03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CELE MAI ADÂNCI MULŢUMIRI ŞI APRECIERI PENTRU CURAJUL CE-L AVEŢI DE A SPUNE LUCRURILOR PE NUME

11 decembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

D-nă Felicia Nichita-Toma! Vă urmăresc cu mult interes articolele, pe care le publicaţi şi vă felicit, o adevărată hrană spirituală! Aceleaşi gânduri am şi pentru dna Maria Toacă!  Doresc să vă mulţumesc pentru frumosul ciclu, dedicat poetului şi luptătorului Dumitru Paulescu în „Zorile Bucovinei”, aşezat (precum se cuvine) la loc de cinste, alături de mulţi alţi români de frunte ai Bucovinei lui dragi, pe care a purtat-o în suflet până în ultima clipă a vieţii.

De profesorul Dumitru Paulescu mă leagă unele amintiri personale, fiind unul dintre colaboratorii ziarului „Libertatea”, pe care-l conduceam în anii’80 la New York. Multe din versurile netipărite ale poetului se găsesc răsfirate în revistele exilului anticomunist românesc, pretutindeni,  acolo, unde se manifesta această rezistenţă, dar cu precădere în revistele şi publicaţiile legionare.

Visul măreţ şi frumos al creării unei biblioteci româneşti Exilaţilor Români, refugiaţi în America de Sud, Dumitru Paulescu l-a împlinit la capătul a zeci de ani de frământări şi eforturi, în paralel cu activitatea sa neobosită de poet, editor şi director de revistă – „Cetatea Luminii”. Frumoasa împlinire stă mărturie pentru vremi, precum şi întreg grupul de români. Refugiaţi pe acele locuri, precum şi poetul Alexandru Silistreanu. Minunatului buchet de poeţi bucovineni, în frunte cu Mircea Streinul, Iulian Vesper, Gheorghe Drumur, Vasile Posteucă şi toţi ceilalţi creatori de poezie, cântăreţi ai plaiurilor bucovinene, i s-a adăugat şi personalitatea lui Dumitru Paulescu – licăr viu şi tainic al Ţării de Sus a Fagilor. Scriitori autentici, toţi vizând o axă de gândire precisă rosturilor spirituale româneşti, din păcate, mai toţi înecaţi în uitare de contemporani!

Încă o dată, recunoştinţă şi cele mai adânci mulţumiri şi aprecieri pentru curajul ce-l aveţi de a spune lucrurilor pe nume!

Nicolae NIŢA
www.miscarea.net/w
www.miscarea.net
www.buciumul.com
www.miscarea.org