01 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SĂ VĂ ÎNSOŢEASCĂ MEREU BUCURIA ÎNVIERII

2 mai 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Sunt fericită că am ajuns să mă bucur şi de florile acestei primăveri şi că printre cele mai apropiate fiinţe cărora vreau să le împărtăşesc bucuria mea, spunându-le „Hristos a Înviat!”, sunteţi şi Dumneavoastră, dragi ziarişti de la „Zorile Bucovinei”. Nu prea am posibilitatea să mă deplasez la Cernăuţi, dar în dimineaţa Sfintelor Paşti voi ciocni imaginar un ou roşu şi cu Dumneavoastră, prieteni buni, spre care îmi îndrept toate gândurile curate. Doar sunteţi pentru mine oamenii cărora le încredinţez cele mai sacre dorinţe, cele mai frumoase năzuinţe. Dorind ca Învierea Mântuitorului să aducă bucurii în fiecare inimă de creştin, mă gândesc în primul rând la copiii şi nepoţii mei, la oamenii ce mă înconjoară şi, nu în ultimul rând, la Dumneavoastră, stimaţi zorişti, care serviţi cu atâta credinţă neamul românesc. Doresc ca Sfintele Sărbători să vă îmbogăţească cu Lumina şi binefacerile dumnezeieşti, să reuşiţi în toate faptele bune. Şi deoarece în inimă îmi vibrează trilurile primăverii, vă trimit pe-o crenguţă de liliac aceste versuri:

Din izvorul dorului

Curge gândul inimii,

Zâmbeşte iarăşi dragostea,

Ce iubeşti nu poţi uita.

Înaripată de-un nou dor

Cânt cu păsările-n cor

Pe cărări cu iarbă verde,

Unde calci nu se mai vede.

Totu-i verde şi-nflorit,

Primăvara ne-a menit:

Inimă fii fericită,

Să iubeşti, să fii iubită...

În greşeli cunoşti tu viaţa,

Guşti amarul şi dulceaţa,

Inimioară, nu te pierde,

Ochii-n viaţă multe vede,

Poftele sunt însetate,

Nu poţi fi stăpân pe toate!

Gheorghina PASCAL, s. Ropcea, raionul Storojineţ