25 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

O DUMINICĂ LUMINATĂ DE IUBIRE ŞI SIMŢIRE ROMÂNEASCĂ

1 iunie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Evident, ar fi fost o duminică obişnuită, dacă nu era anticipată de un prinos de a aduna în potirul inestimabilelor valori naţionale simţire şi trăire românească, nuanţate de trei apariţii editoriale de o excepţională importanţă: „PAGINI OPRIŞENENE” a scriitorului Dumitru Covalciuc, volumul de versuri „DIN PRIDVORUL TOAMNEI” al profesorului Nicolae Mintencu, apărute la grupul editorial „Cuvântul” din Herţa, şi „RĂTĂCIND PRIN BUCOVINA”. Pagini de jurnal” a publicistului Ciprian Bojescu din Suceava, eveniment ce a favorizat organizarea lansării de carte la sediul Palatului Naţional al românilor de către Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „Mihai Eminescu”.

Eveniment de conotaţie istorică, manifestarea culturală din duminica luminată de slova maternă şi trăită prin iubire de grai, i-a adunat grămăjoară pe cei mai fideli admiratori ai talentului şi preţuitori ai cuvântului, aura din oaza prietenilor bunicului Dumitru Covalciuc,  strălucind cu  prezenţa drăgălaşei sale nepoţele Victoria, căreia istoricul speră să-i lase moştenire zestrea  literară spre valorificare.

Semnificaţia  cultural-istorică a acţiunii a fost specificată de dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, care a pus în lumină valoarea şi rodul muncii de-o viaţă a neobosiţilor creatori: „Lansarea a trei cărţi e un eveniment important. Dumitru Covalciuc este istoricul Bucovinei. Modest în afirmare şi exprimare, este savantul Bucovinei, care cunoaşte fiecare pas al istoriei. În volumul „Pagini oprişenene” ne reprezintă tezaurul unui sat, care, în pofida timpurilor vitregite, şi-a păstrat istoria, viaţa pe diverse paliere, aşa cum au fost trăite. Statul Român, prin intermediul Consulatului, vă mulţumeşte pentru munca de-o viaţă pe tărâmul literar. Ne bucurăm pentru toate succesele dl Covalciuc. Foarte importantă este omniprezenţa lui unde se vorbeşte despre istorie, în deosebi, despre istoria Oprişenilor. „Pagini oprişenene”, pe care ni le prezintă,  este o încercare foarte reuşită, un demers foarte interesant de a găsi acele momente istorice din viaţa comunităţii oprişenene de la străjeri şi panţâri, până la personalităţile, care, practic,  reprezintă istoria acestui frumos sat. Istoricul şi cercetătorul Dumitru Covalciuc ne prezintă o istorie zbuciumată a acestei comune, regimuri politice ce s-au perindat, dar care au lăsat o urmă în mentalitatea colectivă. Demersul este unul interesant, fiindcă face un arbore genealogic al localităţii, care are o importanţă deosebită pentru fiecare familie, pentru a vedea modul cum istoria, timpul şi-au lăsat amprenta asupra acestei comunităţi. În fond, mi-am dat seama, citind cu mare atenţie cartea, că aceste  pagini sunt un tezaur important nu doar pentru oprişeneni, căci aici, practic, fiecare îşi poate găsi rădăcinile. Astfel, scriitorul Dumitru Covalciuc încearcă o viziune interesantă de a aduce în actualitate istoria. Autorul ne îndrumă să medităm asupra adevărului istoric. Important e să înţelegem mesajul pe care ni-l transmite istoricul. Dumitru Covalciuc şi-a făcut datoria faţă de familie, faţă de sat şi de mama sa, prezentându-ne această importantă carte de acolo, de unde-i este rădăcina. E o datorie nu doar civică, dar şi morală şi chiar naţională”.

Nebeneficiind de nici o finanţare, cu excepţia celor1000 de lei, pe care a îndrăznit să-i solicite Excelenţei Sale, dnei Eleonora Moldovan, înnobilat cu harul scriitoricesc, vibrând într-un suflu cu comunitatea din care face parte, Dumitru Covalciuc a editat o nouă lucrare, „Pagini oprişenene”, o carte bine documentată, scrisă cu sufletul, fiind o completare cu perioada sovietică şi genealogia familiilor a monografiei satului natal, scrisă în 2008, mărturisind că a muncit la alcătuirea ei mai mult noaptea, căci ziua prăşea, ajutându-şi mama bolnavă. Clar lucru, nu i-a fost uşor. Ştim ce înseamnă „nopţile albe”, când te prind zorii, răsfoind prin minte şi dicţionare, însă dacă îţi iubeşti cu adevărat profesia, chiar şi după o zi de muncă fizică nici un sacrificiu nu e prea mare  şi dacă, în consecinţă, nu profiţi de  beneficii materiale. Şi-apoi, anul curent a fost rodnic pentru scriitor – a scos de sub tipar volumul 23-24 al almanahului „Ţara Fagilor”, o carte despre Eudoxiu Hurmuzachi etc.

