02 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PRIMĂVARA, MĂRŢIŞORUL – NE CRESC MEREU ARIPILE VISĂRII…

6 martie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

„Martie-n casă, pace-n ţară, suflet plin de primăvară!”. De pace acum avem nevoie ca nicicând. Dincolo de toate tristeţile şi oportunitățile ce ne întunecă existenţa, trăim şi urmează să primim primăvara în suflet aşa cum este, deschizându-ne aripile şi continuându-ne zborul ancestral. Şi chiar dacă ne vine tot mai greu să visăm cu ochii deschişi, să sperăm la timpuri mai bune, apăsaţi de cruda realitate, oricum, în consecinţa urgiilor ce s-au abătut peste fiinţa noastră naţională, ruptă de la sânul Ţării, după cum ne e blajina fire iertătoare, supusă intemperiilor sorţii, ne-am deprins cu durerile, plângându-ne eroii şi cicatrizându-ne rănile, dar oricum nu ni s-a stins visul de libertate. Or, Primăvara şi Mărţişorul, dătători de viaţă, ne cresc mereu aripile visării. Ca Pasărea Phoenix renaştem şi noi odată cu Primăvara, ne înălţăm spre Lumină şi Libertate, prin tradiţia strămoşească a Mărţişorului, care ne dă puteri să luptăm, ne însufleţeşte aspiraţiile, ne întăreşte în credinţă şi ne dă aripi de zbor pentru perpetuarea Neamului.

În fond, Mărţişorul rămâne pentru noi simbolul soarelui şi purităţii din sufletul nostru, viaţa, cu toate bucuriile şi amarul ei. Când dăruim un Mărţişor, dăruim o fărâmă din soarele sufletului nostru. Or, astfel îi definea simbolul poetul Gheorghe Coşbuc: „…scopul purtării lui este să-ţi apropii soarele, purtându-i cu tine chipul”. De altfel, un zâmbet însorit ce ne-a încălzit sufletele a stră- lucit în pomul cu Mărţişoare, dăruite, în prima zi a Primăverii, de Excelenţa Sa dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, care a împărtăşit cu noi bucuria regăsirii sub semnul Datinii Străbune:

-Sărbătoarea Mărţişorului pentru mine reprezintă rădăcina existenţei spirituale a poporului român. Modalitatea prin care odată şi odată ne aducem aminte de moştenirea noastră culturală, facem legătură cu buneii şi străbuneii noştri, care au sărbătorit Mărţişorul şi, care, în pofida faptului că au luptat pentru dreptate, adevăr, nu au ezitat de a crede în asemenea valori spirituale frumoase, care ne menţin sufletul şi tot ce are poporul român mai frumos. Sărbătoarea Mărţişorului ne vine de la geto-daci, de la stră-strămoşii noştri daci, care au ştiut să lupte şi să înfrunte, ne aminteşte că dincolo de simbol, Mărţişorul este talismanul nostru, care ne protejează de invidie, de ură, de toate relele. Conform tradiţiei populare, anume femeile erau fiinţele care primeau Mărţişoare şi astfel erau protejate de rele. Mărţişorul le aducea frumuseţe, sănătate, roadă, fertilitate, bărbaţi şi feciori frumoşi. Probabil, nu trebuie să uităm că Mărţişorul, pe care-l putem cumpăra în România sau îl primim în dar, reprezintă unitatea noastră naţională, simbolul nostru naţional. Popoarele ce locuiesc alături de români au apreciat această frumoasă tradiţie de a dărui şi a purta Mărţişoare, au preluat-o şi au extins-o. Astfel, Sărbătoarea Mărţişorului e marcată şi în Albania, Macedonia, Bulgaria, Serbia, precum şi în alte ţări balcanice, dar, în general, Mărţişorul este o tradi- ţie frumoasă a românilor de pretutindeni ce ne dă vitalitate, speranţă că ziua de mâine va fi mai bună. Din numele Statului Român, le transmit românilor din regiunea Cernăuţi gândurile cele mai frumoase de preţuire cu ocazia sărbătorilor de primăvară, a zilei de 8 Martie, mulţumiri pentru faptul că păstrează tradiţia Mărţişorului ce ne va ţine cu sufletele purificate în suita celor care apreciază frumuseţea, iubirea şi dreptatea. Să lăsăm Mărţişorul, conform tradiţiei, cum o făceau dacii şi românii, agăţat pe un pom fructifer, lăsând alături de Mărţişoare şi gândurile, dorinţele noastre de pace în Ucraina, de bunăstare, de bine, căci Mărţişorul este un talisman ce ne aduce lumină, iubire şi fericire.

Felicia NICHITA-TOMA