03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„AICI PATRIOTISMUL ROMÂNESC CREŞTE LA UMBRA LUI MIHAI EMINESCU ŞI A SFÂNTULUI ŞTEFAN CEL MARE”

6 septembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Limba este întâiul mare poem al unui neam, afirma Lucian Blaga. De altfel, pentru noi, cei de la „ZORILE BUCOVINEI” LIMBA e însăşi esenţa existenţei noastre. Or,  după cum prefera să spună Sigmund Freud, omului îi trebuie un vis ca să suporte realitatea. Dincolo de orice, visul nostru, sacra zestre moştenită de la părinţi şi bunei este să ne păstrăm nealterate pentru urmaşi Limba, Tradiţiile, Portul Popular, Credinţa Străbună – toate cele sfinte ale Neamului Românesc. Cu acest vis ne ridicăm, când cădem, continuându-ne calea, cu acest vis în suflet înfruntăm cu capul sus ura şi nedreptăţile,  cu acest vis ne mângâiem speranţele şi aspiraţiile şi tot prin el sesizăm căderea lacrimii şi armonia vibrândă din versul eminescian, cu el plângem şi râdem în dulcele grai al mamei, alături de bucuriile şi durerile cititorilor noştri, cu el ne cresc aripile visării, prin el trăim şi vom dăinui.

Mai bine zis, cu această lacrimă de vis vibrând în inimile noastre,  la 31 august, de ZIUA LIMBII ROMÂNE, am pus o floare în neuitare la monumentul Luceafărului poeziei noastre, am semănat un strop  de dor la Altarul Graiului Străbun, ne-am bucurat de aprecierea acelor pentru care „ZORILE BUCOVINEI” e „pâinea cea de toate zilele”, precum ne scriu fidelii noştri abonaţi şi cititori, după cum ne-a mărturisit încă o dată şi dna Florica Dumitriuc din Budineţ, raionul Storojineţ,  în acea zi înălţătoare de 31 august la monumentul lui Mihai Eminescu, să primim dragi şi scumpi oaspeţi şi prieteni în Casa Mare a „ZORILOR BUCOVINEI” – senatorii Marcel Bujor, Viorel Badea, Iulian Cristache, Ionel Ivan, ministru consilier, care ne-au adus un sincer „La mulţi ani! pentru Limba Română, pentru toţi românii din istorica provincie a României, de unde  veghează spiritul Sfântului Ştefan cel Mare şi Marelui Eminescu, protejându-ne Graiul şi Neamul, de unde ne îndrumă paşii înflăcăratul Cavaler al Unirii, Iancu Flondor,

Am lăcrimat citind în Internet frumoase şi sincere cuvinte, adresate de prietenii din Ţară – doamnele Florica Melnic, Maria Coste, Grigore Gherman din România, Tamara Gorincioi şi Alexandra Ami din Chişinău, Pavel Cotiuşco, Stepan Karaciko din Cernăuţi şi mulţi alţii, în deosebi, ni s-a aşternut, ca un balsam pe rană, înalta apreciere, postată de dl senator Viorel Badea: „La sediul ziarului românesc „Zorile Bucovinei” din Cernăuţi. Aici patriotismul românesc creşte la umbra lui Mihai Eminescu şi a Sfântului Ştefan cel Mare”.

Patriotismul creşte şi prinde aripi şi în cele mai îndepărtate colţuri ale frumoasei Bucovine, iar Limba Română o cântă şi o plâng pe la vetrele lor ţăranii, înstrăinaţi de Ţară. De altfel, dragi conaţionali, haide-ţi, să facem astfel ca Limba Română să nu mai lăcrimeze, să nu mai plângă în morminte buneii şi străbuneii noştri, să nu ne înstrăinăm copiii şi nepoţii de Grai şi Neam.

Felicia NICHITA-TOMA