28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ȘEDINȚA ACDERU - LA CERNĂUȚI

6 aprilie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

          Recent, la Palatul Național al românilor din Cernăuți, din iniţiativa Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (ACDERU), preşedinte Lilia Govornean, metodistă la Institutul Postuniversitar de perfecționare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuți, a avut loc şedinţa membrilor ei pe tema „Rolul profesorului în societate”. Asociația a fost creată anul trecut și are menirea de a sprijini învățământul în limba română și cadrele didactice din școlile cu limba română de predare din Ucraina. Scopul organizației este de a oferi un ajutor practic atât profesorilor, cât și elevilor la diverse discipline. Asociația are două filiale – în Transcarpatia, condusă de profesoara Anuța Dan, și în Odessa, a cărei președintă este Galina Pelin.

Deschiderea oficială a întrunirii a fost onorată de prezența înalţilor oaspeți din România –  senatorul Viorel Badea, deputatul în Parlamentul României Aurelian Mihai, Consulul General al României la Cernăuți, ExcelențaSa Eleonora Moldovan, președintele Asociației Convergențe Europene Sergiu Dan. Au fost prezenţi doamna Olga Ostafi, specialist principal la Departamentul învățământ și Ştiință al ARS, Galina Pelin, președinta Filialei din regiunea Odessa, Elena Shovac, membră a Filialei din regiunea Transcarpatia, directoarea ŞM Apșa de Mijloc, împreună cu colegele sale și un grup de elevi, membri ai Euroclubului, Ilie Popescu, docent universitar, reprezentanți ai mass-media din Ucraina și România, membrii filialelor ACDERU.

Doamna Consul general Eleonora Moldovan a felicitat conducerea ACDERU pentru inițiativă, specificând: „Vă permite legislaţia ucraineană, noi vă sprijinim în calitate de reprezentanţi ai Statului Român în toate demersurile constructive, practice şi care vor aduce în şcolile cu limba română de predare din Ucraina lumina adevărului istoric, cuvântul şi slova românească, aşa cum vă doriţi dumneavoastră, cum şi-au dorit-o părinţii dumneavoastră şi, probabil, aşa cum şi-o doresc şi cei care învaţă în acest moment în şcolile cu limba română de predare din Ucraina”.

În cadrul şedinţei, profesori și învățători, membri ai Asociației, au prezentat discursuri și referate. Dna Lilia Govornean, președinta ACDERU s-a referit la obiectivele și scopul asociaţiei, la reformele învățământului în Ucraina. De asemenea, dumneaei a opinat pentru crearea unor legături durabile între profesorii de etnie română din Ucraina, de a le acorda ajutor prin intermediul întrunirilor metodice, proiectelor internaționale și colaborărilor transfrontaliere, schimburilor de experiență. Iar pentru a facilita această comunicare între membrii ACDERU, în viitorul apropiat, va fi creat site-ul organizației, la care cu toții vor avea acces și vor putea beneficia de informații utile, proiecte de lecții, scenarii pentru activități în afara orelor de curs.

Doamna Elena Shovac a vorbit despre„Școala astăzi. Probleme și realizări”, iar Galina Pelin s-a referit la„Problemele cu care se confruntă învățământul și școala în regiunea Odessa”, Marilena Zâgrea, profesoară de limba și literatura română, șefa de studii la CIE Cupca, raionul Hliboca,  a prezentat discursul „Continuitatea grădiniță-școală – factor important al reușitei școlare”, Elena Scripa, învățătoare de clasele primare de la ȘCG de gradele I-III din satul Mihoreni, raionul Herța, a abordat tema„Învățătorul și specificul dezvoltării intelectuale la școlarul mic”, „Educaţia și problematica lumii contemporane” a fost tema doamnei Ludmila Rotaru, metodistă de limba și literatura română din raionul Noua Suliță, doamna Elena Burla, profesoară de limba şi literatura română la ŞCG de gradele I-III din satul Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, s-a referit la „Personalitatea profesorului şi necesitatea reconstrucţiei interioare”,  iar Lina Popa, profesoară de limba engleză la şcoala nr. 13 cu limba română de predare din oraşul Cernăuţi, a elucidat tema  „Profesorul contemporan între tradiţional şi modern”, interesantă și actuală a fost lucrarea „Relaţia: şcoală–familie-profesor–elev”,  prezentată de Larisa Bezuşca, profesoară de matematică de la ŞCG din satul Tărăsăuţi, raionul Noua Suliţă, captivantă a fost şi tema „Profesorul este educator şi organizator al procesului educaţional”, la care s-a referit Maria Popa, profesoară de limba şi literatura română de la ŞCG de gradele I-III din satul Mihoreni, raionul Herţa. La ședință au participat și colegii mei, membri ai asociații, pedagogii de la CIE din Marșinți, împreună cu directoarea Rodica Galac, care au prezentat programul artistic „Profesor în poezie și cântec”.Elevii de la Şcoala din Apșa de Mijloc, împreună cu membrii Euroclubului, condus de Anuţa Dan, au prezentat un buchet de cântece, prin care au adus Maramureșul la Cernăuți.

Consider utilă organizarea unei asemenea întruniri, căci am participat la multe dezbateri, unde au fost abordate  diferite teme ce ţin de învățământ, școală, profesori, elevi, au avut loc  schimburi de idei, s-au discutat diverse căi de soluționare a anumitor probleme, existente în instituțiile noastre de învățământ.

Maria VORNIC,

 profesoară de limba și literatura română la CIE Marșinți,

raionul Noua Suliță