03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CONSTANTIN POPOVICI – AMBASADOR AL PRIETENIEI ŞI PĂCII

7 decembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Vineri, 4 noiembrie a.c., la Gimnaziul nr. 6 din Cernăuţi cu limba română de predare, s-a desfăşurat manifestarea comemorativă „Cinci ani fără Popovici…şi cu el”, consacrată academicianului AŞ a Republicii Moldova şi academician de onoare al AŞ din Ucraina, Constantin Popovici, doctor în filologie, unul dintre cei mai recunoscuţi eminescologi din lume. Acţiunea a fost organizată de Tatiana Fonariuk, profesoară de limba şi literatura ucraineană, şi Ion Ignat, directorul Gimnaziului, la ea  participând profesori şcolari, elevi, cei mai apropiaţi prieteni şi admiratori ai creaţiei savantului şi scriitorului. De altfel, manifestarea a fost consacrată comemorării a  5 ani de la trecerea în eternitate  a profesorului Constantin Popovici.

De această dată, oaspeţii gimnaziului românesc din centrul nostru regional au fost: Vasile Vascan, poet, publicist, membrul al Uniunii Scriitorilor din Ucraina, Gheorghi Kojeleanko, profesor, doctor în istorie, Vasyl Kostyk, docent la Universitatea Naţională  „Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi, Ivan Derda, Artist Emerit al Ucrainei, compozitor, jurnaliştii Anatoli Isak şi Vasyl Djuran, care şi-au depănat amintirile despre întâlnirile cu omagiatul, iar Maria Dudydra, şefă de secţie la Biblioteca „M. Ivasiuk” din Cernăuţi, s-a referit la expoziţia tematică „Prin pana  literatorului şi publicistului”, vernisată de respectivul aşezământ de cultură.

La rândul său, Ion Ignat a prezentat o valoroasă culegere de articole, publicate în presa scrisă bucovineană în decursul anilor 1974-2015, inclusiv în „Zorile Bucovinei”, şi consacrate personalităţii  eminentului eminescolog Constantin Popovici, om – legendă şi mândria celor două state – Ucraina şi republica Moldova, care, pe bună dreptate e numit ambasador al prieteniei şi păcii, rămânând în eternitate, în amintirea celor ce l-au cunoscut şi l-au apreciat prin faptele şi creaţiile sale.

Diana TOMA

Fotografii : „Zorile Bucovinei”