28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ION MUNTEAN: „VIITORUL ŢINUTULUI BUCOVINEAN E ÎN STRÂNSĂ COLABORARE CU UE”

7 decembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

„Vecinătatea cu România va permite ţinutului nostru să preia experienţa ei privind atragerea granturilor şi creditelor europene. Anume cu ajutorul mijloacelor băneşti europene se va dezvolta businessul, vor fi create noi locuri de muncă şi va fi reînnoită infrastructura regiunii. De altfel, viitorul ţinutului bucovinean e în strânsă colaborare cu UE”, e convins  Ion Muntean.

Nou-alesul preşedinte al Consiliului Regional, Ion Muntean, român de naţionalitate, asemenea celui precedent, Mihail Gainiceru, se află în acest post doar de o săptămână. Însă, dând dovadă de înţelegere şi toleranţă ca toţi românii din ţinut în decursul istoriei noastre milenare, nu numai a fost ales conducătorul organului reprezentativ regional, cu toate că puţini preziceau o asemenea alegere a deputaţilor, dar din primele zile a declarat că se va strădui să activeze în comun şi  armonios cu toţi cei 64 de aleşi ai poporului ce fac parte din 10 forţe politice, deoarece Bucovina păşeşte cu încredere şi siguranţă în direcţia colaborării cu UE. Referindu-se concret la regiunea noastră, Ion Muntean a declarat că va munci în direcţia reutilării şi reînnoirii activităţii Aeroportului din Cernăuţi, va lupta împotriva nimicirii pădurilor bucovinene şi va sprijini dezvoltarea turismului în ţinut.

Buchetul felicitărilor îl întregeşte şi colectivul redacţiei „Zorile Bucovinei”, care va apela, în clipele dificile, la înţelegerea şi susţinerea noului conducător al regiunii. Adresându-vă tradiţionala noastre urare „Să trăiţi cât bradu-n munte!”, vă dorim să vă ajute Dumnezeu în toate  proiectele benefice, să fiţi mereu înconjurat de dragostea familiei, a fiinţelor scumpe – soţiei şi celor 3 fii, să vă însoţească numai gândurile frumoase, reuşitele şi împlinirile. Felicitându-l pe dl Ion Muntean cu alegerea în noul post de stat, îi dorim să-şi păstreze calităţile de lider politic echilibrat şi gospodar iscusit, iar activitatea-i de conducător al organului reprezentativ să fie marcată de însemnele făuririi binelui, apropiind această putere cu faţa spre oameni.

Diana TOMA