25 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ÎN ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI, LA VOLOCA A LĂCRIMAT ÎN RIME CU PETALE DE TRANDAFIR

22 martie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

„Poezia - trandafirul ce creşte în potir de aur, sufletul frumos”, astfel sună celebra expresie a lui Mihai Eminescu, deşi  multe personalităţi remarcabile au încercat să dea o definiție Poeziei. „Poezia este lacrima sufletului rostuită prin cuvânt”, afirma Teodor Dume. Or, în Ziua Mondială a Poeziei, la Voloca a lăcrimat în rime cu petale de trandafir, impresionabila întâlnire a scriitorilor cu elevii,  fiind organizată graţie Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, direcţiei Şcolii Medii, în special, profesorului de limba română Nicolae Mintencu, Învăţător Emerit al Ucrainei. De altfel, un similar eveniment cultural, dedicat Zilei Mondiale a Poeziei, s-a desfăşurat în aceeaşi zi, la 21 martie, şi la ŞM Oprişeni, raionul Hliboca. Mai bine zis, scriitorii s-au împărţit în două echipe pentru a marca această semnificativă zi. Astfel, la Voloca s-au deplasat  Simion Gociu, Dumitru Mintencu, în frunte cu preşedintele Ilie Tudor Zegrea, iar la Oprişeni – Vasile Tărâţeanu, Mircea Lutic, Doina Bojescu şi Vasile Bâcu.

Marcată anual la 21 martie, începând din 1999,  conform declaraţiei UNESCO, drept o recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale, Ziua Mondială a Poeziei are menirea de a susține diversitatea lingvistică prin intermediul expresiei poetice, de a transmite valorile cele mai intime ale diverselor culturi.

Înconjurată de sate româneşti ucrainizate, Voloca pe Derelui e o vatră de vrednici români cu rădăcini adânci în glia strămoşească. Dăinuind sub semnul Datinii străbune prin păstrarea cu sfinţenie a credinţei şi tradiţiilor, idealurilor naţionale, volocenii întotdeauna au stat zid de piatră în apărarea Limbii Materne, Şcoala Medie din Voloca devenind un templu al cunoştinţelor, una dintre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de învăţământ din ţinut, unde toate disciplinele sunt predate în limba română. De aici, din acest cuib al înţelepciunii, unde în prezent învaţă 310 elevi  în 16 clase, le-au crescut aripi de zbor multor savanţi, care îşi continuă fructuos activitatea în diverse domenii în Ucraina, România şi Rusia etc., personalităţi marcante precum Ioan Paulencu, Artist al Poporului din Republica Moldova, Dina şi Lucian Cocea etc.,  sincerităţi evocate de directorul-adjunct Maria Onofreiciuc, accente puse şi de scriitorul Ilie Zegrea. Şi toţi au învăţat în limba română, astfel Voloca devenind Mecca românismului în istorica provincie a României: „Şcoala din Voloca, cu vechi tradiţii româneşti,  se numără printre cele mai mari instituţii de învăţământ cu limba română de predare din regiune. De aceea am hotărât ca Ziua Mondială a Poeziei s-o marcăm anume aici, căci şi pentru noi, scriitorii, ea e un fel de locaş important de cultură, un adevărat templu al ştiinţei”, a specificat poetul Ilie Tudor Zegrea, încercând să explice menirea Poeziei, rostul lecturii cărţilor  prin prisma definiţiei poetului Ioan Es. Pop: „Istoria este poezia învingătorilor, iar poezia istoria celor învinşi”, romancierului şi teoreticianului italian Umberto Eco: „Cine nu citeşte, când ajunge la 70 de ani va fi trăit o singură viaţă: a lui. Cine citeşte va fi trăit 5000 de ani: pentru că era acolo şi când Cain l-a ucis pe Abel, şi când Renzo s-a însurat cu Lucia, şi când Leopardi admira infinitul... Pentru că lectura este o nemurire înapoi”. Ţinând să le amintească tinerilor că sunt Rădăcina unui neam stefanian şi urmează să-şi păstreze demnitatea, Graiul, să fie mândri că-s români, Ilie Zegrea i-a îndemnat la lectură, „deoarece cartea nu poate fi nicidecum înlocuită cu calculatorul, cartea e cel mai bun şi devotat prieten ce nu ne trădează”.

