03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

COLABORAREA ROMÂNO-UCRAINEANĂ SE DEZVOLTĂ SPRE BINELE AMBELOR PĂRŢI

23 septembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

În ultimul timp relaţiile româno-ucrainene au obţinut o nouă amploare, evidenţiindu-se, în special, legăturile asociaţiilor nonguvernamentale ce se dezvoltă vertiginos şi datorită faptului că România, devenind ţară membră a UE, are mai mari posibilităţi de a câştiga diverse proiecte, înfăptuindu-le pe mijloacele Uniunii Europene. Elocvent în această privinţă  este proiectul „Cooperare instituţională interactivă. Istorie, tradiţii şi cultură fără frontiere”, implementat de Muzeul Judeţean Satu Mare şi Universitatea Naţională din Ujgorod,  finanţat din fondurile UE cu 190523,7 euro şi cofinanţat cu 7672 fiecare de Guvernul României şi Consiliul Judeţean Satu Mare, sub sloganul „Parteneriat fără frontiere”, şi implementat în judeţele Satu Mare, Maramureş din România şi în regiunea Transcarpatică din Ucraina, având ca obiectiv cercetarea comună a patrimoniului istoric şi etnografic material şi imaterial, evidenţierea relaţiilor multiculturale dintre comunităţile celor două judeţe şi regiunii.

Recent, la Consulatul General al României la Cernăuţi, liderul proiectului şi partenerul lui au organizat expoziţia foto-documentară „Împreună fără frontiere”. Inaugurând manifestarea respectivă, gazda – Excelenţa Sa, doamna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a menţionat : „ Misiunea noastră diplomatică a participat la toate evenimentele şi manifestările planificate şi desfăşurate în cadrul proiectului. Am sesizat că el i-a unit pe oameni din ambele părţi în din zona de interes comun, discuţia, contactul,prietenia ce s-a legat între ei. Îi felicit pe parteneri pentru succesul proiectului şi urez continuitate dialogului şi relaţiilor pentru ca impactul să fie resimţit  în zona interferenţelor culturale, în timp”.

Dr. Daniela Bălu, directoarea Muzeului Judeţean Satu Mare, s-a referit la activităţile, desfăşurate timp de un an şi nouă luni în cadrul proiectului respectiv – organizarea unor colocvii de popularizare, precum şi a potenţialului cultural, turistic, economic al regiunii transfrontaliere Satu-Mare – Transcarpatia în 3 localităţi din România – Certeze, Tâşnad,  Micula şi în 3 din Ucraina – Slatina, Apşa de Jos, Biserica Albă, unde românii sunt majoritari, editarea, în trei limbi – română, ucraineană şi engleză – a 6 ghiduri cultural-istorice ale lor,  tipărirea a 3 volume a cărţii „Episcopia greco-catolică de Mukacevo. Documente”, publicarea, în cadrul culegerii”Satu Mare. Studii şi comunicări”, a volumului „Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporanitate”, a broşurii „Creaţia tradiţională – creaţia contemporană”, organizarea conferinţelor şi seminarelor pentru tineret în scopul informării şi educării lui pentru cunoaşterea şi protejarea valorilor istorice, culturale, etnografice, turistice, a târgului meşterilor şi creatorilor contemporani, a paradei costumelor tradiţionale şi contemporane, cu participare internaţională – a meşterilor şi artiştilor  amatori din România, Ucraina, Ungaria, Slovacia, înfăptuirea, în Ucraina, a Conferinţei Internaţionale „Probleme şi perspective ale colaborării transfrontaliere: experienţa Euroregiunii Carpatice” şi publicarea volumului cu acelaşi titlu, organizarea Workshop-lui „Istorie, tradiţii şi cultură fără frontiere. Cooperare instituţională interactivă”, tipărirea cărţii şi a DVD-ului „ Patrimoniu imaterial – obiceiuri tradiţionale şi contemporane transfrontaliere” etc.

Dr. Ivan Vovkanyci, managerul proiectului din partea ucraineană, a reliefat că în timpul desfăşurării lui participanţii din ambele părţi s-au apropiat, s-au împrietenit, iar artistul fotograf român Brăduţ Popdan  a povestit despre modul fotografieri, împreună cu colega sa Diana Kinces, a obiectivelor religioase şi turistice din cele 6 localităţi din cele două state, subliniind faptul că graniţele nu i-a despărţit, iar valorile se completează.

T. NICOLAE  

Fotografii "Zorile Bucovinei"