25 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LANSAREA UNUI NOU VOLUM, CONSACRAT ACADEMICIANULUI GRIGORE BOSTAN

12 martie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

şi pietrele-albastre din piscuri s-au vrut

readuse în stemă de-aceste cuvinte

 şi dealurile arse-n hotare au crescut

udate pe buze de-aceste cuvinte

luceafărul domn peste codri s-a vrut

renăscut din cenuşa acestor cuvinte…

„Aceste cuvinte”, Grigore Bostan

Lansat la 9 martie curent, la sediul Societăţii „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, volumul „Simpozionul internațional „Grigore Bostan-75. Probleme actuale de filologie română”, apărut la Editura „Misto” într-un tiraj de 300 de exemplare, se deschide cu „aceste cuvinte”, cărora scriitorul şi savantul Grigore Bostan le-a slujit cu trup şi suflet, cu sacrificiul propriei vieţi, include materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, consacrate aniversării a 75 de ani de la naşterea excepţionalului savant, lucrările căreia s-au desfăşurat la Cernăuţi în octombrie curent, la organizarea căreia şi-au adus contribuţia Catedra de Filologie Română şi Clasică, Centrul de Filologie Română Comparată „Grigore Bostan”, în parteneriat cu Universitatea Cernăuţeană, Societatea de Cultură Românească „M. Eminescu”, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi, proiectul fiind finanţat graţie Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

În fond, evenimentul i-a reunit pe foşti studenţi, profesori, jurnalişti,  pe toţi acei care trăiesc cu inima şi sufletul în valorile sfinte, promovate de academicianul Grigore Bostan, supravegheaţi de aura distinsului înaintaş, încurajaţi de ideile şi gândurile profesorului şi savantului.

Excelenţa Sa, graţie căreia a prins viaţă proiectul, şi-a exprimat gratitudinea faţă de cei trei editori – doamna docent Lora Bostan şi Felicia Vrânceanu, conferențiar universitar,  Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „M. Eminescu”, ţinând să menţioneze faptul că prin acest proiect, prin această carte, prin prestaţia pe care au realizat-o partenerii, Catedra îşi manifestă  expresia de excelenţă şi literatul în acest spaţiu academic, continuând ideile iniţiate de academicianul Grigore Bostan: „Împreună am realizat o carte, o culegere de instrumente filologice de care se vor bucura atât studenţii, cât şi lectorii, pedagogii. În ea s-a reflectat discuţia savanţilor din Sala Roşie de la Conferinţa internaţională, problemele filologiei române”.

Cea care-i păstrează distinsului Savant şi Om de cultură Grigore Bostan vie memoria şi lacrima neştearsă în universul Cuvântului e devotata sa soţie Lora, doctor în filologie. Or, graţie dnei Lora  manuscrisele savantului prind viaţă într-o nouă carte, nu sunt pierdute între hârtii şi măcinate de viermele timpului. În fond, ea este iniţiatoarea tuturor proiectelor ce ne amintesc de moştenirea literară şi culturală a academicianului Grigore Bostan. Aducând profunde mulţumiri Guvernului României, Excelenţei Sale Eleonora Moldovan pentru sprijin şi înţelegere, preşedintelui Vasile Bâcu, redacţiei ziarului „Zorile Bucovinei”, care „întotdeauna a reflectat cu multă dragoste şi respect evenimentele ce s-au înscris în istoria Catedrei”, dna Lora Bostan a relevat că, realizat în trei limbi – română, franceză, ucraineană, cel de-al doilea volum „Simpozionul internațional „Grigore Bostan-75. Probleme actuale de filologie română” e important şi prin faptul că include unele informaţii, materiale, referitoare la limba, literatura română în context ucrainean şi, desigur, european, prezentate de savanţii Nadia Babici şi Oleksandr Popovici etc..

Respectivul volum, de fapt, după cum a specificat dna Felicia Vrânceanu, reprezintă varianta redactată a unor comunicări ce au fost prezentate în cadrul Simpozionului ştiinţific internaţional din octombrie curent de 58 de savanţi în domeniul filologiei din România, Ucraina şi Republica Moldova, lucrările fiind grupate în trei secţiuni tematice: ”Procesul literar românesc contemporan: orientări culturale şi estetice”, destinată literaturii; „Variabilitate şi stabilitate în funcţionarea limbii”,  destinată fenomenului lingvistic ce abordează teme actuale  foarte importante; „Dialoguri interculturale”, destinată receptării valorilor autentice în culturile europene. De altfel, prin simpozion şi prin volumul lansat s-a realizat o prezentare obiectivă şi relevantă a tendinţelor existente în cercetările filologice, s-a demonstrat că Cernăuţiul, Catedra de Filologie Română şi Clasică se înscrie  în aria şi preocupările actuale care s-au dovedit a fi sub semnul continuităţii.

La activitatea academicianului Grigore Bostan, marelui slujitor al cauzei româneşti, formatorului de opinii, primului preşedinte al Societăţii „M. Eminescu”, celui care şi-a servit neamul cu cea mai mare dragoste şi dăruire, care, pe diverse paliere, ne îndrumă cum să ne educăm copiii în spiritul valorilor străbune sfinte,  s-au referit Halyna Zagaiska, şeful interimar al Catedrei de Filologie Română şi Clasică, profesorii şcolari Ion Bândiu şi Octavian Voronca, arhivistul Dragoş Olaru, iar ziarista Maria Toacă, redator-adjunct al ziarului "Zorile Bucovinei"  - la aspectul grafic al volumului ce e o carte foarte frumoasă, pe măsura prestanţei personalităţii căreia-i este consacrată, preşedintele Vasile Bâcu a accentuat şi asupra asistenţei tehnice, acordate în promovarea şi implementarea proiectului, Vasile Tărâţeanu, preşedintele Centrului Cultural „Eudoxiu Hurmuzachi”, şi-a exprimat admiraţia faţă de dna docent Lora Bostan şi lauda ce o merită pentru dăruirea-i sufletească cu care continuă cauza căreia şi-a consacrat întreaga-i viaţă academicianul Grigore Bostan.

Prin această lansare de carte Catedra de Filologie Română şi Clasică continuă moştenirea literară şi culturală, pe care ne-a lăsat-o savantul Grigore Bostan. De altfel, a fost lansată şi ideea continuării proiectului şi în anul curent, iar toţi cei prezenţi la lansare au primit gratuit câte o carte.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”