Urmându-i păsul, scriitorul Simion Gociu, răvăşind amintiri din anii tinereţii, din perioada când a activat şi şi-a publicat versurile în ziarul „Zorile Bucovinei”,  e de aceeaşi părere –  Poezia nu are o definiție, fiecare trăind-o în felul său prin emoţii, ea fiind o revărsare spontană de sentimente puternice: „Există o zână a cuvântului şi un prinţ. Când se produce miracolul logodnei dintre cei doi, se naşte copilul lor – Poezia”. Iar tânărul ziarist şi poet Dumitru Mintencu a citit versuri, pe care le-a scris cu 20 de ani în urmă, pe când a prins viaţă cenaclul literar „Mircea Streinul”, prin osârdia distinsului cuplu – savantului Grigore Bostan, şeful Catedrei de Filologie Română şi Clasică, şi soţiei sale Lora, doctor în filologie. Prezentă în Ziua Mondială a Poeziei la întâlnirea scriitorilor cu elevii, la care şi-a anunţat prezenţa şi pedagogul cu suflet de român Ion Bojescu, profesor de matematică, alţi dascăli, înzestrata poetă şi meşteriţă populară Maria Bojescu a citit din propriile-i versuri, apărute recent în bisăptămânalul „Zorile Bucovinei”.

Evidențiind parcă dictonul lui Delacroix: "Nu există nici o altă artă fără poezie", că Poezia este revelaţia creaţiei lui Dumnezeu în eul liric al artistului, poetul şi rapsodul Nicolae Mintencu, profesor de română, unul din iniţiatorii marcării Zilei Mondiale a Poeziei, a recitit din propria-i  creaţie poezia „Dorinţa”, dedicată scumpei şi regretatei sale mame, încurajând  un dialog între poezie și celelalte arte, precum teatru,  muzică, susținerea recitalurilor de poezie, pe versuri de Eminescu şi ale poeţilor prezenţi la eveniment, care au prins glas şi suflet în inimile talentaţilor săi discipoli – elevi din clasele a 6-8-a, a 10-11-a – Florentina Poclitar, Nicolae Ostafiiciuc, Ana Cristina Poclitar, Andreea Ţurcan, Nicolae Golovaci, Patricia Hâncu, Ionel Nichita, Mirela Dovghei, care a interpretat la pian un fragment din aria lui D. Lakme – „Duetul florilor”, Cătălina Paulencu, Ciprian Lupaşcu, care a revărsat pe strune de vioară vestita capodoperă „Balada” lui Ciprian Porumbescu” etc.

Întâlnirea de suflet s-a prelungit aproape trei ore, încheindu-se cu o donaţie de carte elevilor şi bibliotecii şcolii din partea preşedintelui Societăţii Scriitorilor Români, dl Nicolae Mintencu, moderatorul manifestării, mulţumindu-le oaspeţilor, şi-a exprimat regretul că foarte rar le trec pragul, accentuând şi faptul că actuala conducere e disponibilă, nu le pune piedici scriitorilor pentru a vizita şcolile, pentru a se întâlni cu elevii.

Parafrazându-l pe Lucian Blaga, aş spune că Poezia este un veşmânt în care ne îmbrăcăm iubirea şi dăinuirea, dar nicidecum moartea. Desigur, ar fi bine ca în fiecare sat, în fiecare şcoală cu limba română de predare să avem câte un Nicolae Mintencu, adevăraţi patrioţi, crescuţi din Rădăcina Neamului precum sunt românii din Voloca pe Derelui.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „ZORILE BUCOVINEI””

.