02 aprilie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„LA CRASNA MI SE ÎNALŢĂ SUFLETUL – RĂDĂCINA ŞI MAMA NE SUNT ACASĂ”

15 octombrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Vis-a-vis de suspiciunile şi grijile ce ne apasă zi de zi, Providenţa ne mai dă şi câte o bucurie, pentru că altfel n-am putea preţui viaţa. Una dintre aceste divine clipe le-am trăit ieri, de Înălţătoarea Sărbătoare Acoperământul Maicii Domnului, însoţindu-i, împreună cu dna doctor în ştiinţe filologice Lora Bostan, cea care prezintă cu demnitate Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii Cernăuţene, soţia regretatului academician şi savant Grigore Bostan, pe distinşii soţi, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, şi pe dl consul Aurelian Rugină, spre „Ţara de fagi, cu oameni dragi”, care au răspuns invitaţiei preacucernicilor părinţi Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, şi Vasile Paulencu, parohul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului, de a fi prezenţi la hramul sfântului locaş de închinare, prin prezenţa domniilor lor aducându-le o rază de bucurie vrednicilor români din Crasna, raionul Storojineţ.

Aşezată sub lacrimile norilor şi ocrotită de umbra pădurilor din misteriosul pridvor carpatin, Crasna e una din cele mai frumoase şi pitoreşti localităţi din dulcea noastră Bucovină. Deşi tăvălugul timpului a fost nemilos şi încă continuă să ne întindă nu puţine capcane, românii din Crasna Putnei lui Ştefan cel Mare au ştiut să păstreze inestimabilele valori, moştenite de la străbunii daci – Credinţa, Limba, Tradiţiile, Portul Popular. 

Construită în stil brâncovenescşi sfinţită cu 25 de ani în urmă, Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Crasna fascinează nu doar prin grandoare şi măreţie, prin divinul frescelor, ci şi prin impresionabilul candelabru, confecţionat din coarne de cerb. Precum rugul ce arde şi nu se mistuie, marea iubire a crăsnenilor faţă de credinţa strămoşească a fost blagoslovită de Dumnezeu cu o Icoană Făcătoare de Minuni cu chipul Maicii Domnului cu Pruncul în braţe, care, izvorând din belşug minuni, revarsă raze de lumină tămăduitoare şi vindecă  prin mirul divinităţii sufletele şi trupurile evlavioşilor.

În spiritul locului, înnobilaţi cu cele Sfinte ale Neamului din leagăn, după cum le este obiceiul şi crezul vieţii, după cum le cere tradiţia, au venit cu mic şi mare, îmbrăcaţi în frumoasele straie naţionale, şi în această măreaţă zi de sărbătoare să îngenuncheze în faţa Icoanei Făcătoare de Minuni, cu chipul Preacuratei protectoare Maica Domnului, împărtăşindu-se cu sfinţenia printr-o rugă divină, înălţată la ceruri de un sobor de preoţi, în frunte cu preacuviosul protopop Vasile Covalciuc şi părintele paroh Vasile Paulencu, ascultând cu evlavie şi smerenie predicile, cuvintele de învăţătură ale  preacucernicilor păstori duhovniceşti.

De altfel, ziua de 14 octombrie a fost o sărbătoare triplă pentru românii din Crasna – hramul bisericii, aniversarea a 223 de ani de la înălţarea bisericii vechi, renovată prin osârdia evlavioşilor crăsneni, 25 de ani de la ctitoria noului templu al Credinţei şi Dăinuirii – Biserica cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, luminată şi de bucuria prezenţei diplomaţilor români, care, şi de data aceasta, au adus cu ei în acest colţ de rai  ce a îmbrăţişat de-acum răceala toamnei târzii şi peste care şi-a pus deja amprenta tristeţii anotimpul auriu,  căldura inimii Patriei noastre istorice, Excelenţa Sa recunoscând cu pioşenie că la Crasna i se înalţă sufletul, când admiră credinţa şi dragostea de neam, de viaţă a românilor băştinaşi: „La Crasna, ca de obicei, e un praznic adevărat al credinţei şi datinii, iar Icoana Făcătoare de Minuni e o însănătoşire spirituală şi trupească pentru acei care înţeleg de unde izvorăşte izvorul evlaviei. E o bucurie sufletească pentru mine de a veni aici. Sărbătoarea ne aminteşte că Maica Domnului, mama, cu acoperământul său ne poate ocroti, sprijini şi îndruma. Cele care sunteţi mame duceţi mai departe această misiune sacră şi grea, pe care o are o mamă în familie, iar cei care aveţi mame, mergeţi la ele, aduceţi-vă aminte de ele şi azi, şi mâine, şi tot timpul, căci Maica Domnului, rugăciunea şi mama vă ţin frumoşi şi sănătoşi în viaţă. La Crasna mi se înalţă sufletul, când văd atâtea minuni. E frumos peste tot, dar Rădăcina şi Mama ne sunt Acasă, iar credinţa, tradiţiile noastre sacre trebuie să dăinuie prin copiii copiilor voştri”.

La agapa creştinească,  pe lângă  hrana trupească, am savurat cu nesaţ imnul neamului nostru românesc ce ne înaripează speranţele şi ne înalţă vrerile – „Când a fost să moară Ştefan”, interpretat cu talent şi evlavie de preacucernicii părinţi, şi  „Nu-s oile mele, nu-s”, doinit cu foc de consilierul bisericii Nicolae Ursachi şi alţi corişti.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii „Zorile Bucovinei”