28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MĂRŢIŞOARE DIN POMUL TRADIŢIEI ROMÂNILOR DIN HORECEA

2 martie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Blazon de nobleţe pe scutul unui neam, aşezat de veacuri în Moldova de Sus a lui Ştefan cel Mare, Mărţişorul, de la bănuţi şi  amuletă purtătoare de noroc, a devenit un simbol al renaşterii şi dăinuirii. Aidoma unui vis înaripat ce planează spaţiul sufletului şi bate cu aripile visării în poarta inimii, Mărţişorul e  talismanul aducător de speranţe ce ne îndeamnă spre o perpetuă înălţare spirituală spre  dragoste de viaţă, de Neam şi Grai, spre lumină. Trecând de la legende, de la lumea de basm la cea reală, în zilele noastre Mărţişorul nu mai este purtat până când înfloresc trandafirii sau vişinii, precum o făceau strămoşii noştri daci, agăţându-l apoi într-un pom roditor ca să le aducă noroc, ci a rămas un simbol al spiritului naţional.

Dincolo de orice, cele mai frumoase mărţişoare au înflorit în prima zi a primăverii  în pomul celei de-a X-a ediţii a Festivalului „Mărţişor-2016”, găzduit anul acesta de  Şcoala de Cultură Generală nr. 13 din Cernăuţi, prin osârdia doamnelor Valentina Jecov, metodistă la Direcţia Orăşenească de Învăţământ, şi directoarei Eugenia Facas, unde, într-o oază a Mărţişorului, s-au adunat la sărbătoarea primăverii prieteni scumpi, onorând gazdele cu prezenţa lor  directori de şcoli, profesori, părinţi şi elevi, oaspeţi distinşi ca dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, consulul Aurelian Rugină,  Serhii Martyniuk, şeful Direcţiei Orăşeneşti de Învăţământ, alţi demnitari, dnele Lora Bostan şi Felicia Vrânceanu, confirenţiari universitari, Olga Ostafi, specialist principal în cadrul Departamentului Învăţământ şi Ştiinţă a ARS, Lilia Govornean, metodistă la Institutul regional pentru învăţământul postuniversitar, deputaţi locali şi antreprenori, oaspeţi din România – Marius Cazacu, profesor de Istorie la Liceul „Petru Rareş” din Suceava, pedagogii Sorin şi Dorina Râmbu de  la Liceul Tehnic „M. Eminescu” din Dumbrăveni,  judeţul Suceava, cu care Şcoala nr.13 întreţine relaţii de parteneriat, membre ale Clubului „Cernăuţeanca de succes” etc.

Simbolul şi tradiţia dăruirii Mărţişorului, obicei specific românesc ce-şi are originea în credinţele şi practicele agrare de acum 8 mii de ani, tradiţia căruia a fost preluată şi de alte popoare, au fost evocate de simpaticii moderatori ai Festivalului, soţii Elena şi Vasile Patraucean, profesori la Şcoala nr 13 din Cernăuţi. Dna Valentina Jecov a avut un cuvânt de salut pentru cei prezenţi la tradiţionala sărbătoare a Mărţişorului, ajunsă la ce-a de-a X-a ediţie, prezentându-i pe oaspeţi.

 În mesajul său cald de primăvară, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan s-a exprimat şi în limba română, şi în cea ucraineană pentru a apropia mai uşor de inima vecinilor şi a împărtăşi „bucuriile poporului român privind rădăcinile spirituale şi simbolul Mărţişorului, sărbătoare specifică spaţiului Carpato-Danubiano-Pontic, adresându-le mulţumiri organizatorilor pentru reuşita manifestării, din partea misiunii diplomatice române dăruindu-le mărţişoare cu dar de carte  şi discuri tuturor participanţilor la Festival, iar dl Aurelian Rugină – mărţişoare cu noroc.  

Cei prezenţi au avut parte de o adevărată sărbătoare a primăverii, regizată cu talent de directoarea Eugenia Facas, care, împreună cu profesorii şi elevii, îmbrăcaţi în straie naţionale, au susţinut un excepţional spectacol, dedicat Mărţişorului, celei mai scumpe fiinţe - Mamei, celei mai iubite – Femeii, Primăverii, dăruindu-ne prin vocile copiilor şi maturilor, prin dansurile populare, dulceaţa graiului strămoşesc, frumuseţea şi pitorescul dansului şi portului popular, convingându-ne că la Horecea trăiesc  adevăraţi copilaşii de viţă românească, că aceste frumoase tradiţii cu spirit străbun vor perpetua prin aceşti tineri vlăstari, care-şi iubesc Limba şi Neamul. Cele mai strălucitoare Mărţişoare le-au dantelat în cununa sărbătorii Delia Rusnac, Ansamblul vocal „Mărţişor”, Eugenia şi Dumitru Facas,  Nicolae şi  Maria Costaş, formaţia "Muguraş", membrele teatrului de tradiţii populare „Cernăuţeanca” etc.

Aducându-le mulţumiri şi laude gazdelor pentru minunata sărbătoare, dna Olga Ostafi a specificat ajutorul acordat de Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, care susţine nu doar cu prezenţa mai toate manifestările organizate în şcolile cu limba română de predare din nordul Bucovinei, lăudabilă fiind intenţia Consulatului General al României la Cernăuţi  de a sprijini financiar etapa a 4-a a Olimpiadei la limba şi literatura română ce se va desfăşura la sfârşitul lunii martie. De altfel, de rând cu mulţumirile, adresate cadrelor pedagogice ce contribuie ca tradiţiile să perpetue din generaţie în generaţie, dna directoare Eugenia Facas le-a urat tuturor pace în suflet, în casă şi în ţară.

Alb şi roşu, două fire îngemănate, două simboluri ce ca o scară spre cer ne menţin pe verticalitatea dăinuirii coloana vertebrală, ne deschid  porţile unei noi primăveri spre o perpetuă înălţare spirituală.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”