Crezul şi contribuţia adusă de autor în lumina zilei, cercetând şi valorificând istoria satului natal şi nu numai, au fost evocate de Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „M. Eminescu” Nicolae Bodnariuc, directorul ŞM Oprişeni, istoricul Vasile Adăscăliţei din Darabani, Octavian Voronca, membru al prezidiului Societăţii „Mihai Eminescu, Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, publicistul Ion Creţu  etc.

De altfel, prezenţa Excelenţei Sale la respectiva lansare de carte e o dovadă a importanţei excepţionalului eveniment, a respectului faţă de scriitorul Dumitru Covalciuc, dar şi faţă de ceilalţi doi autori – Nicolae Mintencu şi Ciprian Bojescu.

Elocvent este şi faptul că noua  culegere de versuri a profesorului şi rapsodului Nicolae Mintencu – „Din pridvorul toamnei” – e o carte care-i fură cititorului inima şi-l poartă pe cărările timpului, zguduindu-i rădăcinile  tristeţii, aducându-i amintiri de dor, regrete de amor, dorul de mamă şi iubită etc. „Scriu ce mă doare, ce mă bucură, cu ce mă mândresc. Consider că un profesor trebuie să fie şi poet, şi artist, fiindcă asemenea pedagog are autoritate în faţa elevilor”, a mărturisit Nicolae Mintencu.

Relaţiile frăţeşti, temeinicia prieteniei, înfiripate între Ciprian Bojescu şi Dumitru Covalciuc cu zeci de ani în urmă, s-au îmbogăţit şi au dat rod în paginile de jurnal al publicistului din Suceava, „Rătăcind prin Bucovina”, redactor al căruia e istoricul cernăuţean. Dna Eleonora Moldovan i-a apreciat creaţia, sensibilizând că „relaţia lui Ciprian Bojescu cu Bucovina, cu personalităţile marcante de aici, este una istorică. Publicistul este modest, dar scrie foarte bine, fiindcă are rădăcini la Iordăneşti. Scrie, reieşind din viaţa sa, pe care a trăit-o departe de plaiul natal, dar a revenit la rădăcini. Gândurile inserate în carte sunt foarte preţuite, nu este doar o viaţă de om, ci istoria unui popor, a unei familii, care a fost nevoită să parcurgă mai multe vicisitudini, dar, datorită rădăcinii sănătoase pe care o are, poporul român din Bucovina a rezistat”. Sunt nu doar  mărturisiri, ci autorul meditează asupra trecutului, prezentului şi viitorului. „Frate cu codru”, după cum l-a numit Excelenţa Sa, „simbolul românului de pretutindeni”, după ce a contribuit la monografia Iordăneştiului, a scris o altă carte, trăită cu sufletul de un om prin rădăcinile căruia s-a făcut istoria, de mic copil a cunoscut calvarul refugiului, când, împreună cu familia, a fost nevoit, după „eliberarea” Bucovinei de către sovietici, să se refugieze în Ţară, în Banat, apoi să revină la Suceava. Acest moment mărturisitor a temeinicei şi sincerei prietenii a fost dezvăluit atât de Dumitru Covalciuc, cât şi de Ciprian Bojescu, care s-a destăinuit  că  şi la Iordăneşti, şi la Suceava e acasă, confirmând adevărul: cuvântul rămâne cel care ne leagă. Importanţa şi valoarea istorică sunt specificate şi de Dumitru Covalciuc în prefaţa cărţii „Rătăcind prin Bucovina”: „Această nouă carte a lui Ciprian Bojescu este destinată cu precădere cititorilor care ştiu ce înseamnă dorul de plaiurile natale, călcate cu brutalitate de cizma bolşevică, care cunosc calvarul refugiilor şi care sunt animaţi de dragostea de Limbă şi de Ţară, care nutresc speranţa în reîntregirea unui neam urgisit ce încă nu se regăseşte pe o singură hartă”.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: "Zorile Bucovinei"