03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA VOLOCA – ÎN MISTERUL COLINDULUI

11 ianuarie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Pornind de la izvoarele Datinii, cu sacralitate păstrate de-a lungul zbuciumatei noastre istorii,  tradiţiile românilor din nordul Bucovinei poartă însemnele unei comori valorice moştenite din moşi-strămoşi ce se contopesc cu Credinţa, dragostea de Grai, de Neam, de Ţară, de Libertate. Or, anume prin  această inestimabilă comoară ne definim, ne îmbogăţim spiritualiceşte, ne înălţăm spre Dăinuire. I-am simţit din nou emoţiile acestei Iubiri de Patrie, de tot ce e Sfânt, Românesc, care i-a dat suflet şi sclipire Festivalului de colinde Voloca-2016, revitalizat şi organizat prin osârdia părintelui paroh, protoiereului mitrofor Ioan Gorda, protopop de Hliboca, ce s-a desfăşurat duminica precedentă pe scena Căminului Cultural din această frumoasă vatră românească, situată pe malurile bătrânului Derelui, cu prezenţa şi mesajele de felicitare ale dnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, dnilor Gheorghe Predii, şeful ARS Hliboca, Petro Panciuk, preşedintele Consiliului Raional, primarului Valentin Hlopina, a feţelor bisericeşti din protopopiatele Hliboca, Storojineţ şi Noua Suliţă.

În acest leagăn al românităţii, comuna Voloca, tradiţiile şi datinile străbune, graiul matern sunt păstrate cu sacralitate şi perpetuă din generaţie în generaţie. Şi la cea de-a 5-a ediţie a Festivalului de colinde sala Casei de Cultură din localitate a devenit neîncăpătoare pentru acei continuatori ai neamului (peste 30 de colective) dornici de a colinda, dar şi pentru acei dornici de a primi în suflet Sfântul Colind Strămoşesc.

Cu un farmec al timpurilor de glorie, au răzbătut, nu prin troiene spulberate, ci prin lapoviţă şi pe gheţuş, de la Cetatea de Scaun al Credinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, prin bunăvoinţa şi cu sprijinul ÎPS Arhimandritului Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna, după ce au bătut la uşile gospodarilor din Crasna şi Pătrăuţi, bravii românaşi, „Ai lui Ştefan noi oşteni”, elevii de la Liceul „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, judeţul Suceava, care au împărtăşit din tainele Naşterii ce îi adună pe românii de ambele frontiere într-o unică inimă, colindându-i şi urându-i pe gospodarii din Voloca, raionul Hliboca (Adâncata) prin ineditele, înălţătoarele lor colinde şi sorcove.

Din misterul Crăciunului, chemaţi să ne poarte spre triumful binelui şi să ne înaripeze zborul în credinţă şi dăinuire, au poposit cei mai dragi şi aşteptaţi colindători -  membrii corurilor bisericeşti din s. Voloca, condus de Ion Botnar, avându-l ca purtător de Credinţă şi Lumină pe rapsodul Nicolae Mintencu, din s.  Hruşăuţi, în frunte cu parohul Dumitru Tocar, dirijaţi de Gheorghe Sadovei, din Băhrineţti, conduşi de părintele paroh Constantin Cibotaru, din s. Iordăneşti, împreună cu parohul Marcel Niţu, din  Molodia, coordonaţi de părintele paroh Ilie Bejenar, din s.Tărăşeni, micuţii credincioşi de la Şcoala Duminicală, din s. Priscăreni, în frunte cu părintele paroh Ioan Banilean, din s. Ceahor, îndrumaţi de preotul paroh Petru Blaga, din Sinăuţi, dascălul Ionel, din s. Priorochia, conduşi de preacucernicul paroh Ilie Goşulei, din s. Gorbivţi, corul preoţesc din Protopopiatul Hlibocii, coordonat de preotul Vasile Pojoga, Corul „Dragoş Vodă”, dirijat de maestro Dumitru Caulea, prin divine cântări deschizându-ne sufletele spre divinitatea eternei păci şi magia sărbătorilor creştine.

În spiritul pledoariilor sale, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi,  cu o zi înainte, a răspuns invitaţiei primarului comunei Pătrăuţii de Jos, Gheorghe Fedorean, fiind prezentă şi la excepţionalul concert de colinde, desfăşurat pe scena Casei de Cultură din această pitorească localitate cu concursul Ansamblului „Mugurelul”,  grupurilor folclorice ale Şcolii Medii şi corului bisericesc, Grupului „Ai lui Ştefan noi oşteni” din Vicovu de Sus, le-a adresat volocenilor mesajul de felicitare şi le-a urat „Mulţi ani!” şi din partea Statului Român: „Mă bucur că ne întâlnim în această zi, când toate neamurile sărbătoresc – şi românii, şi ucrainenii, şi toţi acei, care au moştenit din tată în fiu acest frumos obicei –  frumoasa tradiţie a colindului drag şi sfânt. Îi mulţumesc părintelui protopop pentru continuarea datinii. Să colindăm şi pentru acei care n-au avut parte de Crăciun, pentru generaţiile deportate, persecutate. Crăciunul, cu anii, nu s-a schimbat, mesajul lui a rămas acelaşi – de dragoste, speranţă şi credinţă. În numele Statului Român vă urez un bun şi prosper an, cu mai multă putere de a lupta şi de a învinge”.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „ZORILE BUCOVINEI”