03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ÎN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR, LA CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUŢI A ÎNFLORIT POMUL DRAGOSTEI CREŞTINE

9 aprilie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Ca o apropiere de focul haric ce pogoară din ceruri în noaptea Învierii au fost cele câteva ore petrecute în atmosfera încondeiată cu har de invitaţii dnei Eleonora Moldovan şi ai persoanelor care au venit cu iniţiativa şi au contribuit la organizarea întâlnirii – Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, şi Societatea ucraineană „Prosvita”

În Marea zi de Miercuri din Săptămâna Patimilor, la Consulatul General al României la Cernăuţi a picurat din taina Sfântului Maslu, români şi ucraineni întrunindu-se într-o denie simbolică, la care s-a ţinut o sinceră liturghie a frumosului, frăţiei, dragostei creştine între oameni – prin vernisajul unui sensibil suflet de artist, pictorul Ivan Ghemeri, precum şi prin lecţia de credinţă, de incomensurabilă slujire tezaurului popular românesc, prezentată de ansamblul folcloric model „Izvoraş”din Ropcea, conducătoarea Victoria Costinean apărând ca legendara cloşcă cu puişorii de aur. Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, gazda acestei tradiţii înrădăcinate de misiunea diplomatică a României la Cernăuţi, care în fiecare an ne adună la un emoţionant preludiu al Învierii, ne-a transpus în mesajul biblic şi bisericesc al Săptămânii Patimilor, făcând referiri şi la cea de-a treia zi, care ne aminteşte de păcatul trădării (în această zi Biserica pomeneşte vinderea lui Iisus pentru 30 de arginţi de către ucenicul său Iuda Iscarioteanul), dar şi de marea şansă dată omului păcătos datorită căinţei, smereniei, suferinţei.

De la izgonirea din Rai, oamenii sunt mistuiţi de trădare, de lupta continuă între bine şi rău, întuneric şi lumină. Ca o contrapunere întunericului, ca o apropiere de focul haric ce pogoară din ceruri în noaptea Învierii au fost cele câteva ore petrecute în atmosfera încondeiată cu har de invitaţii dnei Eleonora Moldovan şi ai persoanelor care au venit cu iniţiativa şi au contribuit la organizarea întâlnirii – Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, şi Societatea ucraineană „Prosvita”, în persoana preşedintelui Ostap Savciuk şi secretarei Maria Peleh. O parte a simbolicului ou pascal a fost încondeiată de picturile lui Ivan Ghemeri, omul care, deşi a îmbrăţişat profesii foarte prozaice (a absolvit facultăţile de geografie şi economie), graţie creaţiei îşi trăieşte a doua viaţă. Motivând alegerea pentru acest vernisaj, dna Eleonora Moldovan a sensibilizat că aproape în fiecare lucrare sunt prezente sfinte lăcaşuri, duhul divinităţii întrezărindu-se pretutindeni în creaţiile artistului. Peisaje carpatine, toporaşi de munte, luxurianţa liliacului alb şi altor flori de primăvară ne-au înmiresmat inimile, iradiind lumină în sufletele marcate de tristeţea Patimilor Mântuitorului. Revelator a fost să aflăm că Ivan Ghemeri, originar din regiunea Transcarpatică, are şi rădăcini româneşti în familie, din partea mamei, aceasta intuindu-se şi în unele tablouri (Biserica de la Apşa de Jos, la care românii se închină încă din sec. XIV). Interesantă este istoria Bisericii Sf. Mihail (din Transcarpatia), autorul povestind că l-a fascinat cum oamenii vin să se roage în ea şi după ce a fost mutată pe teritoriul muzeului.

Anume emoţiile mesajului picturilor, axate pe dragostea de viaţă, l-au îndemnat pe dl Nicolae Toma să susţină propunerea prietenilor ucraineni şi să opteze pentru acest vernisaj în cadrul Consulatului. Apreciind valoarea artistică a lucrărilor, el a vorbit despre aura de mister în care sunt învăluite, despre acel ceva tainic rămas dincolo de desen, care „invită să-l priveşti, dar în acelaşi timp să te pătrunzi de mesajul ideii, să-l simţi de parcă tu însuţi faci parte din sufletul lui”. Prietenii care îi cunosc cel mai bine pasiunea din fragedă tinereţe pentru pictură, Ostap Savciuk, scriitorul Vasile Vascan, artiştii plastici Ivan Hordiţa şi Oleksandr Prihodniuk s-au referit la puterea dătătoare de viaţă a creaţiei, menţionând că, deşi Ivan Ghemeri şi-a etalat târziu creaţia la judecata publicului (prima expoziţie personală - în 2009 la vârsta de 64 de ani), el se apropie de jubileul septuagenar cu o bogată avere spirituală şi merită să fie primit în Uniunea Artiştilor Plastici din Ucraina. Această idee a fost susţinută şi de Mykola Şkribleak, directorul Centrului metodico-instructiv de cultură al Bucovinei, care ne-a adus îmbucurătoarea veste că două românce din raionul Herţa, Maria Jireadă şi fiica ei Estera, s-au făcut vestite în întreaga Ucraină ca cele mai măiestrite ţesătoare de covoare, fiind deja primite în Uniunea meşterilor populari. Dl M. Şkribleak a lăudat şi colectivul „Ghiocel” din Horbova, care, alături de „Izvoraşul” din Ropcea, a fost recunoscut printre cele mai bune din regiune şi ţară. Poetul Ilie T. Zegrea, preşedintele Uniunii Scriitorilor Români din Cernăuţi, a rămas impresionat de momentul sincerităţii – atât în lucrările vernisate, cât şi în evoluarea copiilor de la Ropcea, de la care ar avea ce învăţa demnitarii de stat, cei care se încurcă prin politică. Impresionată de exemplul oferit de diplomaţia română la Cernăuţi, dna Maria Peleh s-a exprimat că ar fi bine să se revină la tradiţiile de odinioară privind polilingvismul în Bucovina, propunând ca în şcolile ucrainene din ţinut să se înveţe măcar facultativ limba română.

Cât cei mari vorbeau, copiii, gătiţi în costume ornate, aidoma ouălor pascale aduse de acasă, ne-au demonstrat pe viu veşnicia de la vatra lor străbună, încondeind un coş plin cu ouă, arătându-ne cum pregătesc „blidul” cu pască şi alte bunătăţi pentru sfinţire. Ca o rugăciune pentru pace şi triumful luminii, au răsunat cântările lor evlavioase, iar pentru oaspeţii ucraineni dna Victoria Costinean a pregătit special un cântec de primăvară din culegerea lui Isidor Vorobchievici. Cu duioase sentimente şi cântări înălţătoare au venit şi solii comunei Mahala – primăreasa Elena Nandriş, şefa căminului cultural Elena Petriuc, deputatul Nicolae Gostiuc, tânăra mămică Mariana cu micuţul românaş Alexandru, care cu glasul angelic al rugăciunii a înviorat un diafan curcubeu pe bolta păcii şi armoniei pascale. Astfel, între gazde şi oaspeţi au fost făcute schimburi de daruri sufleteşti, valori care convertesc patimile Mântuitorului în bucuria creaţiei şi Lumină.

Maria TOACĂ

Fotografii „Zorile Bucovinei