28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ULTIMA AFLARE A LUI EMINESCU LA HORECEA

28 decembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

La 27 decembrie curent, la sediul Societăţii „Mihai Eminescu”, s-a desfăşurat o conferinţă, consacrată împlinirii a 130 de ani de la ultima revenire a Poetului nostru naţional la Cernăuţi pentru a sărbători, la 25 decembrie  1885, Crăciunul, anume la Horecea, unde îşi avea casă şi pământ sora mai mică, Aglaia Drogli, fapt despre care ziarul nostru a scris mai amănunţit în numărul precedent,  iar peste două zile, de la Gara din Cernăuţi, a plecat cu trenul spre Suceava.

Manifestarea, moderată de pedagogul Octavian Voronca, membru al prezidiului Societăţii „Mihai Eminescu”, iniţiatorul organizării acestei întâlniri de suflet, a decurs sub forma unui dialog viu între cei prezenţi, fiecare expunându-şi punctul propriu de vedere în privinţa subiectului discutat şi necesităţii înveşnicirii, prin instalarea unor plăci comemorative pe faţadele Bisericii vechi de la Horecea-Mănăstire şi şcolii locale, a ultimii aflări a lui Eminescu la Cernăuţi.

Noi date documentare despre această ultimă vizită a Poetului în oraşul adolescenţei sale au adus scriitorul Dumitru Covalciuc, preşedintele Societăţii „Arboroasa”, şi arhivistul Dragoş Olaru, Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii "Golgota" a românilor din Ucraina,  şi jurnalistul Vasile Carlaşciuc s-au referit  la necesitatea înaintării demersurilor la organele municipale pentru înveşnicirea trecerii Luceafărului prin aceste locuri, Ilie Popescu, preşedintele Societăţii Regionale „Golgota” , a vorbit despre  propria contribuţie la publicarea în presă a materialelor privind rolul Poetului la îmbogăţirea lingvistico-frazeologică a limbii române, iar Ion Gaina, profesor la  şcoala din Horecea, le-a mulţumit organizatorilor pentru faptul că au adus în atenţia obştimii din ţinut tematica ultimii reveniri a lui Eminescu la Cernăuţi.

Manifestarea s-a încheiat cu interpretarea de către unii membri ai corului Bisericii din Horecea a tradiţionalei colinde româneşti „O, ce veste minunată”.

T. NICOLAE