28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

COLECTIVUL „ZORILOR BUCOVINEI” – INDIVIDUALITATE CREATOARE ÎN SERVICIUL NEAMULUI

26 februarie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Aşteptat cu nerăbdare în fiecare casă, bisăptămânalul românilor din Ucraina, „Zorile Bucovinei”, a rotunjit 75 de ani. Sunt un vechi şi pasionat cititor al acestui ziar, probabil, unul dintre cei mai fideli „Zorilor Bucovinei”. De aceea pot spune multe cuvine de laudă despre această interesantă şi obiectivă publicaţie a noastră. Ne bucură nu doar conţinutul articolelor publicate, ci şi diversitatea tematicii lor. Cititorii află atât noutăţi din regiune, din Ucraina şi de peste hotare, cât şi lucruri importante ce ţin de domeniile culturii, învăţământului, politicii etc. Deosebit de interesante sunt materialele despre destinele românilor. De multe ori ziarul ne ajută cu un sfat, fiindu-ne bun prieten şi îndrumător în viaţă.

„Zorilor Bucovinei” le revine un rol important în promovarea valorilor spirituale ale neamului nostru românesc, în valorificarea trecutului istoric al minunatului, dar şi mult pătimitului ţinut dintre Nistru şi Carpaţi. Incontestabilă este importanţa ziarului în valorificarea comorilor folclorice, educarea tinerii generaţii în spiritul dragostei faţă de Graiul Matern şi Neamul Românesc, altoirea la tineri a sentimentului de solidaritate umană. Promovând tinerele talente, redacţia acestui ziar a fost şi este un cuib (un laborator) de creaţie pentru ziarişti, scriitori, cunoscuţi astăzi în tot spaţiul românesc. Printre aceştia îi putem numi pe Mircea Lutic, Vasile Tărâţeanu, Dumitru Covalciuc, Grigore Crigan, Grigore Bostan, Ion Creţu, Ion Gheorghiţă, Ilie Motrescu, Ion Ţâbuleac, Pavel Pelin şi alţii.

Nu uităm nici de cei trei redactori-şefi, care au condus pe parcursul anilor ziarul „Zorile Bucovinei” – regretaţii Vasile Leviţchi, Ion Chilaru şi Gheorghe Mihalcean, oameni înzestraţi cu harul înţelepciunii şi facerii de bine. Românii din regiunea noastră n-au avut în perioada postbelică o publicaţie periodică mai valoroasă decât „Zorile Bucovinei”, care să le apere consecvent drepturile, să le promoveze idealurile, să le aline durerile sufleteşti şi să le sădească în suflete speranţa la un viitor mai bun. Aceste valori prestigiosul ziar le promovează, chiar cu mai multă însufleţire, în ziua de azi. Trebuie să menţionăm că „Zorile Bucovinei” a sprijinit şi a mijlocit trecerea la grafia latină. De multe ori, când e necesar, paginile ziarului se transformă în veritabile manuale de limba şi literatura română, de istorie a neamului, venindu-le astfel în ajutor profesorilor din şcolile cu limba română de predare şi servind procesului de prosperare naţional-culturală.

Mă bucură şi mă emoţionează faptul că astăzi micul colectiv redacţional al „Zorilor Bucovinei”, în frunte cu redactorul-şef Nicolae Toma, rezistă, se menţine în condiţiile dure de criză economică. În ansamblu colectivul constituie o individualitate creatoare în serviciul frumosului, ziariştii dând dovadă de iscusinţă profesională, conştiinţă civică şi talent, fapt pentru care se bucură de recunoştinţa cititorilor.

Cu prilejul momentului jubiliar, le doresc membrilor colectivului multă sănătate, inspiraţie, dispoziţie bună, cer senin şi succese mari pe tărâmul creaţiei.

Cu deosebit respect, Octavian VORONCA, or. Cernăuţi  .