02 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a inaugurat Consulatul României la Solotvino, Ucraina

6 mai 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a inaugurat vineri, 6 mai 2016, Consulatul României de la Solotvino, cu prilejul vizitei efectuate în zona de frontieră România-Ucraina, la Sighetu Marmaţiei şi Solotvino/Slatina.

Operaţionalizarea Consulatului României la Solotvino va contribui la consolidarea, în continuare, a relațiilor dintre România şi Ucraina şi la încurajarea contactelor dintre cetățenii de pe ambele maluri ale Tisei.

Deschiderea Consulatului României de la Solotvino confirmă sprijinul pe care statul român îl oferă comunităţii româneşti din zona adiacentă frontierei de stat pentru facilitarea legăturilor transfrontaliere, inclusiv prin posibilităţile oferite de micul trafic la frontieră.  Totodată, Consulatul va facilita aplicarea Acordului de Mic Trafic la Frontieră (AMTF) dintre România şi Ucraina, intrat în vigoare la 14 mai 2015, prin procesarea rapidă a cererilor şi eliberarea promptă a permiselor de mic trafic la frontieră.

Cu ocazia vizitei la Solotvino, ministrul Lazăr Comănescu a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai comunităţii române din regiunea Transcarpatia, care a reunit inclusiv directori de şcoli și lideri ai mediului asociativ.

În cadrul întâlnirii, ministrul Lazăr Comănescu a evocat preocuparea constantă a statului român pentru comunitatea românească de dincolo de granițe şi pentru păstrarea şi prezervarea identităţii românești. A evidențiat rolul de liant al minorităților naționale și a încurajat contribuția comunității românești la dezvoltarea ansamblului relațiilor dintre România și Ucraina. A arătat că vizita comună în regiunea de frontieră evidenţiază importanţa contactelor inter-umane de ambele părți ale graniței şi a cooperării transfrontaliere pentru consolidarea relaţiilor româno-ucrainene. A asigurat cu privire la angajamentul statului român de facilitare a soluţionării problemelor cu care se confruntă comunitatea românească și a subliniat că noul Consulat al României de la Solotvino va reprezenta un mijloc eficient de interacţiune în acest sens.

,,România dorește la granițele sale o comunitate românească responsabilă şi activă. Vă îndemn să fiți cetățeni loiali ai Ucrainei şi, în același timp, să mențineți legături vii cu România. Vă îndemn să folosiți din plin oportunitățile pe care vi le oferă deschiderea Consulatului României'', a declarat cu acest prilej ministrul Lazăr Comănescu.

Programul vizitei mai include şi o rundă de consultări bilaterale între ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu şi omologul său ucrainean, Pavlo Klimkin şi o conferinţă de presă comună.

Informaţii suplimentare:

Circumscripţia consulară deservită de Consulatul României la Solotvino este Transcarpatia.

Prin Decretul prezidenţial nr. 678 din 22 iulie 2015, preşedintele României a aprobat deschiderea Consulatului României la Solotvino. Deschiderea Consulatului a fost agreată de către partea ucraineană prin însuşi textul Acordului privind Micul Trafic de Frontieră (AMTF), semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014 şi intrat în vigoare la 14 mai 2015. Aproximativ 2 milioane de cetăţeni români şi ucraineni (câte 1 milion de fiecare parte) sunt potenţiali beneficiari ai dispoziţiilor acestui Acord.

Acordul privind Micul Trafic de Frontieră reglementează condiţiile de desfăşurare a micului trafic de frontieră în beneficiul rezidenţilor din zona de frontieră a României şi a Ucrainei care intenţionează să rămână în zona de frontieră a celuilalt stat, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau întemeiate economic, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 luni de şedere neîntreruptă.

Acest nou instrument juridic introduce facilităţi considerabile cu privire la regimul călătoriilor în regiunile limitrofe frontierei comune a celor două ţări vecine, în favoarea locuitorilor acestor zone.

Acordul se aplică locuitorilor unei zone de 30 km situate de o parte şi de alta a frontierei comune, zonă care poate fi însă extinsă la maximum 50 de km de linia de frontieră în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care se întind dincolo de limita celor 30 de km.

De prevederile Acordului beneficiază toate persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 3 ani, în zona de frontieră a României sau Ucrainei. Acestor persoane li se adaugă şi soţul/soţia, copiii minori sau majori aflaţi în întreţinere (inclusiv adoptaţi), chiar dacă aceştia locuiesc de mai puţin de 3 ani în zona de frontieră. Acordul se remarcă prin aplicabilitatea sa independent de frecvenţa intrărilor şi ieşirilor, permiţând şederea în fiecare ţară pentru o perioadă ce nu depăşeşte 90 de zile de la data trecerii frontierei. Permisele de mic trafic la frontieră se eliberează de către cele două ţări în baza Acordului privind Micul Trafic de Frontieră.

Primele permise de mic trafic de frontieră, eliberate în baza Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, au fost înmânate titularilor la 1 septembrie 2015.

Ambasada României la Kiev şi oficiile consulare ale României de la Cernăuţi şi Odessa au eliberat, în perioada 1 septembrie 2015 - 30 aprilie 2016, un număr de 4.244 permise de mic trafic de frontieră, cele mai multe prin Consulatul General de la Cernăuţi. 

http://www.mae.ro/