură au depus efort dorind șă sublinieze relevanţa desfăşurării ei într-un spațiu multietnic și multicultural, și susțin că indentitatea culturală este elementul definitoriu pentu om și cetățean.Partenerii în organizarea  acestui eveniment sunt  animați  de dorinţa  de a susţine astfel de activităţi culturale pentru a-i ajuta pe tinerii creativi de etnie română din acest spațiu istoric să-şi atingă aspiraţiile, fiind convinși că datorită acestui sprijin, dar și elanului, ambiţiei şi dorinţei tinerilor, prin propagarea și valorificarea comorilor populare românești va fi păstrată vie flacăra românismului la Cernăuți.

  Directorul Festivalului,  Președintele Centrului Bucovinean de Artă

  Iurie Levcic