28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII POLONIA – LA CEA DE-A CINCEA ANIVERSARE

19 mai 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Dincolo de orice durere, în pofida faptului că România sprijină Ucraina în demersul ei european şi nu numai, avem încă destui „prieteni” venetici care aruncă pietre în ogorul nostru, al românilor băştinaşi, ne bârfesc şi ne ponegresc, or, fiecare judecă după sine, nu avem de ce să ne plângem pe soartă privind susţinerea şi ajutorul ce ne vine ca o lumină salvatoare din Patria noastră istorică şi prin prisma  Consulatului General al României la Cernăuţi, în deosebi, în persoana Excelenţei Sale, dnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi. Şi-apoi ne numărăm şi noi, românii din istorica provincie a României, printre fericiţii, cărora le-a zâmbit norocul să-i aibă, în fruntea misiunii diplomatice române, ca piloni de sprijin şi înţelegere, pe excepţionalii diplomaţi  Ilie Ivan şi Romeo Săndulescu, Tatiana Popa şi Eleonora Moldovan. Deşi ultima ne reprezintă  cu nobleţă şi vrednicie, provoacă invidia unor răuvoitori, care mereu ne atacă. Dar, oricum, câinii latră, caravana merge.  

Apropo, şi la evenimentele majore,  dedicate marcării a cinci ani de la inaugurarea Consulatului General al Poloniei la Vinnyţa – Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională „Politica  toleranţei înţelepte” :  moştenirea sfântului Ioan Paul al II-lea”, concertul şi recepţia oficială – la invitaţia lui Kshishtof Svidek, Consulul General al Republicii Polonia în Vinnyţa,  dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi,  ne-a reprezentat cu demnitate,  în lumina benefică a unui popor cult, civilizat, tolerant şi întotdeauna săritor la nevoie, vrednic de respect, care, păstrându-şi patrimoniul naţional,  şi-a asumat promovarea  înaltelor idealuri şi valori europene.

De altfel,  la Conferinţa Internaţională, la care a fost prezent şi Kshishtof Svidek, Consulul General al Republicii Polonia în Vinnyţa,  consacrată aniversării a 95-a  de la naşterea uneia dintre cele mai de vază personalităţi poloneze,a  renumitului activist religios, filosof, poet şi duhovnic Karol  Jozef Wojtyla -  regretatul Papa Ioan Paul al II-lea, care, până la ultima clipă a vieţii,  a militat pentru toleranţă şi unire, alinând visul ca noul mileniu să se deschidă cu o mai mare comuniune între Bisericile creştine, cu o mai sinceră îmbrăţişare a fraternităţii între popoare, că tinerii pot fi educaţi şi cresc duhovniceşte într-un cadru, în care valorile sunt asumate şi trăite,  la organizarea căreia şi-au adus aportul Universitatea Naţională Tehnică din Vinnyţa, Consulatul General al Republicii Polonia la Vinnyţa, Institutul Ştiinţe Religioase „Thomas Aquinas” (Kyiv),  în comun cu Catedra de Filozofie şi Ştiinţe Umanitare,  desfăşurată la Centrul  de cultură polonă „Ignacy Paderewski”, dna Eleonora Moldovan, precum şi savanţii din Polonia şi Ucraina, în prelegerea sa „Cinstirea memoriei Papei Ioan al II-lea în România”,  a evocat bogatul patrimoniu identitar al celui mai renumit polonez din veacul XX ca fiind un izvor de soluţionare atât a problemelor duhovniceşti, cât şi a celor politice actuale comune, pe cât toleranţa modernă  se suprapune înţelepciunii bisericeşti, rolul familiei, şcolii,  bisericii în formarea la tineri a toleranţei, Excelenţa Sa referindu-se  la vizita istorică a Sanctităţii Sale Ioan Paul al II-lea  în România, prima vizită  a unui Papa într-o ţară majoritar ortodoxă (86% din populaţie) şi la presupusele origini româneşti ale Pontific-ului: „ În România locuiesc  aproximativ 876 de mii de credincioşi romano-catolici şi peste 152 de mii de greco-catolici. Legăturile României cu Vaticanul există încă din Evul Mediu, mărturie e corespondenţa cu domnitorii Ţărilor Româneşti, cele două părţi fiind unite în lupta împotriva expansiunii otomane. Astfel, avem corespondenţa Papei cu Voievodul Ştefan cel Mare din 31 martie 1475, pe care Suveranul Pontific, în consecinţa victoriei domnitorului român de la Podul Înalt, îl numea „atletul lui Christos”.  

