03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA CRASNA, ÎN OAZA PRIETENIEI ŞI ROMÂNISMULUI

10 ianuarie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

 „Numai în limba sa omul îşi pricepe  inima pe deplin…Suntem legaţi sufleteşte de străbuni prin grai, cultură şi tradiţii…”. Cuvintele Marelui nostru Poet sunt un adevărat imn al Neamului pentru viţa aleasă de români din pridvorul carpatin – pitoreasca localitate Crasna, aflată la o zvârlitură de băţ de Putna lui Ştefan cel Mare. Purtând girul unei istorii înnobilate de glorie, strămoşii daci le-au lăsat drept moştenire urmaşilor de la poale de Carpaţi  Graiul Matern, Datinile şi Tradiţiile –  cel mai de preţ tezaur al unui neam. Iar vrednicii crăsneni le-au păstrat cu demnitate, credinţă, cu ineditul costumului naţional, cu alaiul şi magia sărbătorilor creştine.

Graţie directorului Ştefan Mitric, clipe încărcate de bucurie din misterul Crăciunului şi-au revărsat strălucirea în oaza prieteniei şi românismului la Gimnaziul din Crasna şi prin frumoasele,  ineditele colinde şi sorcove ale elevilor de la Liceul „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, judeţul Suceava, şi prin cele ale gimnaziştilor locali, ale  românaşilor băştinaşi, tineri care bat la uşa credinţei, speranţei, viitorului, dând lumină tradiţiilor străbune, valorilor naţionale, şi prin prezenţa distinsei doamne Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a consulului Aurelian Rugină.

De la Suceava au tras plugul, ca să le sporească crăsnenilor belşugul, „Ai lui Ştefan noi oşteni”, grupul de liceeni, coordonat de Vasile Schipor, „de sub streaşina Mănăstirii Putna, prin frumoasele colinde, cântece patriotice, aducându-le un mesaj frăţesc, că „românii din istorica provincie a României nu sunt uitaţi, iar cei de la Poarta Sfântului Ştefan se simt aici ca acasă”. Or, o simplă graniţă, fie ea şi din sârmă ghimpată, nu poate separa un neam de acelaşi sânge, cu atât mai mult că pe tinerii din Vicovu de Sus şi pe acei de viţă românească din Crasna îi desparte doar cei 10 km şi graniţa trasată de un regim barbar ce, se pare, nu e un obstacol pentru „Ai lui Ştefan noi oşteni”, fiindcă Excelenţa Sa Eleonora Moldovan le-a adus o veste îmbucurătoare că, în scurt timp, va fi deschis, prin grija Statului Român şi înţelegerea cu autorităţile ucrainene, punctul de trecere Crasna (Krasnoilsk) -Vicovu de Sus şi  Proboteşti (Diakivţi)- Racovăţ. De altfel, Ucraina va primi în acest scop de la UE 30 milioane de euro pentru modernizarea şi crearea de noi puncte de trecere a frontierei.

La relaţiile de parteneriat şi promovarea valorilor moştenite din străbuni s-au referit Ştefan Mitric, directorul Gimnaziului din Crasna, Aurica Bojescu, secretara Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, viceprimarul Vasile Schipor etc. Consulul Aurelian Rugină a specificat faptul că a rămas plăcut surprins de limba corectă, vorbită de românii din nordul Bucovinei, de dragostea lor faţă de frumoasele tradiţii şi obiceiuri din străbuni, pe care le păstrează cu sfinţenie, iar dna Consul General conştientizând că tradiţiile şi datinile, cu întreg patrimoniul cultural moştenit, sunt frumoase şi păstrate cu sfinţenie şi la Crasna, şi la Vicovu de Sus: „Gândurile bune, credinţa, tradiţiile şi speranţa crăsnenilor sunt identice cu ale vicovenilor. Ne bucurăm de unitate în colind, în tradiţii şi într-o colaborare a elevilor din ambele părţi ale frontiere”, i-a felicitat pe directorii celor două instituţii de învăţământ pentru acordul de prietenie reînnoit, proiect cultural ce are menirea de a menţine tradiţiile, obiceiurile din străbuni şi în România, şi în Bucovina. „Colindul, cel mai de preţ tezaur moştenit, e considerat Patrimoniu al  UNESCU. Deci, avem cu ce ne mândri. Să păstraţi cu sacralitate acest sfânt obicei! Să dea Dumnezeu să avem cât mai multe asemenea momente înălţătoare, căci ele ne dau putere de a lupta şi convieţui în rândul popoarelor lumii”.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „ZORILE BUCOVINEI”