02 aprilie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ŞI ÎN CERNĂUŢI ŞI-A LUAT STARTUL POLIŢIA UCRAINEANĂ

3 octombrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Ieri, 3 octombrie, foaierul Centrului de Educaţie Estetică a Tineretului era arhiplin de reprezentanţi ai generaţiei tinere, care completau anchetele pentru a deveni membri ai poliţiei municipale. Şi e simbolic faptul că în Cernăuţi procesul respectiv a început de Ziua Oraşului, la eveniment participând Arsenii Iaţeniuk, prim-ministrul Ucrainei, originar din centrul nostru regional, şi Arsen Avakov, ministrul Afacerilor Interne, care se află la Cernăuţi în vizită de lucru.

Timp de câteva luni, în ţinutul nostru, pe bază de concurs, în rândurile poliţiei vor fi primiţi 320 de membri, care vor completa componenţa inferioară şi medie a serviciului de patrulare. Am observat că şi în Cernăuţi, asemenea întregii Ucraine, doritori pentru a deveni candidaţi la concursul respectiv şi apoi a fi aleşi de comisia specială erau mulţi – atât tineri, cât şi tinere. Rămâne doar ca fiecare poliţist să-şi confirme, de câte ori va fi nevoie, capacităţile şi calităţile de membru al noii poliţii de patrulare, apărută în noile condiţii ale democraţiei din ţară.

Diana TOMA