La liturghia Pontificală, celebrată în Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti, Papa Ioan Paul al II-lea l-a îmbrăţişat pe cardinalul  Alexandru Todea, aflat în scaunul cu rotile, iar la mesa catolică din Parcul Izvor, oficiată de Pontific în limba română şi latină în prezenţa Preafericitului Teoctist, au participat aproape o jumătate de milion de credincioşi. În perioada 7-14 octombrie 2002  Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, la invitaţia Sanctităţii Sale, s-a aflat într-o vizită la Vatican, unde au semnat o Declaraţie comună, în care îndemnau la unitatea creştinilor…

 Scriitorul român N. Mareş afirma în cartea sa „Papa Ioan Paul al II-lea şi România”, apărută în anul 2000, că Pontific-ul  a avut rădăcini româneşti. El spune că descendenţa valahă a lui Karol Wojtyla ar fi fost stabilită de cercetătorii polonezi, care susţin că păstorii români din nord-vestul Transilvaniei şi din nordul Moldovei s-au stabilit în peste 500 de localităţi de pe teritoriul polonez, datorită fenomenului transhumanţei, timp de trei secole. În aceste localităţi funcţionau legile valahe… În timpul vizitei sale în România din mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea,  a transmis mesaje pline de profunzime şi îndemnuri prieteneşti ce continuă să fie teme de reflecţie şi de orientare pentru tinerii din România”.

Însoţite de Tamara Buialska, directorul Centrului de cultură polonă, doctor în ştiinţe,  şi lectorul universitar Svitlana  Volovodiuk, împreună cu  Excelenţa Sa dna Eleonora Moldovan şi cu Elena Nandriş, primarul comunei Mahala, raionul Noua Suliţă,  am avut fascinaţia de a admira  expoziţia  plasticianului Artur Tivodar, creaţiile cunoscutului şi talentatului pictor Fedir Konovaliuk (sfârşitul sec al XIX-lea,  începutul sec. al XX-lea),  care a creat peste 10 mii de tablouri, adevărate perle picturale, vernisaje  de sculpturi, costume populare vechi etc., expuse în cele 8 săli de muzeu.

Evenimentul a derulat cu un concert formidabil la Teatrul din Vinnyţa, la care am avut bucuria să-l salutăm pe dl Cornel Ionescu, Ambasadorul României în Ucraina, pe Henryk  Litvin, Ambasadorul Republicii Polonia în Ucraina, etc., încheindu-se  cu o recepţie oficială, printre invitaţii de onoare ai căreia au fost şi Oleksii Kaspruk,  primarul Cernăuţiului, un grup de cernăuţeni în frunte cu  Wladyslaw Strutinski, preşedintele Societăţii Regionale de Cultură Polonă „Adam Mickiewicz” din regiunea Cernăuţi, etc.

În mesajul său de felicitare, dnul Ambasador Cornel Ionescu s-a referit la  Acordul privind micul trafic de frontieră ce a intrat în vigoare de la 14 mai curent, la sprijinul cursului european al Ucrainei şi  ajutorul acordat de către România militarilor ucraineni  răniţi  etc., iar dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a accentuat colaborarea fructuoasă dintre Consulatele din Cernăuţi şi Vinnyţa, dintre România, Ucraina şi Polonia, adresându-i Consulului General al Poloniei în Vinnyţa  mulţumiri  pentru faptul că propagă activ valorile europene.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”