25 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SIMBOL CULTURAL INCONTESTABIL AL BUCOVINEI

9 martie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

UN SIMBOL CULTURAL INCONTESTABIL AL BUCOVINEI

Ziua, în care ziarul „Zorile Bucovinei” marchează jubileul de 75 de ani ne oferă plăcutul prilej de a Vă aduce sincere şi cordiale felicitări şi de a ne exprima sentimentul de profundă recunoştinţă pentru aportul care l-aţi adus şi continuaţi să-l aduceţi la perpetuarea valorilor spirituale naţionale româneşti.

Prodigioasa activitate pe care o desfăşuraţi reprezintă un exemplu elocvent de slujire cu abnegaţie culturii, de profundă şi nestrămutată încredere în puterile şi inteligenţa poporului nostru. Prin felul de a fi, a-ţi reuşit să Vă impuneţi ca personalităţi emblematice ale culturii româneşti.

Renumele, de care se bucură astăzi „Zorile Bucovinei”, se datorează, în mare măsură, eforturilor Dumneavoastră constante, perseverenţei, talentului managerial şi spiritului creativ, care au făcut ca ziarul să devină un simbol cultural incontestabil al Bucovinei. Graţie muncii de zi cu zi, pe care o depuneţi, editarea acestui ziar bucură privirile şi sufletele fiecărui român.

În această zi deosebită, concomitent cu tradiţionalul „La mulţi Ani!”, Vă urăm tuturor multă inspiraţie, sănătate, bunăstare şi fericire alături de cei dragi!

Cu stimă şi profund respect, corpul didactic şi elevii Şcolii de Cultură Generală de gradul I-III din comuna Boian


SUNTEŢI FORŢA CREATOARE PRIN EXCELENŢĂ

La zi aniversară afirmăm că ziarul nostru îndrăgit este un ghid erudit ce conduce cu atenţie şi clarviziune oamenii prin Templul vieţii, este un plugar ce adânceşte în sufletele cititorilor brazde înţelepciunii, însămânţate cu boabele adevărului, este un Abecedar cu poveţe…

Paginile „Zorilor Bucovinei” sunt forţa creatoare prin excelenţă. Aceasta înseamnă că publicaţia înmănunchează în sine toate condiţiile fără de care viaţa rămâne un deziderat ce refuză să se închege.

Urăm ziarului şi celor care cu osteneală şi înţelepciune contribuie la păstrarea verbului matern să păşească şi în continuare pe un drum numit viaţă, pe poteca norocului. Iar dacă din nefericire vor fi căderi, să fie în prăpastia fericirii şi florile culese să fie cele ale speranţei. La mai mul şi la mai mare!

Colectivul CIE „Gimnaziul Boian”