02 aprilie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SĂ NE UNIM SUB UN SINGUR CREZ ŞI IDEAL NAŢIONAL – SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM

5 octombrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

LIMBĂ MOLDOVENEASCĂ NU EXISTĂ
În pofida faptului că la 5 decembrie 2013 Curtea Constituţională  a recunoscut "limba română, nu limba moldovenească în baza grafiei latine" drept limbă oficială a Republicii Moldova, iar unele asociaţii naţional-culturale româneşti din regiunea Odessa s-au adresat către organele de conducere ale Ucrainei privind unificarea programelor şcolare de învăţământ în limba română şi limba „moldovenească” prin trecerea la o singură programă de studiu, în limba română, pentru instituţiile de învăţământ din regiunea Odessa, totuşi, Ministerul Învăţământ şi Ştiinţă a hotărât ca limba „moldovenească” să se studieze în continuare în sudul Basarabiei. De altfel, în Programa de studiu pentru clasele 5-9 ale şcolilor de cultură generală există disciplina „Limba moldovenească”, programa de învăţământ a căreia e alcătuită de L. Fetescu, L. Strat şi V. Chiosea,  unde se specifică:  „Limba moldovenească – limba naţională a poporului moldovenesc din Moldova  şi a minorităţii etnice de moldoveni din Ucraina”, iar „ Moldova – patria noastră istorică…”.
 Evident, interesul unor organe ucrainene  şi a unor patrihoţi, care pentru bani îşi vând sfinţii şi părinţii, rămâne acelaşi, nu s-a schimbat nici după „revoluţia demnităţii” – continuăm să fim împărţiţi în „moldoveni” şi români, pentru a nu fi cea de-a doua minoritate naţională din Ucraina, pentru a nu fi ceea ce suntem, ce au fost părinţii, buneii şi străbuneii noştri.
De aceea ar fi bine să ne unim toţi românii şi chiar „moldovenii” din actuala Ucraină sub un singur crez şi ideal naţional – „Suntem români şi punctum”, „ limbă moldovenească” nu există în sensul terminologic şi ştiinţific al cuvântului. Glotonimul „limba moldovenească” e o provocare socială pentru a crea tensiuni interetnice în Ucraina, o diversiune economică pentru a scoate bani din Bugetul de Stat, pentru a discredita Ucraina ca stat ce tinde la integrarea în structurile europene. Avem o limbă frumoasă şi dulce, ca un fagure de miere, moştenită din străbuni – LIMBA ROMÂNĂ.

Felicia NICHITA-TOMA