23 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ZURGĂLĂII SPERANŢEI

1 ianuarie 2015 р. | Categorie: Din poşta redacţiei

Poftiţi, gazdă inimoasă,

Să citiţi urarea noastră,

Care mult vă poate spune

Şi de rele, şi de bune,

Vă doresc zile senine –

Cu „Zorile Bucovinei”

Să trăiască, să-nflorească

Limba scumpă românească,

Ce străbunii ne-au lăsat,

S-o schimbăm e un păcat!

Dar şi limba ucraineană

O iubim, ne este dragă,

Că-i limba noastră de stat,

Precum Dumnezeu ne-a dat.

Azi ucrainenii fraţii

Se ţin mai tari ca Carpaţii,

Ei vieţile şi le jertfesc,

Hotarul ţării păzesc.

În lupta cu crunţi păgâni

Şi-au dat viaţa şi români,

Aşa ca Luchianiuc Costică –

Tânăr ca o floricică.

Primul Vasilaş Ilie,

Despre care mult se ştie

În comuna Gârbăuţi

Şi ca dânsul sunt mai mulţi.

Timpu-i rău şi greu se duce,

Războiul necaz ne-aduce:

Crize mari, scumpete mare,

Sărăcia creşte tare,

Însă din puţinul lor

Oamenii dau ajutor

La soldaţi, la voluntari

Strâng şi grivne, şi dolari...

Dar a noastre ajutoare

Se mai duc şi-n buzunare

Pe la cei ce nu le-ajunge,

Chiar şi sufletul ne-ar smulge.

Nu sta pe gânduri plugare,

Nu fugi, trecând hotare,

Ară, cultivă pământul

Cu Doamne ajută, de la Sfântul!

Azi plânge amar, suspină,

Biata noastră Ucraină,

Căci Estul ei a rămas

În ruine, pământ ars,

Se-omoară frate pe frate,

Doamne, pentru ce păcate?!

Ne mai chinuie-o întrebare

Ce o ştie fiecare:

De ce până în prezent

Mult stimatul parlament

Grijă de popor nu are,

Nu-i pasă că lumea moare?

În necazuri şi nevoi

Într-un blestemat război.

Cei din parlament se ceartă

Parcă-s câini turbaţi în haită,

Dă-le, Doamne, înţelepciune

Să facă şi fapte bune!

Anul Nou vine cu bine –

Numai speranţa ne ţine

Că războiul s-a sfârşi

Şi în pace vom trăi.

Şi-om fi pe glie stăpâni

Aşa ca fraţii români,

Să dansăm în Hora Mare,

Să-avem viaţă înfloritoare,

A noastră scumpă frăţie

Să nu ştie duşmănie!

Opriţi plugul, am ajuns,

V-am spus tot ce-aveam de spus.

A sunat din zurgălăi Eugenia BALAN-CIOCOBOC, s. Tereblecea, raionul Hliboca